Doorstart Gouds college met coalitieakkoord op hoofdlijnen: 'Duurzaam, groen, inclusief en sociaal'

Vlnr: Rolf van der Mije (GL), Anna van Popering (CU), Evert Bobeldijk (D66), Mirjam Salet, Michiel Bunnik (CDA), Rogier Tetteroo (PvdA)
Vlnr: Rolf van der Mije (GL), Anna van Popering (CU), Evert Bobeldijk (D66), Mirjam Salet, Michiel Bunnik (CDA), Rogier Tetteroo (PvdA)
GOUDA - Witte rook uit het Goudse gemeentehuis: D66, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA en CDA hebben een coalitieakkoord op hoofdlijnen gesloten: 'Geef Gouda door'. De partijen werkten voor de verkiezingen ook al samen: 'We bouwen voort op het werk dat de afgelopen periode is gedaan en plaatsen nieuwe accenten op duurzaamheid, groen en een inclusieve en sociale stad.' Het concept wordt in de gemeenteraad besproken op 15 en 29 juni. Die laatste dag moeten de wethouders worden geïnstalleerd.
D66-fractievoorzitter Evert Bobeldijk spreekt namens zijn medeonderhandelaars over 'mooie constructieve gesprekken, in goede sfeer.' De beoogde partners zijn dezelfde partijen als voor de verkiezingen, al zijn de verhoudingen binnen het college iets veranderd: het CDA verloor twee zetels, terwijl D66 en Groen Links respectievelijk één en twee zetels wonnen. De onderhandelaars werden begeleid door Mirjam Salet (PvdA), die in 2019 interim-burgemeester was van Gouda.
Qua duurzaamheid moet in 2030 ten minste 55% van het gemeentelijk vastgoed verduurzaamd zijn én toegankelijker. Te beginnen met Museum Gouda en het Stadhuis, die niet toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel. In de nieuwe wijk Westergouwe wordt nog meer nadruk gelegd op fietsverkeer en meer openbaar vervoer, inclusief een station, Gouweknoop.

'OZB stijgt met inflatie'

Het armoedebeleid wordt ruimer: mensen die 130% van de bijstandsnorm verdienen, kunnen ook hulp krijgen. Huiswerkbegeleiding wordt een onderdeel van het Goudse armoedebeleid en de Rotterdampas wordt uitgebreid met 50 euro tegoed voor volwassenen. Op het gebied van woningbouw blijft het streven om stads breed 33% sociale huur bij te bouwen en 20% in de middel dure huur en betaalbare koop. En kwetsbare wijken krijgen een kwartiermaker die samen met de bewoners gaat werken aan de leefbaarheid.
Het nieuwe collectief wil samen met de gemeenteraad de komst van een AZC mogelijk maken, in bedrijfsgebouw De Goudse Poort. Ook komt er meer aandacht voor dierenwelzijn. De afgelopen periode sneuvelde nog een initiatief hiertoe van de Partij van de Dieren.

Verbeterde samenwerking

De kans dat de gemeenteraad positief reageert op de plannen is groot. De hele raad is nauw bij de onderhandelingen betrokken en heeft de eerste hoofdstukken al goedgekeurd. Die gaan over verbetering van de samenwerking en onderlinge verhoudingen: niet alleen tussen raad en college, maar ook tussen de fracties en tussen de raadsleden onderling.
Om de tweespalt die de afgelopen periode door veel raadsleden werd gevoeld te voorkomen, zullen termen als 'coalitie' en 'oppositie' worden vermeden. Ook wordt de raad eerder betrokken bij voorstellen, door middel van een startnotitie. Ook zullen moties en amendementen niet meer worden ontraden door portefeuillehouders. Zo moet worden voorkomen dat raadsleden van partijen in het college zich gedwongen voelen om tegen te stemmen.

Eén nieuwe wethouder

Resten alleen nog de poppetjes, vijf in getal en de verdeling van de portefeuilles. Ook daarin weinig verrassingen: naar verwachting keren de vier mannen uit het vorige college terug: Thierry van Vugt (D66), Michel Klijmij-van der Laan (GroenLinks), Rogier Tetteroo (PvdA) en Michiel Bunnik (CDA). De Christen Unie heeft fractieleider Anna van Popering voorgedragen, als opvolger van Corine Dijkstra.