Stikstof moet rond diverse natuurgebieden flink worden teruggebracht

Vooral boeren worden getroffen door de maatregelen van het kabinet
Vooral boeren worden getroffen door de maatregelen van het kabinet © ANP
REGIO - De provincie Zuid-Holland moet ervoor zorgen dat de stikstofuitstoot rond diverse natuurgebieden in de regio met 95 procent wordt verminderd. Dat blijkt uit de stikstofplannen die minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) heeft gepresenteerd. Voor de rest van de provincie lijken de gevolgen mee te vallen.
Met de nieuwe plannen wil het kabinet ervoor zorgen dat in 2030 de uitstoot van stikstof in heel het land is gehalveerd ten opzichte van 2018. Maar niet overal in het land kan en moet evenveel worden bespaard. In het regeerakkoord is bijvoorbeeld afgesproken dat driekwart van alle natuurgebieden in Nederland over acht jaar een 'gezond stikstofniveau' moet hebben.
Uit het rapport blijkt dat de gevolgen het grootst zijn voor Gelderland en Noord-Brabant. Voor Zuid-Holland zijn de gevolgen beperkter. Vooral rond natuurgebieden moet de uitstoot van stikstof flink worden teruggebracht. Zo staat in de plannen dat bij de meeste Natura 2000-gebieden de uitstoot van stikstof met meer dan 95 procent moet worden teruggebracht. In onze regio gaat het hierbij onder meer om het Westduinpark aan de Haagse kust, Meijendel in Wassenaar, de Coepelduynen in Katwijk, de Nieuwkoopse Plassen en natuurgebied Broekvelden in Reeuwijk.

Maatregelen vooral voor boeren ingrijpend

Buiten de natuurgebieden moet vooral in het oostelijke deel van de provincie de stikstofuitstoot worden teruggebracht. Hier moet ongeveer de helft van de uitstoot worden verminderd (zie kaartje). De maatregelen zijn voornamelijk voor boeren ingrijpend. Volgens het RIVM komt 45 procent van de stikstofneerslag uit de agrarische sector. In sommige gebieden zullen veel boeren weg moeten, of op een andere manier hun uitstoot fors moeten verminderen.
De stikstofreductie die het kabinet wil bereiken
De stikstofreductie die het kabinet wil bereiken © ANP
Hoewel het kabinet hoopt boeren eindelijk duidelijkheid te geven, krijgt de provincie Zuid-Holland nog wel de ruimte om eigen beleid te maken. Uiterlijk 1 juli 2023 moet er een gebiedsaanpak liggen. Daarin kunnen zij afwijken van de bepaalde stikstofdoelen per gebied, maar de natuurdoelen moeten wel worden behaald.