Bijval voor roep om taalles en betere samenwerking in kwetsbare wijken: 'Gemeente, pak die regie!'

Ter illustratie
Ter illustratie © ANP
DEN HAAG - Ouders van kinderen in kwetsbare wijken zoals de Schilderswijk moeten meer taalles krijgen. Ook moet er beter worden samengewerkt tussen gemeente, welzijnswerk, de jeugdzorg en het onderwijs. Die oproep deed schoolbestuurder René Peeters van scholenkoepel De Haagsche Scholen in gesprek met Omroep West. Hij legt vooral de bal bij de gemeente Den Haag. Zijn oproep krijgt bijval vanuit het welzijnswerk en de politiek. De gemeente en jeugdzorg daarentegen zeggen dat de samenwerking nu al goed verloopt.
Aanleiding is een artikel van Omroep West over het lerarentekort, dat ertoe leidt dat in Den Haag op meerdere scholen mogelijk na de vakantie een vierdaagse lesweek wordt ingevoerd. Een grote meerderheid van de Haagse gemeenteraad stelt daar vragen over aan het college.
Een van de scholen waar het om gaat is de P.H. Schreuderschool in de Haagse Schilderswijk. Ook nog eens een school voor speciaal basisonderwijs, met veel kwetsbare kinderen. De school valt onder De Haagse Scholen.

'Gemeente draait er maar wat omheen'

Directielid Peeters gaf dinsdagochtend voor het eerst commentaar op de kwestie. Hij erkent dat het extra lastig is in wijken als de Schilderswijk om personeel te vinden en riep onder meer dus de gemeente op een samenwerking te organiseren en daarbij het voortouw te nemen.
'De gemeente draait er maar wat omheen. Ze geven niet aan hoe ze het gaan aanpakken. Hoe gaan ze dat doen, die samenwerking?', vraag Rita Verdonk van Hart voor Den Haag zich af als we haar de reactie van de gemeente op de uitspraken van Peeters voorleggen. Want wat zegt de gemeente tegen Omroep West?

Reactie gemeente Den Haag

'De uitdagingen waar kinderen in de meest kwetsbare wijken van Nederland mee te maken hebben zijn inderdaad groot en het aanpakken hiervan heeft de grootst mogelijke prioriteit. Als gemeente werken we hierin goed samen met onze partners, waaronder de Haagse schoolbesturen', laat een woordvoerder desgevraagd weten.
'En natuurlijk met de ouders van de kinderen. Samen hebben we hierin het belang van onze kinderen voorop. De afgelopen jaren is extra geïnvesteerd in taalonderwijs voor de ouders van kinderen die op school zitten. Daar gaan we onverminderd mee door en waar mogelijk intensiveren we dit. Het aanpakken van de uitdagingen vergt een lange adem en wij streven constant naar een nog betere samenwerking tussen alle partners', aldus de gemeente.

GroenLinks: 'Gemeente moet hier wat mee willen'

Het zit raadslid Hera Butt (GroenLinks) hoog. Ze stelde eerder samen met de PvdA, VVD, Haagse Stadspartij, Denk , D66, CDA en de SP raadsvragen over de kwestie. Volgens haar kan de gemeente de oproep van schoolbestuurder Peeters niet naast zich neerleggen.
'Dit is iets waar de gemeente wat mee zou moeten willen. Het is een duidelijk signaal waaruit blijkt dat de jeugd en het onderwijs lijden onder de vele problemen van kwetsbare wijken zoals de Schilderswijk.'

GroenLinks en Hart voor Den Haag willen actie

Ook Butt hamert op meer samenwerking. 'Voor een goede aanpak van meerdere problemen is het logisch dat er beter wordt samengewerkt met alle relevante partijen, in plaats van een eilandjescultuur', zegt ze. 'Belemmeringen in de samenwerking tussen onderwijs, gemeente, jeugdzorg en welzijn moeten zo snel mogelijk worden weggenomen.'
Collega-raadslid Rita Verdonk (Hart voor Den Haag) stelde ook al raadsvragen over de kwestie. Zij vult aan: 'Het is niet alleen het onderwijs. Kinderen groeien op in een bepaalde buurt, een bepaalde wijk. Kwetsbare kinderen in wijken vol armoede, met niet altijd een goed opvoedklimaat, ook door de taalproblemen bij ouders. Om dat op te lossen moet je heel goed samenwerken.'

Ambtelijke bultjes

Maar daar heeft ze niet heel veel vertrouwen in. 'De reactie van de gemeente is een ambtelijk verhaal. Ze hebben het niet over problemen, maar over uitdagingen. Daar krijg ik al bultjes van. En hoezo taallessen intensiveren? Er gaat volgend jaar nota bene één miljoen budget af, dus waar ze dit vandaan halen?'
Over die door haar veronderstelde bezuinigingen diende haar partij eerder al een motie in.

Geen geld voor oppas

Ook Butt (GroenLinks) noemt taalachterstanden 'onwenselijk.' Er is volgens haar behoefte aan duidelijke informatie over waar je de taallessen kunt volgen. Ook moeten hindernissen worden weggenomen.
'Denk bijvoorbeeld aan een ouder met jonge kinderen die door een gebrek aan geld geen oppas kan nemen en daardoor niet mee kan doen aan de taallessen.' Bij welzijnsorganisatie Xtra, die veelal actief is in kwetsbare wijken, klinkt ook steun voor de oproep van De Haagse Scholen.

Xtra Welzijn wil ook meer samenwerking

'Ik steun de oproep dat er meer en breder gekeken moet worden naar de context waarin kinderen opgroeien. We zetten daar al op in, maar in sommige wijken zou dit meer en beter kunnen. Daarin pakken we zeker onze eigen verantwoordelijkheid binnen de (subsidie-)afspraken die we hebben met de gemeente.'
Dat zegt Margo van Rheenen van de Raad van Bestuur. En, vervolgt ze: 'Armoede bestrijden, opvoedklimaat verbeteren en vroegtijdig problemen voorkomen, vragen om een meerjarige en programmatische aanpak, waarin de gemeente een belangrijke regierol heeft, maar waar ook de organisaties hun verantwoordelijk niet uit de weg gaan.'

Jeugdzorg: alles gaat goed

Kortom, ook bij Xtra Welzijn laten ze doorschemeren dat de gemeente Den Haag meer de regie moet nemen, zoals ook andere partijen benadrukken. Maar bij jeugdzorginstantie Jeugdformaat laat directeur zorg Iraida Ishaak via een woordvoerder weten dat alles goed gaat.
‘Om de meest kwetsbare jeugdigen en gezinnen tijdig de juiste hulp te kunnen bieden, is intensieve samenwerking tussen de verschillende domeinen (denk aan gemeente, welzijn, jeugdzorg en onderwijs) noodzakelijk', staat in een schriftelijke reactie.

Jeugdzorg ook tevreden?

'Jeugdformaat werkt dan ook goed samen met zowel de gemeente als onderwijs wanneer jeugdigen en/of ouders hulp nodig hebben. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid (vanuit onze verschillende rollen) om de meest kwetsbare jeugdigen en ouders in de samenleving te helpen.’
Op de vervolgvraag van Omroep West of dit expliciet betekent dat Jeugdformaat tevreden is met de samenwerking tussen de gemeente Den Haag, het onderwijs, welzijnsorganisaties en de jeugdzorg verwijst een woordvoerder naar de gegeven reactie. 'Daar blijven wij bij aangaande dit onderwerp.'