Waddinxveen snelst groeiende gemeente van Nederland door verhuizingen

Verhuizing | Foto ter illustratie: ANP
Verhuizing | Foto ter illustratie: ANP
DEN HAAG - Waddinxveen is van alle Nederlandse gemeenten de afgelopen jaren het meest gegroeid door binnenlandse verhuizingen. Grote steden in de regio zien veel inwoners vertrekken naar nabije gemeenten, maar dat wordt vaak gecompenseerd vanuit het buitenland. En Zoetermeer lijkt geen groeistad meer, terwijl Noordwijk in trek is onder vijftigplussers.
Dit alles blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) over verhuisbewegingen, die zijn opgevraagd en geanalyseerd in samenwerking met de NOS en andere regionale omroepen. De cijfers tonen hoe gemeenten en de regio groeien of krimpen en specifiek hoe dat zit met vijftigplussers, die als de kinderen het huis verlaten een andere woonplaats kunnen uitzoeken voor hun oude dag. Groei en krimp door geboorte en sterfte zijn niet meegenomen in de cijfers.
Uit de gegevens blijkt dat Waddinxveen het hoogste binnenlandse migratiesaldo (aantal nieuwkomers min vertrekkers) heeft. Niet alleen van de regio, maar ook van de rest van het land. Waddinxveen verwelkomde van 2017 tot en met 2020 zo’n 5.170 inwoners vanuit andere Nederlandse gemeenten, en zag 3.000 mensen vertrekken. Daarmee breidde Waddinxveen het snelst uit van Nederland, zowel in absolute zin als per inwoner.
Scroll of swipe de grafiek naar boven of beneden om alle gemeenten te zien.

Veel gebouwd in Waddinxveen, Westland, Rijswijk en Zuidplas

In Waddinxveen zijn de afgelopen jaren veel nieuwbouwwoningen verrezen en dat heeft dus veel woningzoekenden aangetrokken. Vanuit de andere 26 gemeenten in de regio verhuisden ruim 3.600 mensen naar de gemeente aan de Gouwe. Uit andere plekken in het land kwamen 1.500 personen, vanuit het buitenland nog eens 600. De meeste nieuwkomers kwamen uit Gouda (900), Alphen aan den Rijn (665) en Zoetermeer (485).
Ook de gemeenten Westland, Rijswijk en Zuidplas – waar eveneens veel werd gebouwd – telden de afgelopen jaren veel extra inwoners en behoren qua migratiesaldo tot de Nederlandse top. Westland is ook de gemeente met het hoogste onderlinge migratiesaldo van de 27 regiogemeenten: er trokken 2.495 meer mensen vanuit de regio naar het Westland dan andersom.
Tik op de grafiek om het aantal verhuizingen tussen twee gemeenten te zien.

Meer regioverlaters dan nieuwkomers

Vanuit Nederland verhuisden van 2017 tot en met 2020 zo’n 104.000 mensen naar de regio, terwijl 106.000 inwoners de omgekeerde weg bewandelden. Binnen de regio wisselden 141.000 personen van gemeente. Het binnenlandse migratiesaldo van de regio als geheel was dus negatief, maar alleen onder vijftigplussers: mensen jonger dan vijftig kwamen iets vaker dan dat ze gingen. Bovendien telde de regio 144.000 nieuwkomers vanuit het buitenland, tegenover 103.000 emigranten. Hierdoor bedraagt de groei door verhuizingen alsnog 39.000 inwoners.
Bijna de helft van die groei vond plaats in Den Haag, dat in absolute zin het hoogste totale migratiesaldo van de regio kent: ruim 19.000. Dat komt vooral door 71.000 nieuwkomers uit het buitenland, tegenover 45.000 emigranten. Van binnen Nederland kwamen juist 6.600 personen minder dan er vertrokken. Daarmee kent Den Haag ook het laagste binnenlandse migratiesaldo van de streek. Hagenaren en Hagenezen vertrekken vooral naar andere plekken in de regio, het vaakst vestigen zij zich in de omringende gemeenten Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Westland.

Grote gemeenten zien meer mensen vertrekken

Ook de grotere gemeenten Delft, Leiden en Zoetermeer zien meer mensen vertrekken naar andere plekken in het land dan vice versa. Delft behoort zelfs tot de tien gemeenten met de laagste binnenlandse migratiesaldo's van Nederland, al suggereert het feit dat Groningen en Maastricht daar ook tussen staan dat dit te maken heeft met de aard van Delft als studentenstad. Studenten verlaten die vaak na hun studie, en worden steeds vaker opgevolgd door studenten uit het buitenland. De komst van nieuwe inwoners uit het buitenland maakt dan ook dat het totale Delftse migratiesaldo wel positief is.
Dat geldt niet voor Leiden en Zoetermeer, de enige gemeenten uit de regio waar er inclusief buitenlanders meer mensen vertrekken dan komen. Leiden kent ook het meest negatieve migratiesaldo van de regiogemeenten onderling. Leidenaren trokken vooral richting Den Haag, Leiderdorp en Oegstgeest. Vanuit Zoetermeer, dat lang fors groeide door verhuizingen, trekt men naar Den Haag, Rotterdam en Leidschendam-Voorburg.
Scroll of swipe de grafiek naar boven of beneden om alle gemeenten te zien.

Noordwijk in trek bij vijftigplussers

Het beeld voor Den Haag, Leiden, Delft en Zoetermeer verandert weinig als wordt ingezoomd op het verschil tussen vijftigplussers en -minners. Zowel jong als oud vertrekt hier vaker naar een andere gemeente dan andersom. In totaal verlieten zo’n 10.000 vijftigplussers de regio en kwamen er 8.000 binnen. Binnen de regio verwisselden ze 25.000 keer van gemeente.
De kustplaats Noordwijk kent, zowel absoluut als relatief, het hoogste migratiesaldo onder vijftigplussers. Deze groep is slechts goed voor een klein deel van de verhuisbewegingen, maar zorgt bij een verhuizing wel voor veel doorstroming op de woningmarkt doordat er vaak een gezinswoning achterblijft voor nieuwe bewoners. Ook algeheel populaire gemeenten als Waddinxveen, Westland en Rijswijk doen het goed onder vijftigplussers, maar verhuizingen zorgen hier toch vooral voor verjonging. Dat geldt niet voor Lisse, Midden-Delfland en Katwijk: het migratiesaldo onder vijftigplussers is hier positief, terwijl dat onder vijftigminners negatief is. Verhuizing zorgt hier dus voor meer vergrijzing.
Scroll of swipe de grafiek naar boven of beneden om alle gemeenten te zien.

Veel regioverlaters naar Rijnmond en Noord-Holland

Vertrekkende vijftigplussers zijn ook de reden dat het binnenlandse migratiesaldo van de regio daalt. Dat komt niet doordat zij sinds de coronapandemie bijvoorbeeld massaal naar het platteland trekken. De meest populaire bestemmingen voor alle regioverlaters zijn al jaren de overige gemeenten van Zuid-Holland, gevolgd door Noord-Holland en Utrecht. En ook van 2017 tot en met 2020 bleef het aandeel van deze provincies in de emigratie onverminderd hoog.