Oegstgeest wil snelheid op A44 verlagen naar 80 kilometer per uur: 'Alsof auto's door tuin rijden'

Foto ter illustratie
Foto ter illustratie © ANP
OEGSTGEEST - Niet met 100 kilometer, maar met 80 kilometer per uur over de snelweg. Dat is een van de plannen van de kersverse coalitie in Oegstgeest. Met deze verlaging van de maximumsnelheid op de A44 willen Progressief Oegstgeest, D66 en Hart voor Oegstgeest de geluidsoverlast van langsrazende auto's op de snelweg verminderen voor de bewoners die vlakbij de de drukke vierbaansweg wonen. 'Je kan alle deuren en ramen dichtdoen, maar dan hoor je het er nog steeds doorheen.'
Op 23 juni wordt de nieuwe coalitie van de gemeente Oegstgeest, die bestaat uit Progressief Oegstgeest, D66 en Hart voor Oegstgeest, gepresenteerd. Een van de belangrijke thema's in het coalitieakkoord is de geluidsoverlast die wordt veroorzaakt door de A44. 'Als je alle 'Actieplan geluid'-onderzoeken van de gemeente Oegstgeest opzoekt, dan zie je dat vanaf 2006 het geluid vanaf de A44 alleen maar is toegenomen', legt Karin Rosdorff, fractievoorzitter van Hart voor Oegstgeest, uit.
Dat er veel geluidsoverlast is door het stuk snelweg langs Oegstgeest beamen de inwoners die in de Gruneriebuurt, een wijk die naast de A44 ligt, wonen. 'Als de wind uit het zuidwesten komt, dan hoor je de A44 heel goed', zegt Peter van de Wetering. 'Dat is echt niet zomaar een snelweggeluid uit de verte, maar het lijkt soms net of de auto's door de tuin rijden. Zeker als de wind heel hard is, dan is het gewoon echt heel hinderlijk', voegt hij toe.

'Geluiden kaatsen terug naar onze wijk'

Daarnaast is de geluidsoverlast volgens de buurtbewoners ook erger geworden sinds er langs de A44 een bedrijventerrein is gebouwd met bedrijven die in bloemen handelen. 'Het lijkt net of het geluid van de snelweg tegen de muren van de Flora (een bedrijf op het terrein langs de A44, red.) terugkaatsen naar onze wijk aan de andere kant van de A44', voegt Van de Wetering toe.
'Niet alleen door de langsrijdende auto's op de A44, maar ook het geluid van de Flora zorgt voor veel herrie', valt buurtbewoner Andreas Weibel bij. 'Daar staan dag en nacht koelinstallaties te draaien en dat geeft nog eens een extra zoomgeluid', legt hij uit. 'Vooral 's avonds is al die herrie heel vervelend. Mijn slaapkamer zit namelijk aan de kant van de A44 en dan word je gewoon wakker van het geluid. Je kan dan alle ramen en deuren dichtdoen, maar dan hoor je het er nog steeds doorheen.'
In het Actieplan Omgevingslawaai 2018-2023 voor de gemeente Oegstgeest heeft Omgevingsdienst West-Holland in beeld gebracht wat de voornaamste bronnen van ernstige geluidhinder in de gemeente zijn. Hierin is geconstateerd dat het aantal 'ernstig geluidgehinderden' in Oegstgeest vanwege verkeer op gemeentelijke wegen circa vijf keer zo groot is als het aantal 'ernstig geluidgehinderden' vanwege rijkswegen. Voor slaapverstoorden is geconstateerd dat de bijdrage van verkeer op gemeentelijke wegen circa 3,5 keer zo groot is als de bijdrage van rijkswegen. Hoge geluidbelastingen vanwege de A44 zijn in het actieplan wel geconstateerd bij nieuwbouwwoningen die vlak langs de al bestaande A44 zijn gebouwd.
'Het geluid vanaf de snelweg kan echt een gesprek in de tuin storen. Als de Kaagbaan op Schiphol dan ook nog eens open is en de vliegtuigen komen om de twee à drie minuten overvliegen, dan moet je soms gewoon naar binnen vanwege de herrie', vertelt Van de Wetering. 'Maar dan moet de wind dus wel vanuit het zuidwesten komen', benadrukt de buurtbewoner.
Daarnaast geeft de A44 niet alleen praktische problemen, maar zorgen de harde autogeluiden ook nog voor gezondheidsrisico's. 'Het is algemeen bekend dat geluidsoverlast een aanleiding kan zijn tot gezondheidsklachten. Je kan er hartproblemen van krijgen, minder goed door slapen en een hoge bloeddruk van krijgen', somt Rosdorff op.
Op sommige snelwegen in Nederland, zoals de A12 bij Den Haag, geldt al een maximum snelheid van 80 kilometer per uur
Op sommige snelwegen in Nederland, zoals de A12 bij Den Haag, geldt al een maximum snelheid van 80 kilometer per uur © ANP
'Er is dus vrij veel overlast van die snelweg voor de buurtbewoners. Alle partijen zien het dan ook als een groot issue en willen daar natuurlijk iets aan doen om het leefklimaat in Oegstgeest aantrekkelijk en fijn te houden', zegt de fractievoorzitter.
Daarom wil de coalitie van de gemeente onder andere de maximumsnelheid op de snelweg bij het Zuid-Hollandse dorp terugdringen van 100 kilometer naar 80 kilometer per uur. 'Het verlagen van de maximumsnelheid is een goede oplossing volgens ons. Daarnaast willen wij er ook voor zorgen dat er geluidswanden met zonnepanelen langs de A44 worden geplaatst', voegt de fractievoorzitter toe.

Plannen staan in de kinderschoenen

'Met deze geluidswanden zorgen wij voor een geluidsblokkade en een duurzame oplossing om energie op te wekken. Zo combineer je het ene met het andere. Hoe mooi is dat', vervolgt Rosdorff. 'Ook zorgt deze verlaging van de maximumsnelheid op de A44 voor minder uitstoot van stikstof. Het Natura 2000-gebied Meijendel ligt natuurlijk in de buurt van Oegstgeest, dus 80 kilometer per uur heeft daar dan ook weer een positief effect op.'
De plannen om de maximumsnelheid terug te schroeven staan nog wel in de kinderschoenen. 'Deze plannen zijn nu een opdracht aan het college om een gepaste oplossing te vinden', geeft Rosdorff aan. 'Die opdracht houdt in dat de gemeente samen met de regio, de provincie en Rijkswaterstaat gaat kijken hoe wij de geluidsoverlast kunnen voorkomen. En bij die opdracht wordt dus ook gekeken of de maximumsnelheid kan worden verlaagd.'
Dus ook niet op de A44 bij Oegstgeest: 'Een verlaging naar 80 km/u past niet bij de functie en het wegbeeld van een autosnelweg. Daarnaast bestaat ook het risico dat het verkeer alternatieve, kortere routes via het onderliggend stedelijk en provinciaal wegennet gaat zoeken. Dit zorgt daar voor meer geluidshinder en uitstoot, en kan op die wegen tot verkeersonveiligheid leiden.'
De buurtbewoners zijn in ieder geval al enthousiast over het plan om de auto's op de A44 bij Oegstgeest minder hard te laten rijden. 'Ik denk dat een verlaging van 100 kilometer naar 80 kilometer per uur zeker zal schelen. Het geluid van banden die over de snelweg razen, is natuurlijk best hard als ze 100 kilometer per uur rijden. Dus dat zal denk ik flink minder worden als de maximumsnelheid omlaag gaat', zegt Van de Wetering enthousiast.
Daarbij benadrukken de bewoners wel dat zij ook graag een geluidswand willen. 'De maximumsnelheid verlagen zal natuurlijk voor minder herrie zorgen in de wijk. Maar eigenlijk zie ik ook heel graag een goede geluidswal verschijnen', voegt Weibel toe. 'Dan los je denk ik echt alle problemen op.'
Gaat er een geluidswal komen? 'Op plekken waar niet wordt voldaan aan wettelijke normen voor geluid worden stille wegdekken en geluidschermen afgewogen volgens een wettelijk bepaald doelmatigheidscriterium. Zoals aangegeven zijn hier geen knelpunten met betrekking tot geluidproductieplafonds geconstateerd en ook vanuit andere bepalingen is er nu geen aanleiding geconstateerd om hier aanvullende maatregelen te nemen', antwoordt Rijkswaterstaat.