Intensive care verdwijnt definitief uit LangeLand Ziekenhuis Zoetermeer

Foto ter illustratie
Foto ter illustratie © ANP
ZOETERMEER - De intensive care-afdeling van het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer houdt op te bestaan. Dat zei interim-directeur Pier Eringa maandagavond in een besloten bijeenkomst tegen de gemeenteraad van de stad. Raadsleden werden bijgepraat over de toekomstplannen voor het ziekenhuis. 'Wees blij met wat we nu hebben bereikt', hield Eringa de raadsleden voor.
Het LangeLand Ziekenhuis heeft nu vier ic-bedden. Volgens Eringa zijn die niet altijd bezet en is het te duur om de afdeling daarom in de huidige vorm open te houden. In plaats daarvan komen er bedden waar patiënten weliswaar gemonitord kunnen worden, maar die niet te boek staan als volwaardige ic-plekken.
Dit soort bedden worden ook wel medium care bedden genoemd of ic-light. Waarschijnlijk komen er twee van dat soort bedden, zeggen bronnen tegen Omroep West. Eringa zelf spreekt van 'semi-ic'. Patiënten kunnen er maximaal twee nachten blijven. Hij vertelde de gemeenteraad dat dit het maximaal haalbare is, vooral omdat volgens hem patiënten die complexe zorg nodig hebben, nu al naar andere ziekenhuizen worden gebracht en dus niet in Zoetermeer worden opgenomen.
Het noodlijdende LangeLand Ziekenhuis werd in 2015 gered van faillissement door het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft en het Haagse HagaZiekenhuis. Die gaven beide een forse lening aan het Zoetermeerse ziekenhuis, dat ook werd opgenomen in de Reinier Haga Groep. In 2019 ontstonden er barsten in de coalitie toen het bestuur van Reinier de Graaf aangaf dat de samenwerking teveel kostte en te weinig opleverde. Sindsdien wordt geprobeerd de groep uit elkaar te laten gaan. In vertrouwelijke plannen die Omroep West publiceerde staat dat Reinier zelfstandig verder gaat en het Haga en LangeLand fuseren. Wel komen er veranderingen in het profiel van het Zoetermeerse ziekenhuis en moet het veel meer gaan samenwerken met het naastgelegen orthopedisch centrum.
In het reddingsplan voor het LangeLand Ziekenhuis waar Omroep West vorige maand over berichtte staat dat de acute geboortezorg moet verdwijnen. Ook dit is te duur. Maar de verzekeraars zijn hierover verdeeld. In de gemeenteraad wilde Eringa hier geen harde toezeggingen over doen.
'We gaan onderzoeken of het kan blijven of niet', zei hij. Verder gaf hij aan dat er gemiddeld twee à drie baby's per dag worden geboren in het LangeLand Ziekenhuis, en dat dat aantal te laag is om de complete afdeling overeind te houden. 'Dat wordt te duur voor ons.' Maar als de acute geboortezorg verdwijnt, moet het ziekenhuis daarover nog wel gaan praten met de huisartsen en andere zorgverleners.

Druk op huisartsen neemt toe

Met de toekomstplannen zoals ze er nu liggen, zal de druk op huisartsen toenemen. Omdat het ziekenhuis in Zoetermeer kleiner wordt, zal er meer gedaan gaan worden met digitalisering. Een patiënt komt dan bij een huisarts die vervolgens een specialist uit het ziekenhuis consulteert of laat meekijken in de behandelkamer.
Het ziekenhuis krijgt in de plannen wel nieuwbouw, maar het pand wordt kleiner dan het ziekenhuis nu is. Dat kan omdat er voor is gekozen om geen complexe operaties meer uit te voeren, maar vooral te kiezen voor planbare zorg. In de plannen staat dat het ziekenhuis vooral zorg wil aanbieden waarvoor bij andere ziekenhuizen lange wachtlijsten zijn. Daarmee moet het ziekenhuis dan ook geld gaan verdienen.

Fusie met HagaZiekenhuis

Om het hoofd boven water te houden moet het LangeLand Ziekenhuis fuseren met het HagaZiekenhuis in Den Haag. Die fusie staat gepland voor 1 januari 2023. Andere mogelijkheden zijn ook niet onderzocht. 'We zijn financieel kwetsbaar', aldus Eringa. 'We zijn nu een onaantrekkelijke partner en zijn volledig afhankelijk van zes verzekeraars.' Hij wil gaan voor 'het best mogelijke ziekenhuis'.
Op dit moment wordt er onderhandeld met de banken die het reddingsplan moeten financieren. Die onderhandelingen zijn nog niet afgerond. Ook wordt nog gepraat met verzekeraars. Als alles loopt zoals nu gepland staat, stapt het Reinier de Graaf Ziekenhuis op 1 september uit de Reinier Haga Groep om vervolgens zelfstandig door te gaan. 'En als we dat niet halen, wordt het 1 oktober', zei Eringa. In de oorspronkelijke plannen stond de datum op 1 juli.