Verwarring rond Delftse tijdelijke asielzoekersopvang: 'Geen idee waar dat aantal vandaan komt'

Beeld ter illustratie
Beeld ter illustratie © ANP
DELFT - Er heerst verwarring over het aantal asielzoekers dat in Delft wordt opgevangen. Vorige week maakte staatssecretaris Van Der Burg (Justitie & Veiligheid) bekend aan de Tweede Kamer dat er in Delft 260 asielzoekers worden opgevangen. Dat staat haaks op de eerdere tweehonderd asielzoekers die moeten worden opgevangen. ‘Dat aantal pas helemaal niet op dat terrein’, laat de gemeente Delft weten.
Het aantal asielzoekers dat in Delft wordt opgevangen wordt overigens wel opgehoogd, zo is vorige week afgesproken. In plaats van tweehonderd, worden er 220 asielzoekers opgevangen. Daar hoeft het terrein op het zuidelijk deel van de TU Campus niet voor worden uitgebreid. 'Vanuit praktische overwegingen realiseert het COA altijd al enkele slaapplekken méér in een noodopvanglocatie, dan dat er asielzoekers worden opgevangen', aldus de gemeente Delft.
Het COA-aanmeldcentrum voor asielzoekers en vluchtelingen in Ter Apel zit al maanden stampvol. Mede daardoor vangt de gemeente Delft voor het eerst in tien jaar vluchtelingen op in de stad. Eerder werd bekend dat dit alleen kon met hulp van de TU Delft, die grond op de campus beschikbaar stelde voor een tijdelijk opvangcentrum aan de Heertjeslaan.
Het Delftse stadsbestuur gaat daarin mee in de extra oproep om asielzoekers op te vangen. Per veiligheidsregio moeten er 225 mensen extra worden opgevangen. 'Dat betekent voor ons dat er twintig extra asielzoekers tijdelijk worden gehuisvest op ons terrein.'

Te weinig ruimte

Méér woonunits en asielzoekers passen ook niet op het terrein aan de Heertjeslaan. De TU Delft heeft niet méér ruimte beschikbaar. Zowel het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) als de gemeente Delft reageren daarom verrast wanneer zij horen dat de staatssecretaris bekend maakte dat er 260 asielzoekers worden opgevangen. ‘Er is nooit sprake geweest van dat aantal in de overleggen tussen de gemeente en het COA’, laat de opvangorganisatie weten.
Het asielzoekerscentrum in Delft wordt komende week bewoond.
Het asielzoekerscentrum in Delft wordt komende week bewoond. © Omroep West
Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat op haar beurt weten geen inzicht te hebben in hoe het aantal van 260 asielzoekers in de kamerbrief terecht is gekomen. ‘Wij hebben simpel gezegd een samenvatting gestuurd aan de Kamerleden. Zo weten zij wat de ontwikkelingen zijn wat dit dossier betreft’, vertelt een woordvoerder van het ministerie.

Geen inzicht in aantallen

Het ministerie van Justitie en Veiligheid weet overigens niet hoe het ministerie bij de 260 asielzoekers komt. Er wordt vervolgens gewezen naar de afspraken tussen de gemeente en het COA. ‘Wat de precieze aantallen betreft weten we niet wat er is afgesproken tussen de veiligheidsregio, het COA en de gemeente Delft. Dat zullen zij zelf moeten beantwoorden.’
Wat de gemeente en het COA betreft blijft het bij de 220 asielzoekers die zijn afgesproken. ‘Dat is in ieder geval de laatste informatie die wij hebben. Méér asielzoekers passen ook echt niet op die locatie. Dat is niet makkelijk voor elkaar te krijgen.’