Nieuws

Delfland sluit sluizen voor recreatievaart

Driesluis te Vlaardingen
Driesluis te Vlaardingen © ANP
DELFT - Het hoogheemraadschap van Delfland sluit vanaf dinsdag de sluizen in Schiedam en Vlaardingen voor de recreatievaart. Beroeps- en recreatievaart kunnen vanaf die dag ook maar beperkt gebruikmaken van de Parksluizen in Rotterdam. Deze maatregelen worden genomen omdat er al een watertekort is en het gebruik van sluizen ook nog eens veel water kost.
Het waterpeil in de grote rivieren blijft dalen en het neerslagtekort is groot. Een paar dagen regen verhelpt het neerslagtekort niet. Omdat de rivieren onvoldoende zoetwater aanvoeren, dringt zout water vanaf de Noordzee ver het gebied van Delfland binnen.
Zout water is slecht voor de natuur, de landbouw en de bereiding van drinkwater. Het schap moet doorspoelen om de verzilting zo goed mogelijk tegen te gaan, maar er is niet meer genoeg zoetwater voorhanden.

Doorlaten van schepen via sluizen kost veel water

Delfland krijgt al extra zoetwater uit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal en via het Brielse Meer, maar het schap heeft daar niet genoeg aan. Het doorlaten van schepen via sluizen kost veel water en daarom is besloten dat structureel te verminderen.
Bij de Parksluizen in Rotterdam wordt het schutten beperkt. De binnenvaart moet zich aan aanwijzingen houden om zich op te stellen voor het schutten. Plezierboten mogen met de beroepsvaart mee in de sluis, zodat Vlaardingen en Schiedam voor hen wel bereikbaar blijven, aldus het schap. Het werkgebied van Delfland strekt zich uit van Den Haag naar Delft via de rand van Rotterdam naar Hoek van Holland.
Zorgen om verzilting van de grond: 'Het is alle hens aan dek'