Inspectie: onderwijs Haagse hindoeschool Shri Vishnu 'zeer zwak'

© ANP
DEN HAAG - Het onderwijs op de Haagse hindoeschool Shri Vishnu wordt door de Onderwijsinspectie als 'zeer zwak' beoordeeld. Dat blijkt uit een nog geheim rapport waarop Omroep West de hand heeft gelegd.
De Inspectie is in maart met maar liefst drie inspecteurs bij de school op onderzoek gegaan nadat er 'signalen zijn binnengekomen over risico's in de sociale veiligheid, de sfeer op de school, onveiligheid bij het busvervoer van de leerlingen en de toetscultuur', aldus het rapport van de Inspectie van het Onderwijs. Officieel komt het rapport pas begin juli naar buiten.
Het gebeurt maar zeer zelden dat de Onderwijsinspectie het onderwijs op een basisschool als 'zeer zwak' beoordeeld. Op dit moment staan er dertien scholen in Nederland op deze lijst. Na de officiële publicatie van het rapport begin juli zal ook de Shri Vishnuschool op deze lijst verschijnen.
De Inspectie heeft de school opgedragen de zorg voor de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, net als het zicht op de ontwikkeling van de leerlingen en het veiligheidsgevoel op school. Ook de communicatie met de ouders 'kan tijdiger en duidelijker', schrijven de inspecteurs. 'Doordat dit nu vaak niet gebeurt, ontstaat er irritatie tussen ouders en team en dit komt de sfeer op de school niet ten goede.'

'Twijfels of gegevens leraren valide zijn'

'Onderliggend aan de tekortkomingen in de onderwijskwaliteit en de aansturing zien wij een slechte kwaliteitscultuur', schrijft de Inspectie, 'die gekenmerkt wordt door onduidelijkheid, wantrouwen, het zich niet houden aan afspraken en soms zelfs angst onder leraren, leerlingen en ouders.'
Nadat de Inspectie de school had ingelicht over de ontvangen signalen deed het schoolbestuur in februari en maart eerst zelf onderzoek. Dat kwam ook al tot de conclusie dat '...er af en toe twijfels zijn over de manier waarop en de omstandigheden waaronder de toetsen worden afgenomen.' Bovendien moeten er afspraken worden gemaakt '...zodat er geen twijfel meer kan zijn over de vraag of de gegevens die de leraren verzamelen valide zijn.'

Cito-toets opnieuw, met uitleg

Omroep West heeft meerdere ouders gesproken; allen willen zij anoniem blijven uit angst voor de gevolgen voor hun kinderen. Zij geven voorbeelden van pesten, intimidatie en fraude in die verkeerde toetscultuur. Zo werden meerdere keren de Cito-toetsen gemanipuleerd. 'Een toets begrijpend lezen in groep 5 werd slecht gemaakt', vertelt één van de ouders. 'De volgende dag, toen er eigenlijk een heel andere toets op het programma stond, werd de groep in drieën gesplitst en konden de leerlingen de toets opnieuw maken. Woorden die zij niet begrepen werden uitgelegd. Dat kan niet de bedoeling zijn!'
De ouders deden navraag bij het Cito zelf. 'Nee, dat mag absoluut niet, dat is geen begrijpend lezen, maar begrijpend luisteren', had men van het Cito te horen gekregen. 'Mijn kind heeft daar helemaal niets aan', zegt een moeder die zich nog boos maakt. 'Hoogstens worden de resultaten voor de school omhoog gekrikt. Maar ik wil dat mijn kind goed onderwijs krijgt, net als de rest van Nederland, om er in het leven verder mee te komen. Dit helpt niet.'

Klas overdoen zonder bewijs, aangifte wegens fraude

Een vader kreeg te horen dat zijn zoon een klas moest overdoen. Toen hij vroeg waarop dat was gebaseerd kreeg hij daarvoor aanvankelijk geen bewijzen. Hij vertelde op een ouderbijeenkomst, ten overstaan van meerdere ouders en leerkrachten dat hij erachter was gekomen dat de stukken die de school hem maanden later wél gaf, achteraf waren gefabriceerd. Het oordeel was dus nergens op gebaseerd, althans niet op een volwassen rapportage.
'Toen hij er op school over wilde praten had de directeur er een advocaat bij gehaald', zegt een ouder die op die bijeenkomst was. 'De advocaat dreigde hem een gebiedsverbod op te leggen. Hij mocht niet meer op school en op het schoolplein komen.' De betreffende vader liet zich niet intimideren en deed vervolgens bij de politie aangifte tegen de school wegens fraude.

'Oordeel 'zeer zwak' komt hard aan'

'Zo'n oordeel komt binnen alle geledingen van de school hard binnen', geeft directeur Vidjay Jhinkoe eerlijk toe. 'Het is best wel heftig als dit over je school wordt geschreven. Ik reken het mijzelf zeker aan, al weet ik niet of het echt een fout is', reageert de directeur tegen Omroep West. 'Maar als de Inspectie vindt dat er dingen beter hadden gemoeten, dan moeten wij daarvoor zorgen.'
Jhinkoe herkent zich in sommige delen van het rapport. 'Een van de punten van kritiek is dat we de onderwijsvoortgang van de kinderen niet goed hebben gedocumenteerd. Tijdens corona hebben we ons volledig gefocust op het niet verder oplopen van achterstanden bij kinderen. Ik denk dat dit goed gelukt is, gezien de resultaten van groep 8 van dit jaar. Maar dit hebben we niet altijd goed vastgelegd. Daar geef ik de ouders gelijk in', vertelt de directeur.

'Dit is echt niet zo gebeurd'

Toch is Jhinkoe het niet met alle kritiek van de ouders eens. Zo bestrijdt de directeur dat er fouten zijn gemaakt tijdens het afnemen van de toetsen. 'We hebben een duidelijk toetsprotocol en daar houden we ook aan vast. Dat een kind apart zit voor een toets wil niet zeggen dat er voorgezegd is. Als dat gebeurt, dan zouden we een toets direct ongeldig verklaren. Ik kan daarom zeggen dat dit echt niet zo gebeurd is. Anders hadden wij direct ingegrepen.'
De Inspectie bracht een bezoek aan de school naar aanleiding van klachten van ouders, onder meer over de risico's in sociale veiligheid en onveiligheid met het busvervoer. Volgens de Inspectie voldoet de Shri Vishnuschool aan de veiligheidseisen, al is er wel een herstelopdracht gegeven. Daarnaast gaat de school zich volgens de directeur vooral richten op de overige kritiekpunten van de Inspectie. 'Er staan duidelijke punten in het rapport waarin we ons moeten verbeteren. Daar gaan we aan werken.'