Hagenaars hard over 'vuilnisbelt' Den Haag: 'Zet je ego opzij en ga besturen'

DEN HAAG - Hagenaars vinden een leefbare, schone en veilige wijk het belangrijkste thema voor de komende vier jaar. Ook willen ze dat de politiek nu eindelijk eens aan de slag gaat en stopt met ruziën met elkaar. Dat valt op te maken uit de antwoorden die jullie gaven op de vraag van Omroep West wat volgens jullie in het nieuwe coalitieakkoord moet komen. Op deze vraag kwamen ruim 1200 suggesties binnen. Deze zijn gebundeld in de groengele Bucketlist en - beloofd is beloofd - die ligt nu op de onderhandelingstafel waar D66, VVD, GroenLinks, CDA en PvdA praten over de toekomst van de stad. 'Het is heel gaaf dat zoveel mensen hun ideeën met ons willen delen', vindt Mariëlle Vavier van GroenLinks.
Omroep West ontving in de week dat de Bucketlist openstond 1213 reacties. Vrijwel allemaal bewoners uit Den Haag (1132). De stadsdelen Centrum (217) en Escamp (218) zijn het best vertegenwoordigd. De stad heeft haar best gedaan om de Bucketlist te vullen met wensen ('Zet uw ego's opzij'), ideeën ('Loosduinen zelfstandig!'), oplossingen ('Niet treuzelen en neuzen'), hartenkreten ('Wees er voor de burgers') en verzuchtingen ('Sluit geen grote partijen uit'). Niet dat Hagenaars ermee strooien, maar er waren zeker ook complimenten ('Mijn complimenten aan alle straatvegers').
Volgens de meesten mensen (997) die de Bucketlist invulden is een leefbare, schone en veilige wijk het belangrijkste thema voor de komende jaren. Vieze straten horen daar niet bij. 'Zorg dat de stad leefbaar wordt en blijft. Het is nu een openbare vuilnisbelt', is een reactie. Ook worden er oplossingen gegeven: 'Het plaatsen van camera’s is nodig om de vervuilers herkenbaar te maken en te kunnen beboeten.'
Wil je weten welke reacties allemaal zijn binnengekomen? Lees hier de hele groengele Bucketlist.

Omgangsvormen

Ook blijken veel mensen zich te storen aan de omgangsvormen in de politiek. 'Ophouden met onfatsoenlijke uitspraken tijdens vergaderingen en debatten. Beschamend. Waarom zou je je stem aan zulke lui geven?' En: 'Minder vechten en meer contact met burgers', is een suggestie. Ook staat vaak het eigenbelang voorop vinden sommigen. 'Politici luisteren sowieso niet. Ze doen wat in hun eigen belang is. Schouderklopjes ophalen en veren in hun r…t.'
Sommigen zien het uitsluiten van Hart voor Den Haag bij de coalitieonderhandelingen als bewijs dat stemmen geen nut heeft. De partij werd de grootste in de stad, maar er zijn teveel partijen die niet met de partij van Richard de Mos willen samenwerken vanwege het langslepende corruptieonderzoek. 'Geen enkel vertrouwen in de handjeklap mentaliteit die heerst in de achterkamertjes van de gevestigde partijen', schrijft iemand daarover. Iemand anders: 'Stemmen heeft geen nut, want de grootste partij valt toch buiten de boot.'

Samen voor de stad

Ook vroegen wij wat de titel van het coalitieakkoord zou moeten worden en de meesten (560) kozen voor Samen voor de stad. Het is de titel van het coalitieakkoord dat de huidige coalitiepartijen (overigens zijn dat dezelfde partijen die nu ook met elkaar onderhandelen) in 2019 met elkaar sloten. Het leek ons daarom tijd voor een nieuwe en we hebben uit de alternatieve suggesties een ondertitel gekozen. Maar eerst de eervolle vermeldingen: 'Werken, niet kwebbelen', 'Wat nu? We zijn er voor u!', 'Bluf! Doe dan!', 'Een luisterend oor… daar doen we het voor', 'Meer poen voor groen', 'Geen navelstaarderij, maak de Hagenaar blij', 'Nu gaan we wel wat doen', 'Den Haag voor iedereen'. Enfin: volop creativiteit in de stad. Wij kozen voor een hoopvolle ondertitel met een opdracht: ‘Den Haag samen fijn! Hoe moeilijk kan het zijn?’
De onderhandelaars bestuderen in de Haagse stadskwekerij jullie adviezen
De onderhandelaars bestuderen in de Haagse stadskwekerij jullie adviezen © Omroep West
Onder leiding van CDA-prominent Piet Hein Donner bespreken D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA sinds een paar weken de politieke agenda voor de komende vier jaar. Hoe wordt het geld verdeeld? Welke onderwerpen krijgen extra aandacht en welke minder? Moeten de gemeentelijke belastingen wel of niet omhoog? Hoe betrek je bewoners bij het werk dat de politici doen? Kortom: welke afspraken leggen de partijen vast in het coalitieakkoord.

Leefbare wijken

Zoals beloofd heeft Omroep West jullie wensen en bedenkingen naar de stadskwekerij aan de Kwekerijweg gebracht waar de vijf partijen de onderhandelingen voeren. 'Het is heel gaaf dat er zoveel inzendingen zijn geweest en dat zoveel mensen de moeite nemen om hun ideeën met ons te delen', vindt Mariëlle Vavier die namens GroenLinks de onderhandelingen voert. 'Wat mij opvalt is dat betaalbaar wonen belangrijk wordt gevonden en dat mensen vinden dat wij meer aandacht moeten hebben voor participatie en de ideeën en wensen uit de stad.' Anne Mulder van de VVD herkent het belangrijke thema leefbare, schone en leefbare wijk. Mulder: 'Ook wij hebben tijdens onze campagne regelmatig gehoord dat mensen dit het belangrijkste thema vinden. Wij willen ons hiervoor blijven inzetten.'
Ook Robert van Asten van D66 ziet veel goede ideeën terugkomen in de groengele Bucketlist. Van Asten: 'Bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid en de aanpak van zwerfafval, maar ik zie ook veel de oproep: doe het met zijn allen. Dat is iets wat de stad wil en daar moeten we hard aan trekken de komende jaren. Niet alleen met de vijf partijen die nu onderhandelen maar met de hele raad en de stad. En de opmerkingen over het niet uitsluiten van andere partijen? Ik vertaal die boodschap als: blijf goed samenwerken en zoek de overeenkomsten en dat gaan we zeker doen.'

Gesprekken met de stad

'Uiteraard kunnen wij iets met deze inzendingen', reageert Hilbert Bredemeijer van het CDA. 'Wij voeren natuurlijk ook vaak gesprekken met de stad en daar gaan we de komende tijd mee door. Maar het is goed dat we deze lijst hebben, zodat we weten waar we de prioriteiten kunnen leggen.'
Volgens Martijn Balster van de PvdA blijkt uit de Bucketlist dat de stad behoefte aan nieuw stadsbestuur. 'Maak tempo, zeggen mensen. Ga aan de slag, stop met kissebissen en werk aan oplossingen voor de problemen die er zijn', zegt Balster. 'Mensen zijn niet van het populisme en het harde roepen, mensen willen pasklare oplossingen voor de problemen.'

Tijd die nodig is

Antwoord op de vraag wanneer het coalitieakkoord klaar is kon niemand geven. 'Voor het zomerreces? Snelheid en zorgvuldigheid gaan niet altijd samen', zegt Balster. 'We moeten de tijd nemen die nodig is, maar wij realiseren ons dat het hard nodig is dat we snel een stabiel stadsbestuur hebben.'