Deuren blijven gesloten bij coalitieonderhandelingen in Den Haag

De raadzaal van Den Haag
De raadzaal van Den Haag © ANP Bart Maat
DEN HAAG - Ze bleven trekken en sleuren, de oppositiepartijen in de Haagse gemeenteraad. Maar de huidige coalitiepartijen die ook praten over de voortzetting van hun samenwerking, bleken niet te vermurwen. Ze gaan op dit moment niet de bewoners van Den Haag meer invloed geven op hun gesprekken. Daarom komt er bijvoorbeeld ook geen 'stadsverkenner' die ideeën in de stad gaat ophalen voor een nieuw coalitieakkoord.
Dat bleek donderdag tijdens een debat over de voortgang van de nu al maanden durende coalitiebesprekingen in Den Haag. Terwijl in andere gemeenten akkoorden worden gepresenteerd en wethouders aangesteld, zijn D66, VVD, GroenLinks, CDA en PvdA hier nog met elkaar aan het onderhandelen. Dat gebeurt achter gesloten deuren, in plaats van dat er zoals in andere plaatsen gesprekken worden gehouden in wijken of bewoners op allerlei manieren invloed krijgen om hun voorstellen of wensen in te brengen.
De huidige – en wellicht ook toekomstige – oppositiepartijen vinden dat de partijen die nu onder leiding van oud-minister Piet Hein Donner praten de stad lijken te vergeten. 'Alles gebeurt achter gesloten deuren en de stad weet niet wat er besproken wordt', zei Tim de Boer van de Haagse Stadspartij daarover eerder al tegen Omroep West.

22 procent van de stemmen

Partij voor de Dieren, Denk, SP, ChristenUnie/SGP sloten zich daar donderdag tijdens een debat bij aan. Fractieleider Nur Icar van Denk wees erop dat de beoogde coalitiepartijen slechts 22 procent van de stemmen van de kiesgerechtigden vertegenwoordigen.
De noodzaak om te luisteren naar bijvoorbeeld de wensen, verlangens en oplossingen van vooral de bewoners van de oude volkswijken is daarom groot, stelde hij. 'De situatie daar is onhoudbaar.' Echte verandering kan alleen worden bereikt door naar de mensen daar te luisteren. En Judith Klokkenburg van de ChristenUnie/SGP: 'Een eerste stap om vertrouwen tussen burger en overheid te herstellen, is de stad meer te betrekken bij een coalitieakkoord.'

Buurthuis

Maar de partijen die nu onderhandelen voelen er niets voor om nu al de wijken in te gaan om daar bijvoorbeeld in een buurthuis te gaan onderhandelen of om een stadsverkenner aan te stellen die suggesties en voorstellen van bewoners of organisaties moet ophalen. Wel bleken inmiddels ongeveer 75 mensen of organisaties een brief aan de onderhandelaars te hebben geschreven.
Volgens D66-fractieleider Robert van Asten speelt daarbij mee dat ze haast willen maken. 'Wij voelen echt de druk om snel doch goed en kwalitatief tot een akkoord te komen.' Om daar ook aan toe te voegen dat dit nog wel een pittige klus is. 'Maar dat is nog niet zo makkelijk. We weten ook hoe we er financieel voor staan en wat de uitdagingen zijn. Het is hard werken, maar ben er optimistisch over dat we er gaan komen.'

Teleurstellen

Verder speelt mee dat de partijen denken dat ze bewoners en organisaties ook kunnen teleurstellen als die ideeën aandragen en dat die vervolgens niet in het coalitieakkoord terechtkomen. Van Asten: 'En dan wordt de kloof nog groter.'
Wel beloofden Van Asten en ook zijn collega’s van andere partijen die nu samen praten dat er straks wel iets gaat veranderen in de stad. Zij willen er de komende vier jaar voor zorgen dat burgers écht beter worden gehoord. D66, VVD, GroenLinks, CDA en PvdA zien het als een 'uitdaging' om een akkoord te schrijven dat een handreiking is aan de stad om mee te praten. Een akkoord dat er juist voor moet zorgen dat de bewoners zich de komende vier jaar gehoord voelen.