Den Haag zet streep door woontoren Cantate op het Spuiplein

Rond Amare komen een paar hoge gebouwen. Zoals 'Toren C', helemaal links. | Afbeelding gemeente Den Haag
Rond Amare komen een paar hoge gebouwen. Zoals 'Toren C', helemaal links. | Afbeelding gemeente Den Haag
DEN HAAG - Den Haag zet definitief een streep door de bouw van een grote toren naast het cultuurcomplex Amare op het Spuiplein. De ontwikkelaar en de gemeente zijn het niet eens geworden over de vraag wat er in Toren C, die ook wel Cantate wordt genoemd, moet komen. Daarom ontbindt het stadsbestuur het contract met de bouwer.
Wethouder Anne Mulder (VVD) had de gemeenteraad eind mei vorig jaar al gewaarschuwd voor de problemen die zijn ontstaan door onenigheid met ontwikkelcombinatie Sonate. Sonate bouwt op dit moment twee woontorens in het Spuikwartier en zou ook Toren C neerzetten. Dat gebouw moest komen op de plek waar het Nederlands Dans Theater stond. Maar Mulder stelde vorig jaar al dat de gemeente overwoog om het contract voor Toren C op te zeggen. Dat is nu dus gebeurd.
Een van de redenen voor het afblazen van de bouw van de toren, is dat er geen goede bestemming voor kon worden gevonden. Onderzocht is of het een hotel of een combinatie van woningen en een hotel kon worden. Maar volgens wethouder Mulder voldeed het aanbod van Sonate 'niet aan de gestelde eisen'.

Geen overeenstemming

'De gemeente heeft eerder aangegeven te overwegen gebruik te maken van haar recht de overeenkomst voor Toren C te ontbinden als partijen niet binnen de gestelde termijn overeenstemming zouden bereiken over een bouwprogramma voor Toren C met bijbehorende grondwaarde en voortzetting van de overeenkomst voor Toren C', schrijft Mulder woensdag in een toelichting aan de gemeenteraad. 'Deze overeenstemming is niet bereikt.'
Gevolg is dat de bouw van de toren nu pas op z'n vroegst in 2024 kan beginnen en dat het gebouw dan in het meest optimistische scenario in 2027 pas klaar is. Dat betekent dat de binnenstad langer een bouwput is en dat een deel van de parkeergarage onder het Spui pas later open kan.

Parkeergarage

'Het deel van de Spuigarage onder Toren C is pas na oplevering van deze toren beschikbaar', schreef Mulder vorig jaar aan de raad. 'Dit in verband met de fundering van de toren die door dit gedeelte van de parkeergarage gaat en de bouwveiligheidszone tijdens de bouw van deze toren.' Daarnaast kan ook het stadsbalkon – een verhoogde looproute langs Amare – nog niet worden aangelegd.
Na de zomervakantie zal het college met een voorstel komen voor een nieuwe bestemming. In een aangenomen motie drong de gemeenteraad er vorige zomer op aan om daarbij ook te kijken naar de mogelijkheden voor sociale woningen in de nieuwe toren. Dat belooft Mulder. 'De alternatieven bestaan in ieder geval uit, naast een weergave van het huidige bestaande programma, een weergave van enkele haalbare programmatische invullingen. Ook zal een programmatische invulling van sociale woningen tot de uitwerking behoren', aldus Mulder.