Den Haag kan problemen in oude volkswijken niet meer alleen oplossen

Vuil op straat in Transvaal
Vuil op straat in Transvaal © Omroep West
DEN HAAG - De gemeente Den Haag is niet langer in staat om de problemen in een groot aantal traditionele volkswijken als Laak, Transvaal, Rustenburg-Oostbroek en Morgenstond alleen op te lossen. Voor het aanpakken van bijvoorbeeld overbewoning, ondermijning, criminaliteit, overlast op straat is hulp van het Rijk nodig. Dat erkent het Haagse stadbestuur in een antwoord op de noodkreet van de bewoners van Laak. Toch komt er binnenkort een plan van aanpak voor Laak én extra controles en handhaving.
Een schietpartij op de Rijkswijkseweg, het aantreffen van een overleden arbeidsmigrant, wapens en drugs: begin mei was de maat vol voor de bewoners van Laak. Zij schreven daarom een brandbrief aan het stadsbestuur. 'Laak voelt als een andere wereld op tien minuten fietsen van het stadhuis', zeggen de organisaties. 'Een plek zo dichtbij en toch zo ver weg.'
Een week later vertelden bewoners van Transvaal tegen Omroep West dat zij vergelijkbare problemen ervaren. Ondanks tal van maatregelen van de gemeente zien zij hun wijk niet voor, maar achteruitgaan. Ze vrezen dat de problemen nu zo groot zijn dat de gemeente ze ook niet meer aankan.
Ahmed El Hadioui van het Bewoners Organisatie Transvaal: 'Het leefgenot is weg'
Dat erkent het Haagse stadsbestuur nu ook in een reactie. Het maakt duidelijk op de hoogte te zijn van alle problemen die er zijn. 'Het betreft helaas hardnekkige en vaak veelkoppige problematiek.' Den Haag zegt ook wel actie te hebben ondernomen, zoals het aan banden leggen van verkamering en de uitbreiding van de pandbrigade. Maar die hebben nog niet voldoende geholpen. 'Helaas moeten wij met u constateren dat het nog niet voldoende is gebleken de problematiek zichtbaar te verminderen.'

Arbeidsmigranten

Burgemeester en wethouders bevestigen verder dat een deel van de problemen – overbewoning, overlast en veiligheidsincidenten – een relatie hebben met de vele arbeidsmigranten die in de wijken wonen. Maar daarbij gaat het ook om problemen die 'taai en ingewikkeld' zijn. Het stadsbestuur: 'Wij zijn niet altijd zelf of in ons eentje bij machte om die problemen bij de bron aan te pakken.'
De gemeente heeft simpelweg geen middelen om er iets aan te doen. Gevolg, erkent het college: 'Woningnood, overbewoning, verslechterde leefbaarheid, onveiligheid, afval etc. Terdege is het college zich ervan bewust dat dit zowel voor nieuwe als voor oude bewoners geen prettige woon- en leefomstandigheden oplevert.'

Arbeidsbureaus

Voor structurele oplossingen is het Rijk nodig. Zo wil Den Haag dat er regels komen voor de verhuur van woningen en ook dat arbeidsmigranten zich moeten inschrijven bij de gemeente. Ook zou er een vergunningsplicht moeten komen voor arbeidsbureaus.
Binnenkort presenteert het stadsbestuur een 'gecoördineerd plan van aanpak voor Laak'. Voor het zover is komen er al extra controles en handhaving. Verder wordt vaker het afval opgehaald om 'verloedering' tegen te gaan. Daarnaast wil de gemeente ook opnieuw met de bewoners in gesprek.