Veel steun voor Haags verbod op vlieg- en autoreclames: 'Uniek in de wereld'

Dit soort reclames zijn mogelijk straks verleden tijd in Den Haag
Dit soort reclames zijn mogelijk straks verleden tijd in Den Haag © ANP
DEN HAAG - Tientallen landelijke en lokale organisaties, deskundigen en andere betrokkenen steunen een voorstel van de Haagse Partij voor de Dieren om reclame te verbieden die het gebruik van fossiele brandstoffen stimuleert. Het gaat bijvoorbeeld om reclame voor vliegen en auto's op een brandstofmotor. Onder meer de acteurs Fedja van Huêt en Ramsey Nasr, weerman Reinier van den Berg, de ASN Bank, hulporganisatie Cordaid, Milieudefensie, Greenpeace en de stichting Urgenda hebben een open brief aan de gemeenteraad hierover ondertekend.
Donderdag behandelt de Haagse gemeenteraad een initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren waarin staat dat fossiele reclames in de publieke ruimtes verboden moeten worden. Dat kan volgens fractievoorzitter Robert Barker van de Partij voor de Dieren als de gemeenteraad de APV aanpast. 'Nog nergens ter wereld is er zo’n verbod', zegt Barker. 'Als fossiele reclame in Den Haag wordt verboden is dat uniek. Dit kan een sneeuwbaleffect ontketenen in de rest van de wereld.'
De politicus krijgt hiervoor steun van tientallen organisaties en betrokkenen. In een open brief aan de raad schrijven zij: 'Reclames jagen de vraag op en niet zo'n beetje. Zo zijn reclames in Europa voor vliegreizen en voor vervuilende auto's jaarlijks verantwoordelijk voor de extra uitstoot van vijftien grote kolencentrales. Dat zijn emissies die makkelijk vermeden hadden kunnen worden met een reclameverbod. Bovendien houden fossiele reclames een fossiele levensstijl normaal. En zolang vervuilen de norm is, zal het draagvlak voor klimaatbeleid niet groeien', staat in de brief.

Klimaatcrisis

Ondertekenaar Marjan Minnesma van Urgenda wijst erop dat we in een klimaatcrisis zitten. 'We moeten daarom stoppen met het promoten van fossiele brandstof', zegt zij. 'Zo ontstaat ruimte voor duurzame oplossingen.' Volgens Piet Sprengers van ASN Bank hoort het afbouwen van fossiele energie bij de ambitie van Den Haag om een klimaatneutrale stad te worden. 'Het stoppen met reclame vóór fossiele energie helpt dat doel te bereiken', zegt hij.
Femke Sleegers van Reclame Fossielvrij vindt dat de overheid aan zet is. 'Want een advertentie beïnvloedt een individu om iets te kopen of om iets te geloven. Maar de gevolgen van diens gedrag zijn vervolgens voor ons allemaal. Nu en in de toekomst. De kwetsbaarste mensen eerst. Dat maakt het bij uitstek de taak van de overheid om hier beleid op te maken.'

Geen uitgemaakte zaak

Maar het verbod is nog geen uitgemaakte zaak. Het Haagse college van burgemeester en wethouders is er geen voorstander van om de APV nu al aan te passen. 'Wij adviseren om op dit moment geen zelfstandige regels voor te stellen voor het weren van reclame voor fossiele brandstoffen', schrijft het college in een reactie op het initiatiefvoorstel.
'Argument hiervoor is dat we het huidige beleid gaan evalueren en gaan herzien. Ook wordt onderzocht wat de consequenties zijn van het weren van fossiele reclame. Dit wordt meegenomen in de evaluatie van het reclamebeleid.' Volgens juristen, die door de Partij voor de Dieren in de arm zijn genomen, leidt de aanpassing van de APV niet tot contractbreuk en hoeft de gemeente daarom niet te vrezen voor schadeclaims.