Boze buren, rechtszaken en aanpassingen, maar park Koekamp na drie jaar weer open

Een edelhert op de Koekamp
Een edelhert op de Koekamp © ANP
DEN HAAG - Het zou vijf maanden gaan duren, maar uiteindelijk was het park bij de Koekamp in Den Haag bijna drie jaar dicht. De verbouwing liep vooral vertragingen op door verschillende juridische procedures van buren en natuurorganisaties. Maar na een lange tijd van discussies, aanpassingen en bouwen, zijn de werkzaamheden aan de Koekamp bijna klaar en is het park weer toegankelijk voor publiek.
De gemeente Den Haag en Staatsbosbeheer wilden het stadspark tegenover het Centraal Stations opnieuw inrichten om er 'een groene stadsentree met allure' van te maken. Daarbij was het onder andere de bedoeling dat er achterstallig onderhoud aan het groen zou worden uitgevoerd, een betonnen oever zou worden vervangen en het hertenkamp een nieuw hek zou krijgen. Daarnaast zouden er nieuwe fiets- en voetpaden worden aangelegd die beter aansluiten op de overkapping over de A12. Met deze plannen in het achterhoofd werd in november 2019 enthousiast begonnen aan de renovatiewerkzaamheden van de Koekamp.
Maar om het fietspad mogelijk te maken, moesten er wel behoorlijk wat bomen gekapt of verplaatst worden. Toen de oorspronkelijke plannen werden gepresenteerd, maakten een aantal partijen zich al zorgen over deze kap. Om aan deze bezwaren tegemoet te komen, besloot het stadsbestuur dat het fietspad niet vier meter breed zou worden, maar slechts drieënhalf.

Geen gelijk

Voor omwonenden en natuurorganisaties waren deze aanpassingen alleen niet genoeg. Daarom stapten zij in maart 2020 naar de Raad van State. Daarnaast maakten zij ook bezwaar tegen het fietspad, het aanpassen van de watergang en de komst van een horecagelegenheid in het park. In de tussentijd dwongen ze via de kortgedingsrechter af dat de bomen niet gekapt mochten worden totdat de Raad uitspraak zou doen over de kap. Dat leverde een flinke vertraging op voor de renovaties aan de Koekamp.
Uiteindelijk duurden de juridische procedures meer dan een jaar. Maar uit de uitspraak van de Raad van State in juni 2021 bleek dat de meeste bezwaren van de buren en milieuorganisaties niet gegrond waren. De rechter gaf omwonenden alleen gelijk dat de horecagelegenheid in het stadspark een aanzienlijke invloed op de ruimte en uitstraling van het nieuwe park heeft. Daarom besloot de Raad van State om dit deel van het bestemmingsplan te vernietigen.

Werkzaamheden na drie jaar afgerond

Pas na deze beslissing van de rechter, ruim anderhalf jaar nadat de renovatiewerkzaamheden waren gestart aan de Koekamp, konden de verbouwingen weer worden voortgezet in het park tegenover Den Haag Centraal. De gemeente Den Haag meldt dinsdag dat deze werkzaamheden nu bijna allemaal zijn afgerond en het stadspark weer voor publiek toegankelijk is.
Zo zijn er onder andere betere wandel- en fietspaden aangelegd, is het water aan de stationszijde van het hertenkamp verlegd en zijn er bomen gekapt en nieuwe bomen geplant. 'De afgelopen tijd hebben we als gemeente volop ingezet op het groener maken van onze stad. De oplevering van de Koekamp is wederom een goed voorbeeld van de mooie stappen die we zetten om Den Haag groener te maken', laat wethouder Hilbert Bredemeijer weten.
Zo gaat de haven bij de Koekamp eruitzien
Zo gaat de haven bij de Koekamp eruitzien © Gemeente Den Haag
Op dit moment wordt er nog gewerkt aan de bouw van een haven met aanleg- en opstapplekken voor kleine boten langs de Prinsessegracht en de verbinding over de A12 tussen de Koekamp en het Haagse Bos. De Koekamp wordt eind augustus feestelijk opgeleverd. Dan wordt ook de naam bekend gemaakt van de nieuwe haven in het stadspark.