Bouw woontorens Binckhorst kan doorgaan ondanks uitspraak rechter

De gemeente moet uitleggen waarom woontoren Elara de maximale bouwhoogte mag overschrijden
De gemeente moet uitleggen waarom woontoren Elara de maximale bouwhoogte mag overschrijden © Borghese Real Estate
DEN HAAG - De gemeente Den Haag is teleurgesteld in uitspraken van de rechter over de bouwplannen voor woontorens Nova en Elara in de Haagse Binckhorst, samen goed voor 323 woningen. Door die uitspraken zijn de plannen voor Nova voorlopig van de baan en moet de gemeente de hoogte van het al in aanbouw zijnde Elara beter gaan motiveren. Volgens de gemeente hebben de uitspraken 'geen directe gevolgen voor de bouw'.
De rechtbank deed haar uitspraken afgelopen vrijdag. De gemeente zou bij het afgeven van de omgevingsvergunning van Nova, een zeventig meter hoge woontoren, niet duidelijk hebben vastgesteld wat wel en niet is toegestaan bij hoogbouw. De tweede uitspraak had betrekking op Elara, een toren van vijftig meter op een plek waar maximaal dertig meter is toegestaan. Het volledige bouwplan werd daarom als hoogteaccent aangemerkt door de gemeente, maar daarvoor ontbreekt volgens de rechter een sterke motivatie.
In een reactie aan Omroep West zegt de gemeente de uitspraken nog aan het bestuderen te zijn. 'Vanwege het grote huizentekort in Den Haag vindt de wethouder het natuurlijk jammer dat de vergunningen nog niet onherroepelijk zijn geworden', zegt een woordvoerder van wethouder Anne Mulder (Stadsontwikkeling). Tegelijkertijd stelt de gemeente dat de uitspraken 'geen directe gevolgen hebben voor de bouw'.

Deadlines houden bouw niet tegen

Van de rechtbank heeft Den Haag twee deadlines opgelegd gekregen. Zo moet de gemeente binnen twaalf weken besluiten of zij de omgevingsvergunning voor Nova alsnog gaan verlenen. Als de gemeente de plannen nog wil aanpassen, krijgen ze langer de tijd. Daarnaast heeft de gemeente zes weken de tijd om het hoogteaccent voor Elara beter te motiveren. De rechtbank beslist vervolgens of die motivatie voldoet.
Ondanks die deadlines kan de bouw van Elara door de aannemer volgens de gemeente gewoon doorgaan. 'Een bezwaar- en beroepsprocedure schorst de vergunning namelijk niet. En de eerder door omwonenden ingediende verzoeken voor een voorlopige voorziening zijn vorig jaar door de rechter afgewezen. De aannemer mocht en mag dus bouwen, maar dat is en blijft op eigen risico totdat de vergunningen onherroepelijk zijn.'
Volgens de gemeente ligt de keuze om de bouwwerkzaamheden wel of niet voort te zetten bij de ontwikkelaar zelf. Borghese Real Estate, ontwikkelaar achter de woontorens, zegt op de hoogte te zijn van de antwoorden van de gemeente en het daarbij te willen laten. Het bedrijf wil geen verdere reactie geven.
De torens zijn niet de enige bouwplannen in de Binckhorst die hoger worden dan dertig meter. Er staan nog veel hogere bouwwerken op de agenda, zoals bijvoorbeeld Binck City (77 meter), Boogie Woogie (100 en 70 meter) en The Blox (122 meter). Die andere hoogbouwprojecten komen volgens de gemeente op plekken waar dat volgens het bestemmingsplan mag. 'Onderzocht wordt of, en zo ja in hoeverre, de uitspraken ook op die projecten van invloed zijn.'
Volgens de gemeente is er geen reden om door de uitspraken anders om te gaan met bestemmingsplannen, omdat die uitspraken alleen gaan over een specifiek soort bestemmingsplan: het omgevingsplan. 'Daar hebben we er maar één van in Den Haag', verklaart een woordvoerder. 'Bovendien zal met de beoogde inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2023 het instrument van een bestemmingsplan zoals we dat nu kennen niet meer bestaan.'