Toch geen asielzoekers in kantorencomplex Goudse Poort

Asielzoekers slapen voor de deur van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel
Asielzoekers slapen voor de deur van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel © ANP
GOUDA - Het plan om gedurende dertig jaar asielzoekers te huisvesten op bedrijventerrein Goudse Poort is van de baan. Volgens de gemeente Gouda zijn de onderhandelingen tussen de eigenaar van het gelijknamige kantorencomplex en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) mislukt. Er is onenigheid over de huurprijs van het complex.
Met 22 stemmen voor en 9 tegen vond een meerderheid van Goudse gemeenteraad het COA-plan voor 'gemengde opvang van honderden asielzoekers en Goudse (jonge) woningzoekenden' de moeite van een onderzoek waard. De wens van politieke partijen om de leegstand te gebruiken voor woningbouw bestaat al jarenlang. Eerdere pogingen daartoe mislukten, onder meer omdat het college van burgemeester en wethouders de leefomgeving op een bedrijventerrein vlakbij snelweg A12 ongeschikt vond. Nu blijkt het complete huisvestingsplan van de baan.
Na een aantal verzoeken vanuit het COA heeft complexeigenaar Breevast een 'summier' uitgewerkt huurvoorstel gedaan, aldus de gemeente Gouda. De gevraagde huur was volgens Gouda zodanig hoog dat het COA dit niet kan verantwoorden. De gemeente Gouda en het COA zeggen teleurgesteld te zijn. Binnenkort volgt nieuw overleg tussen de gemeente en het COA over vervolgstappen.
Het kantoorgebouw staat al enige tijd leeg
Het kantoorgebouw staat al enige tijd leeg © ANP