Nieuwe snelle tramlijn moet verkeersinfarct in Haagse Binckhorst voorkomen

DEN HAAG - Den Haag krijgt een nieuwe tramlijn. De Binckhorst moet worden ontsloten via een snelle tram die van het Centraal Station via de Lekstraat, de Binckhorstlaan en vervolgens linksaf over de Maanweg naar station Voorburg gaat rijden. In Voorburg komt de tram straks parallel aan het bestaande treinspoor te lopen. Zo kunnen kan het groengebied ‘Opa’s Veldje’ en een terrein van de scouting worden gespaard. Dat staat in gezamenlijke plannen van de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.
Ook de huidige tramlijn 1 krijgt in de toekomst voor een deel een nieuwe route. Die loopt straks niet meer via Hollands Spoor en vervolgens door Laak richting Delft. Deze lijn gaat ook via het tracé door de Binckhorst rijden. Tram 1 gaat echter aan het einde van de Binckhorstlaan rechtsaf richting Geestbrugweg om dan vervolgens het bestaande tracé te volgen.
Den Haag werkt al lang aan de plannen voor het ontsluiten van het gebied waar in de toekomst in totaal zo’n 25.000 nieuwe woningen en bedrijven bijkomen, het Central Innovation District. Vooral de Binckhorst is op dit moment nog niet goed bereikbaar: hier loopt alleen een buslijn.

Knelpunten

Als er niet wordt geïnvesteerd in het openbaar vervoer dreigt een verkeersinfarct, stelt de Haagse wethouder Robert van Asten (D66, verkeer). Dan ontstaan op diverse plekken nieuwe knelpunten en worden de bestaande erger. Het autoverkeer zal dan verdubbelen, de wegen raken overbelast. Daardoor komt de leefbaarheid in het geding, schetst hij.
De nieuwe tramlijn loopt van Den Haag CS via de Binckhorst naar station Voorburg en naar Delft | Afbeelding: gemeente Den Haag/Omroep West
De nieuwe tramlijn loopt van Den Haag CS via de Binckhorst naar station Voorburg en naar Delft | Afbeelding: gemeente Den Haag/Omroep West

Varianten

In het nieuwe onderzoek zijn een groot aantal verschillende varianten in beeld gebracht. Uiteindelijk viel een buslijn – die wel goedkoper is – af omdat er dan te weinige passagiers kunnen worden vervoerd. 'Daarmee is die niet toekomstbestendig.'
Bovendien heeft de regio de ambitie om het openbaar vervoer in de toekomst door te trekken van Delft en Zoetermeer via Voorburg, de Binckhorst en Den Haag Centraal naar de Internationale Zone en Scheveningen. Dat heet de ‘Koningscorridor’. Een buslijn zou daar niet op aansluiten. Een ligthrail viel weer af omdat die veel duurder is dan een snelle tram.

Meest logische route

Volgens de gemeenten is de route via de Lekstraat, Binckhorstlaan en Maanweg de meest logische. Die kost relatief het minst. Bovendien rijdt de nieuwe tram dan ook precies daar waar veel woningen worden gebouwd. Voor het tracé richting Rijswijk en Delft komt de Geestbrugweg als beste route uit de onderzoeken. Deze route heeft ook de laagste kosten. Bovendien kan die ook het beste in de omgeving worden ingepast: op de Geestbrugweg liep ook ooit al een tramlijn.
De nieuwe tramlijn komt in Voorburg parallel aan het spoor te lopen. Zo kan groen worden gespaard
De nieuwe tramlijn komt in Voorburg parallel aan het spoor te lopen. Zo kan groen worden gespaard © Omroep West
De plannen zijn vandaag aan alle gemeenteraden gestuurd. Van 8 augustus tot 18 september liggen ze ter inzage en kunnen betrokkenen reageren. In het verleden bleek dat vooral de bewoners van het gebied rond het station in Voorburg zich zorgen maakten. Dat ligt een stuk groen met een speeltuin, Opa's Veldje. Ze vreesden dat dit verloren zou gaan. Dat is niet het geval benadrukt Van Asten. 'De bewoners komen op voor dat stukje open groen. Dat zijn natuurlijk voorzieningen die heel belangrijk zijn in een gebied dat zo dicht is bebouwd. Daar hebben we dus echt rekening mee gehouden. De tram die we willen gaan aanleggen komt tegen het talud aan van het huidige spoor. Dat kan daar. Zo kunnen de scouting en Opa's Veldje gewoon blijven.'

Honderden miljoenen

Het aanleggen van een complete nieuwe tramlijn kost vele honderden miljoen euro's. Den Haag heeft al geld opzij gelegd uit het potje van de verkoop van Eneco. De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en de provincie hebben ook al aangekondigd te willen meebetalen. Ook het Rijk maakte al eerder bekend te willen bijdragen. Toch is er nog meer geld nodig. Wethouder Van Asten gaat daarom de komende tijd on overleg met het kabinet om te kijken of dat nog meer bijdragen.
Wanneer de nieuwe tramlijn klaar moet zijn, is op dit moment nog niet precies bekend.