Coalitieakkoord Leidschendam-Voorburg: 'Meer vertrouwen, minder verkeersdrukte'

De fractievoorzitters van de coalitie-partijen namen het woord I
De fractievoorzitters van de coalitie-partijen namen het woord I © Omroep West
LEIDSCHENDAM-VOORBURG - Nieuwe woningen in de Leidschendamse wijk Prinsenhof, het aanpakken van de verkeersproblemen rondom de Mall of the Netherlands en betere ov-verbindingen, die ambities staan in het coalitieakkoord van de gemeente Leidschendam-Voorburg dat dinsdagavond is gepresenteerd. Ook moet het vertrouwen van de burger in de politiek worden teruggewonnen, door bijvoorbeeld 'dorpsgesprekken' in te voeren.
'Verbinden, vertrouwen en vooruitgang’. Deze drie v’s prijken op de voorkant van het coalitieakkoord. Dat vertrouwen zou onder meer moeten worden teruggewonnen door burgerparticipatie. Dit onderwerp beslaat het eerste hoofdstuk van het 25 pagina dikke coalitieakkoord en komt veelvuldig terug in het akkoord. Inwoners centraal stellen, meer in de wijken aanwezig zijn en openstaan voor initiatieven vanuit de samenleving worden genoemd als plannen voor verbetering van die participatie.
Om de schaarse ruimte in het volgebouwde Leidschendam-Voorburg te behouden, wordt ingezet op hoogbouw, staat in het coalitieakkoord. Ook wordt in de wijk Prinsenhof nieuw woningaanbod gecreëerd in het midden- en hogere segment. En door een pilot voor 'wijkbudget', zou het onderhoud van de openbare ruimte moeten worden verbeterd.

Verkeersmaatregelen

De verkeersdrukte in de gemeente en dan met name rondom Westfield Mall of the Netherlands blijft een belangrijk thema. Wethouder Astrid van Eekelen van de VVD kan deze portefeuille doorgeven aan nieuwkomer Jeffrey Keus. 'Ik kijk er enorm naar uit om me hiervoor in te zetten', gaf hij tijdens de presentatie aan. De Rijswijker was tot en met de dag van de presentatie nog wethouder financiën, energietransitie en handhavingsbeleid voor de gemeente Rijswijk. Omroep West kreeg vanuit de Rijswijkse politiek op dinsdagavond zijn ontslagbrief doorgestuurd.
In het akkoord staat dat er 'aanvullende maatregelen' worden genomen om de verkeersdrukte tegen te gaan. Op de vraag naar voorbeelden van die maatregelen, kon Van Eekelen als enige antwoord geven: 'Het verbreden van de Heuvelweg, het verbeteren van de bereikbaarheid met het ov en het verkennen van parkeermogelijkheden bij het ADO-stadion' noemt zij als voorbeelden. De ongelijkvloerse kruisingen op de N14 worden in het akkoord ook genoemd. Dit plan – dat al jaren bestaat – ligt volgens haar collega Bianca Bremer van GBLV stil door stikstofproblemen. Omdat Westfield Mall of the Netherlands dichtbij natuurgebied Meijendel ligt, bestaan er strenge regels voor stikstofuitstoot. En die uitstoot wordt door de bouw van die kruisingen bevorderd. In het plan staat dat 'er alles wat binnen onze macht ligt' gedaan wordt om die ongelijkvloerse kruisingen te laten realiseren.

Dorpsgesprekken

De twee frontvrouwen van de grootste partijen (GBLV en VVD) presenteerden zich als wethouders. Bianca Bremer van GBLV heeft ervaring als wethouder in Voorschoten. 'Het is een way of life is', zegt ze over het wethouderschap. 'Je staat altijd op aan, maar ik zou niets liever willen dan dit.' Bremer gaat zich bezighouden met onder meer wonen, erfgoed en met het programma Sterk voor Noord dat de kwetsbare wijken zoals Prinsenhof moet versterken. De kersverse wethouder is – als enige van de nieuwe wethouders – woonachtig in Leidschendam en woont dichtbij de kwetsbare wijken.
In Leidschendam-Voorburg hebben veel inwoners het gevoel dat er niet naar hen geluisterd wordt, bleek ook uit eerdere publicaties van Omroep West over bijvoorbeeld bouw en sloopplannen van wijken zoals Oranjekwartier en de ontwikkeling van bedrijventerrein Overgoo. Het effect van burgerparticipatie was volgens inwoners niet tot nauwelijks merkbaar. In het akkoord komt burgerparticipatie steeds terug. Zo als in een vroeger stadium gesprekken moeten worden gevoerd met betrokkenen, moeten de verwachtingen duidelijker worden geschetst en moeten er ‘wijk en dorpsgesprekken’ komen om burgers meer te betrekken.
Op de foto v.l.n.r.: kandidaat-wethouders Jeffrey Keus (GBLV), Bianca Bremer (GBLV), Astrid van Eekelen (VVD), Marcel Belt (D66) en Philip van Veller (VVD)
Op de foto v.l.n.r.: kandidaat-wethouders Jeffrey Keus (GBLV), Bianca Bremer (GBLV), Astrid van Eekelen (VVD), Marcel Belt (D66) en Philip van Veller (VVD)
De nieuwe coalitie bestaat uit GBLV, VVD en D66. De drie fracties dragen de volgende wethouders voor: Astrid van Eekelen (VVD), focus op economie en sport en evenementen, Philip van Veller (VVD,) o.a. financiën en regionale samenwerking, Bianca Bremer (GBLV), o.a. wonen, erfgoed en Sterk voor Noord, Jeffrey Keus (GBLV), mobiliteit, jeugdzorg en onderwijs. En Marcel Belt (D66), duurzaamheid, burgerparticipatie, zorg, cultuur en kunst.
</mark></p><p><mark>