Zwaar maar giftig bouwmateriaal moet verdiepte weg droog houden

VALKENBURG - Beaumix is dan misschien rommel, maar wel zware rommel. En dat is net wat nodig is om de verdiepte weg diep en droog te houden, blijkt uit de berichten van bouwer Boskalis en de provincie Zuid-Holland. De waterdruk onder de verdiepte Tjalmaweg bij Valkenburg is te hoog, er moet meer neerwaartse druk onder de weg komen. Gewoon zand is daarvoor te licht, het omstreden Beaumix niet.
Beaumix is volgens Boskalis een 'circulaire bouwstof', ofwel hergebruikt afval. Het zijn de asresten van afvalverbranding. De gemeente Katwijk en omwonenden uit Valkenburg zijn altijd kritisch geweest over het gebruik van Beaumix bij de verdieping van de provinciale weg bij Valkenburg. Vooral sinds zij anderhalf jaar geleden een grote hoeveelheid metaal, plastic en batterijen in het gestorte bouwmateriaal aantroffen.
De bewonersorganisatie Katwijk Smart Village (KSV) trof in bodemmonsters hoge concentraties zware metalen aan als chroom, cadmium, koper, nikkel, lood en zink. De concentraties die KSV vond waren veel hoger dan de wet toestaat. Zij maakt zich dan ook grote zorgen voor de gezondheid van de omwonenden. Het gemeentebestuur van Katwijk noemde het zelfs 'gelegaliseerde troep'.

'Gevaar van opdrijven van de weg'

Toch wil Boskalis nu nog meer Beaumix toepassen. Uit interne kwaliteitscontrole van Boskalis blijkt dat de waterdruk rond de verdiepte weg 'zo groot is dat meer neerwaarts druk nodig is om te komen tot een evenwichtssituatie. Dat betekent met andere woorden dat meer gewicht moet worden toegevoegd, bovenop de folieconstructie. Met toepassing van het zwaardere Beaumix wordt een stabiele situatie bereikt, waarbij de druk van het grondwater goed onder controle blijft', aldus Boskalis.
De provincie Zuid-Holland is opdrachtgever van het project, dat onderdeel is van de nieuwe Rijnlandroute tussen de N206 bij Katwjik, de N44 bij Leiden en de A4 bij Zoeterwoude. In een brief aan Provinciale Staten schrijft gedeputeerde Frederik Zevenbergen (VVD): 'Zonder voldoende gewicht in de constructie ontstaat het risico van 'opdrijven' van de weg. Dit scenario is natuurlijk het allerlaatste wat we willen als de weg in gebruik wordt genomen.’

'Alternatieven te slecht en niet voorradig'

Het Rijk, de provincie en de bouwer houden vol dat de bouwstof aan alle wettelijke vereisten voldoet, al worden de normen binnenkort wel aangescherpt. 'Beaumix is een gecertificeerde circulaire bouwstof die vrij toepasbaar is en voldoet aan de wettelijke eisen uit het Besluit bodemkwaliteit', aldus Boskalis vandaag. 'De afgelopen maanden is het productieproces van Beaumix verder geoptimaliseerd.'
Katwijk Smart Village roept vandaag de gemeente op om bij de provincie aan de bel te trekken 'en om te vragen wat hier aan de hand is en op zoek te gaan naar andere oplossingen'. Gedeputeerde Zevenbergen daarover: ‘Alternatieven voor Beaumix hebben minder gunstige eigenschappen als het gaat om bijvoorbeeld waterdoorlatendheid. Daarbovenop zijn de mogelijke alternatieven in de benodigde hoeveelheden niet voorradig.'

Verzet tegen Beaumix, extra controle

'De provincie is zich bewust van de bezwaren en de eerdere onrust. Dat met dit nieuws deze gevoelens opnieuw boven komen, snap ik', aldus gedeputeerde Zevenbergen. 'Ik heb de projectorganisatie mede daardoor ook een opdracht gegeven tot het uitvoeren van een extra controletoets.'
Die controle laat de provincie doen door een externe organisatie buiten de eigen diensten. Nog deze maand moeten de resultaten bekend worden. Boskalis krijgt inmiddels extra uitstel voor de oplevering van de weg, tot juli volgend jaar.
Reactie Katwijk Smart Village: 'Wij zijn hevig teleurgesteld in het morele kompas van Boskalis. De problematiek van het water is iets wat de deskundigen van Boskalis vooraf hebben geweten, als is het maar doordat wij het heel duidelijk hebben aangegeven. Er is naar aanleiding van druk uit de media en vanuit Katwijk door de staatssecretaris aangegeven dat de normering naar beneden moet. Daartoe is er vorige jaar een onderzoek aangevraagd bij RIVM en is aan de sector gevraagd om wachtende op nieuw beleid maatschappelijk met deze kwestie om te gaan. Wij vinden het werkelijk schandalig dat Boskalis nu weer de voordeligste route kiest voor zichzelf en toch Beaumix wil dumpen waarvan we de schadelijke gevolgen niet weten. Wat is het effect van het gif (niet alleen in de batterijen, maar ook andere stoffen) voor de woonwijken vlak naast de N206, de gezondheid, het drinkwater voor een hele regio, paarden die in de wei staan, eten van groente uit de tuin, etc. Wij roepen iedereen op om te helpen om Boskalis zeer dringend te wijzen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en niet hun eigen financiële winst te laten bepalen of wij hier nog in ons eigen gebied kunnen blijven leven in de toekomst. Dit kan echt niet meer.'