Belangrijke verkeersader wordt helft smaller voor aanleg warmtenet

Foto ter illustratie
Foto ter illustratie © ANP
RIJSWIJK - De Prinses Beatrixlaan in Rijswijk gaat vanaf oktober voor een groot deel op de schop om de aanleg van het warmtenet mogelijk te maken. Van een deel van de belangrijke verkeersader die deze gemeente met Den Haag verbindt, wordt de capaciteit tot eind volgend jaar gehalveerd. Waar de weg nu nog twee rijbanen per rijrichting heeft, moet al het verkeer zich straks met één strook per richting zien te redden. De gemeente Rijswijk maakt zich grote zorgen over de werkzaamheden.
In een brief aan de Rijwijkse gemeenteraad meldde het college van burgemeester en wethouders een maand geleden dat 'zo'n 93 procent' van de weggebruikers op dit tracé uit Haags bestemmingsverkeer bestaat. 'We verwachten problemen met de doorstroming van het verkeer', schreven B en W over de gevolgen van de aanleg van het warmtenet.
Gasunie zegt er als opdrachtgever van dit project daarom alles aan te doen om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Bij de gemeente is inmiddels een voorstel met maatregelen en actiepunten ingediend.
De drastische versmalling staat gepland op het gedeelte tussen de Generaal Spoorlaan en, op Haags grondgebied, de Guntersteinweg. De andere delen van van de Prinses Beatrixlaan blijven gewoon open. Er wordt gewerkt vanaf oktober 2022 tot eind 2023.

Drukte

'Het zal zeker de eerste week wel druk worden,' vertelt omgevingscoördinator Joris Zwijnenburg van Gasunie over de werkzaamheden. 'Maar na een week of twee weten mensen hun weg naar onze omleidingen en adviesroutes meestal wel te vinden.'
In hoeverre deze inschatting klopt, zal al over twee maanden – 'de exacte datum is nog niet precies te zeggen' – duidelijk worden. Dan begint Gasunie in Rijswijk aan de verwezenlijking van het project WarmtelinQ, dat de aanleg van het warmtenet naar Den Haag omvat. De buizen brengen water dat op hoge temperatuur is gebracht door de restwarmte vanuit het Rotterdams havengebied de Rijswijks-Haagse kant op.

Rechte lijn

In Rijswijk loopt het tracé in een min of meer rechte lijn van Delft en de nieuwbouwwijk Rijswijk Buiten, over de Prinses Beatrixlaan en langs winkelgebied Bogaard Stadscentrum (tot vorig jaar heette dit 'In de Bogaard') naar de Haagse wijk Moerwijk.
Het afzetten van een deel van de Prinses Beatrixlaan is nodig om voldoende ruimte te creëren voor de installaties, het werkverkeer en de faciliteiten voor de uitvoerende partijen. Zij krijgen de beschikking over twee rijbanen en het fietspad die nu nog van Den Haag naar Rijswijk gaan.
De Prinses Beatrixlaan in Rijswijk
De Prinses Beatrixlaan in Rijswijk © Omroep West

Brede sleuf

Parallel aan dit deel van de Prinses Beatrixlaan wordt een brede sleuf gegraven (en later weer keurig dichtgemaakt) voor twee pijpen met een diameter van elk zeventig centimeter. De ene is voor het hete water naar Den Haag, de andere is de retourlijn met afgekoeld water terug naar Rotterdam.
In het resterende stuk van de Prinses Beatrixlaan zal het publiek veel minder van de werkzaamheden merken. Dat komt omdat ze daar grotendeels ondergronds plaatshebben: de pijpen worden er met behulp van boorinstallaties gelegd.

'Te lang'

Gerekend vanaf de Haagse kant begint het boren ter hoogte van woonzorgcentrum Florence, banen de installaties zich een weg langs Bogaard Stadscentrum, gaan ze onder de Churchilllaan door en stoppen ze pas vele honderden meters verderop. Dat is net voorbij de Wethouder Brederodelaan.
Daarna volgt een klein stuk waar weer bovengronds een brede sleuf wordt gemaakt. Daarna gaat het boren alsnog verder en duikt het onder de rijksweg A4.

Vijfentwintig meter diep

Op het diepste punt komen de pijpen op zo’n vijfentwintig meter onder het grondoppervlak te liggen. Volgens Zwijnenburg zijn er verschillende redenen om zo ver de grond in te gaan.
Het kan te maken hebben met de aanwezige grondlagen, maar ook kunnen er andere kabels en leidingen zijn die in de weg liggen. 'Daarnaast kan het bijvoorbeeld van Rijkswaterstaat een vereiste zijn als je bijvoorbeeld onder een snelweg doorgaat.'

Aftakking

Wat verder opvalt aan het tracé is dat het op enkele plaatsen een hoek van negentig graden maakt, een u-vorm vertoont en daarna weer in een rechte lijn verdergaat. Dit zijn 'expansielussen' omdat, aldus Zwijnenburg, 'de leidingen door temperatuurverschillen kunnen uitzetten'. 'Met zo’n expansielus vang je dat op,' voegt hij hier nog aan toe.
Bij de aanleg wordt al rekening gehouden met de toekomstige aftakking van het warmtenet naar Leiden die voor de iets langere termijn op de rol staat. Bovendien krijgt de gemeente Rijswijk de mogelijkheid om een eigen aansluiting op het leidingstelsel te maken; ze kan dan, als alternatief voor gas, ook zelf warmte afnemen.

Een afslag eerder

Een belangrijk punt van aandacht is de aansluiting met de A4. Het projectbureau van WarmtelinQ wil dat het verkeer dat in Rijswijk of Den Haag moet zijn niet meer bij de Prinses Beatrixlaan deze rijksweg verlaat, maar tot eind 2023 een afslag eerder of later pakt.
'Je zult er altijd wel wat van merken,' zegt Zwijnenburg over de gevolgen van de aanleg. 'Maar ik heb er vertrouwen in dat we de mensen goed op de hoogte kunnen stellen van wat er straks aan de hand is.'
Meer over het warmtenet in ons dossier
De leidingen van het warmtenet gaan vanuit Rotterdam via Vlaardingen, Midden-Delfland, Delft en Rijswijk naar de energiecentrale aan het De Constant Rebecqueplein in het Regentessekwartier in Den Haag. Energiebedrijf Eneco wil van hieruit het hete water gebruiken voor het verwarmen van een groot aantal huizen en andere gebouwen. Deze vorm van energievoorziening leidt tot minder CO2-uitstoot. Ook wordt deze methode als alternatief voor het gas uit Rusland en Groningen gezien.