Delft krijgt megabedrag voor nieuwe brug, tunnel en wegen in de stad

© ANP
DELFT - Delft krijgt 60 miljoen euro van het Rijk om de Gelatinebrug en Gelatinetunnel te bouwen. Op die manier moeten er ook versneld woningen kunnen worden gebouwd. Plannen voor de fietsbrug en -tunnel lagen er al langer, maar met het extra geld kan nu eindelijk worden begonnen met de voorbereiding en de bouw van de brug en het verbeteren van het wegennet in de beide wijken. 'We kunnen de bereikbaarheid van de stad vergroten.'
Uiteindelijk moeten de brug, de tunnel en de aanpassing van de wegen rond Buitenhof en de Schie ervoor zorgen dat 4800 woningen versneld gebouwd kunnen worden. Hiervan moeten er 4000 gebouwd worden aan de oevers van de Schie, 800 woningen komen terecht in Buitenhof. In eerste instantie was het geld ook bedoeld voor die woningen, maar Delft kiest ervoor om de infrastructuur te verbeteren.
Met een goede infrastructuur hoopt de gemeente uiteindelijk de bouw van die woningen te versnellen. 'We hebben een stevige woonopgave in Delft. Door het verbeteren van de mobiliteit kunnen we deze woningen versneld bouwen', legt woonwethouder Karin Schrederhof uit. De plannen voor de infrastructuur lijken daarmee definitief een eerste aanzet tot de uitvoer van het plan Schieoevers.

Ook geld naar geluidsschermen

De zak met geld komt als geroepen voor de gemeente, die op zoek was naar het dekken van de kosten van de bouw voor de brug en de tunnel onder het spoor. Nu hoeft het stadsbestuur het niet alleen daarbij te houden, ook kan er geld naar nieuwe fietspaden en het plaatsen van geluidsschermen van het spoor. Iets dat past bij de plannen van de nieuwe coalitie, die vooral voetgangers en fietsers voorrang wil geven in het verkeer.
De Delftse brug wordt dus niet gebouwd voor autoverkeer, enkel fietsers en voetgangers moeten vanaf 2027 gebruikmaken van de nieuwe tunnel en brug. En de komst van die brug is welkom: bewoners ergeren zich al jaren aan de fietsdrukte richting de TU Delft-campus. Door meer ruimte te geven aan de fietsers moeten ongelukken en fietsfiles rond de Abtswoudsebrug worden voorkomen.

Plan al tien jaar oud

In eerste instantie was het al langer de bedoeling dat die brug er zou komen, sterker nog: hij had er dit jaar al moeten liggen. Tien jaar geleden werd het eerste ontwerp al bekendgemaakt, twee jaar later bleek dat die brug een te grote doorvaarthoogte zou krijgen van 3 meter. Uiteindelijk kregen de plannen in 2019 nieuwe aandacht, toen reserveerde Delft al 13 miljoen euro om te brug te laten bouwen. De brug kwam, tot nu, nooit van de grond.
Er waren namelijk flink wat onzekerheden. Voor het bouwen van de brug moet namelijk flink wat bedrijvigheid wijken. Zo ligt aan de oostzijde van de Schie Lijm & Cultuur, dat evenementen en festivals organiseert die niet in de binnenstad passen, en aan de westzijde moet een zandbedrijf wijken. Ook liggen er nog talloze aanlegplaatsen voor schepen om te laden en te lossen: die moeten dus verplaatst worden.

'Verbinding met rest van de stad'

Toch is het Delftse stadsbestuur hoopvol. Zo denkt nieuwbakken wethouder Maaike Zwart dat de plannen voor de brug kunnen helpen om Buitenhof, Delft Campus én de rest van de stad beter met elkaar te verbinden. 'We willen het gebied beter verbinden met de rest van de stad. De plannen bieden ook extra ruimte voor verstedelijking rond het station Delft Campus.'