Onrust over vervuild bouwmateriaal zorgt voor extra controles van waterkwaliteit rond N206

Wegwerkzaamheden aan de N206 bij Valkenburg
Wegwerkzaamheden aan de N206 bij Valkenburg © Omroep West
VALKENBURG - De gemeente Katwijk gaat de komende jaren de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater rondom de Ir. G. Tjalmaweg (N206) extra controleren. Aanleiding is de grote onrust die in de omgeving ontstond toen bleek dat de aannemer bij het verbouwen van de weg bouwmateriaal gebruikte waarin resten van verbrande batterijen, metalen en plastics zaten.
Het gebruik van het zogeheten bouwmateriaal Beaumix zorgt al langere tijd voor onrust in de omgeving. In het voorjaar van 2021 kwam het gebruik van de vervuilde Beaumix, waarbij de verbrande batterijen gewoon aan de oppervlakte te zien waren. Half juni werd duidelijk dat er weer een lading Beaumix gebruikt gaat worden bij het project rondom Valkenburg. Daarom start de gemeente nu met een plan om de waterkwaliteit te meten.
De gemeente is niet blij met weer een partij van het veelbesproken bouwmateriaal. 'We hebben de provincie meerdere keren duidelijk laten weten dat het gebruik van Beaumix bij de Tjalmaweg voor ons een groot zorgpunt is', zegt wethouder Gerard Mostert.
Toegepaste Beaumix bij project N206 ir. G. Tjalmaweg
Toegepaste Beaumix bij project N206 ir. G. Tjalmaweg © Provincie Zuid-Holland
'Ik ben dan ook zeer ontstemd dat er nu weer een extra lading is aangevoerd. Wij blijven ons richting de landelijke politiek inzetten om de normering voor Beaumix aan te scherpen en willen de komende decennia de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater goed monitoren. Dan kunnen we in ieder geval direct handelen als zich toch negatieve gevolgen voor het milieu aandienen.'

Rijk wil gebruik terugschroeven

Na de eerdere onrust liet de gemeente al een extra onderzoek uitvoeren naar het gebruikte spul. Daaruit bleek dat er op bepaalde plekken wel te veel giftige stoffen in de bodem zaten, maar na een correctie bleef dit binnen de wettelijke grenzen en mag het dus gewoon worden gebruikt. Dat is ook de reden dat de gemeente Katwijk erop aandringt dat de normen moeten worden bijgesteld.
Het dossier bereikte zelfs de Tweede Kamer en daar vond de gemeente Katwijk bijval. Staatssecretaris Steven van Weyenberg schreef in december vorig jaar aan de Kamer dat het gebruik van batterijen in bouwgrond verder aan banden moet worden gelegd. Nu mag bodem-as nog voor drie procent uit los metallisch ijzer bestaan, in de toekomst moet dat worden teruggeschroefd tot maximaal één procent. De staatssecretaris laat het RIVM onderzoeken hoe en op welke termijn dat zou kunnen.

Jarenlang onderzoek

Tot dat zo ver is, mag aannemer Boskalis nog nieuwe partijen Beaumix gebruiken, als het maar binnen de wettelijke normen blijft. De gemeente wil die situatie voorlopig in de gaten houden. 'De zorgen die leven rond het gebruik van Beaumix blijven bestaan. De gemeente staat op het standpunt dat eventuele gevolgen van Beaumix op het milieu pas echt inzichtelijk worden als dit ook uit jarenlang gedegen onderzoek blijkt.'
In dit plan dat de gemeente nu gaat maken, moet onder andere komen te staan hoe en wanneer er wordt gemeten, in welke frequentie en hoe dit proces de komende jaren gefinancierd kan worden. Op korte termijn wordt in ieder geval gestart met een nul-meting. Naar verwachting is het monitoringsplan dit najaar af.