Honderden nieuwbouwwoningen op de tocht door stikstofaanpak

Diverse woningbouwprojecten liggen stil door de stikstofreductie
Diverse woningbouwprojecten liggen stil door de stikstofreductie © ANP
REGIO - De stikstofmaatregelen hebben niet alleen gevolgen voor boeren, de woningbouw staat door het doel om de uitstoot met vijftig procent te verlagen ook onder druk. Gemeenten gebruikten bijvoorbeeld de verlaging van de maximumsnelheid om ruimte te creëren om meer woningen te bouwen. Dit is volgens de rechter onrechtmatig. Hierdoor staat de bouw van honderden nieuwe woningen onder druk.
Het voornemen van het kabinet om de uitstoot van stikstof in 2030 te hebben gehalveerd zorgt voor veel problemen. Vrijdag maakte het kabinet bekend dat in de buurt van beschermde natuurgebieden de uitstoot met meer dan 95 procent moet worden teruggedrongen. Een maatregel die vooral de boeren raakt, want zij zorgen volgens het RIVM voor 45 procent van de stikstofuitstoot. Diverse boeren verwachten door het besluit binnen enkele jaren te moeten stoppen met hun bedrijf.
Ook de woningbouw staat door de stikstofuitstoot onder druk. Volgens minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) zijn de maatregelen die vrijdag zijn aangekondigd nodig om woningbouw mogelijk te maken. 'Juist om die huizen te bouwen, moeten we deze aanpak doen. Anders kunnen we geen vergunningen voor woningbouw verlenen', reageerde de minister op de plannen.

Verlaging van de maximumsnelheid

Toch zijn die vergunningen voor de woningbouw een probleem. Gemeenten maakten gebruik van een stikstofregistratiesysteem. Met deze stikstofbank kunnen ze op andere plekken bespaarde stikstofuitstoot gebruiken om vergunningen voor woningbouw te verlenen. Hiervoor werd vooral de verlaging van de maximumsnelheid op de snelweg van 130 naar 100 kilometer per uur gebruikt.
Deze manier van werken mag echter niet van de rechter. De rechtbank in Haarlem heeft deze vergunning onrechtmatig genoemd. De uitspraak geldt voor alle 33.000 woningen die hiermee een vergunning hebben gekregen. Ook in onze regio is de stikstofregistratie gebruikt om woningbouw mogelijk te maken.

Streep door deel van de vergunningen

Zo heeft de gemeente Den Haag de snelheidsverlaging gebruikt om meer dan 2500 vergunningen te verlenen. De gemeente Den Haag gaat ervanuit dat het grootste gedeelte van deze woningen gewoon gebouwd kunnen worden. 'De vergunningen zijn verleend', legt een woordvoerder van de gemeente uit.
Toch is de kans groot dat er een streep door een deel van de vergunningen gaat. 'Bij twee woningbouwprojecten van in totaal 109 woningen lopen nog beroepsprocedures tegen de verlening van de natuurvergunning.' Door de eerdere uitspraak van de rechter is er een kans dat de bezwaarmakers alsnog gelijk krijgen.
Omroep West heeft alle gemeenten in de regio gevraagd naar de gevolgen van de uitspraak van de rechter voor de woningbouwprojecten in hun gemeente. De meeste gemeenten gaven aan geen gebruik te hebben gemaakt van de stikstofreductie om woningbouw mogelijk te maken. De gemeenten Oegstgeest, Rijswijk, Wassenaar, Zoetermeer en Zuidplas hebben niet gereageerd op de vragen van Omroep West.
In de regio zijn nog twee gemeenten die gebruik hebben gemaakt van de snelheidsverlaging om woningbouw mogelijk te maken. Dit zijn Noordwijk en Westland. In Noordwijk gaat het om 39 woningen, in Westland om 152 woningen. Beide gemeenten kunnen nog niet zeggen wat er nu met de plannen gaat gebeuren. 'Het vergunningentraject loopt nog', legt een woordvoerder van de gemeente Westland uit. 'We wachten op de uitspraak van de rechtbank, waar bezwaar tegen ingediend is.'
De Omgevingsdienst Haaglanden is voor de hele regio verantwoordelijk voor de controle op de natuurvergunningen in Zuid-Holland. Volgens een woordvoerder zijn in de hele provincie ongeveer vijfduizend woningen die gebouwd kunnen worden door de snelheidsverlaging op de snelweg. Voor 341 woningen ligt de vergunning nog onder de rechter. Omdat natuurvergunningen per project worden afgegeven en niet per gemeente heeft de Omgevingsdienst geen cijfers per gemeente.

Zoeken naar alternatieven

De gemeente Noordwijk houdt hoop dat de bouwprojecten toch nog door kunnen gaan. 'Indien nodig onderzoeken we alternatieven om de woningbouwplannen alsnog door te laten gaan', schrijft de gemeente in een reactie.
De gevolgen voor de woningbouw in de regio lijken mee te vallen. Toch is er een gemeente die nog een slag om de arm houdt. Katwijk heeft namelijk ambitieuze bouwplannen. Hier moeten de komende jaren meer dan achtduizend woningen worden gebouwd. 'De benodigde stikstofruimte wordt momenteel onderzocht door een extern bureau. De resultaten hiervan verwachten we aan het einde van het vierde kwartaal.'