Jonge vluchtelingen uit Oekraïne vallen tussen wal en schip: geen geld voor eten en kleren

Een kind uit Oekraïne op de vlucht
Een kind uit Oekraïne op de vlucht © ANP
DEN HAAG - Jonge alleenstaande vluchtelingen uit Oekraïne vallen door een leemte in de regelgeving tussen wal en schip. Zij krijgen op dit moment geen geld. Met als gevolg dat ze niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De gemeente Den Haag gaat hen daarom in afwachting tot de aanpassing van de regels door het Rijk zelf 'leefgeld' geven. 'Wij willen een kwetsbare groep niet in de kou laten staan', schrijft het stadsbestuur aan de gemeenteraad.
In Den Haag zijn voor zover bekend ongeveer nu dertig alleenstaande minderjarige vluchtelingen uit Oekraïne. Die jongeren tot achttien jaar moeten uiteindelijk onder verantwoordelijkheid van de Stichting Nidos gaan vallen. Dat is een landelijke stichting die de voogdij uitvoert voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Nidos verstrekt de jonge vluchtelingen ook leefgeld zodat zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
Nidos vraagt daarvoor bij de rechter de voogdij aan. In de praktijk blijkt echter dat de rechter daarvoor vaak veel tijd nodig heeft. Tussen de aanvraag en de uitspraak zit minimaal zes weken. En soms langer.

Geen oplossing

Gedurende deze periode krijgen de jongeren geen leefgeld van het Nidos en ook niet van andere organisaties. Hoewel hierover al wel is gesproken door de verschillende instanties en overheden die zich met vluchtelingen bezighouden, is er nog geen oplossing gevonden. Met als gevolg dat zij geen geld krijgen en dus niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. 'Wij vinden dit onacceptabel', aldus het Haagse college van burgemeester en wethouders. 'Dit kan niet de bedoeling zijn geweest.'
Het stadsbestuur verwacht dat er pas rond 1 oktober een oplossing wordt gevonden. Tot die tijd gaat Den Haag de jonge vluchtelingen uit Oekraïne zelf geld geven. Dit 'in het belang van deze kwetsbare groep', aldus het college.

Super ingewikkeld

Een woordvoerder van Vluchtelingenwerk Nederland wijst erop dat de regelgeving voor vluchtelingen uit Oekraïne 'super ingewikkeld' is en dat de minderjarige asielzoekers daarvan de dupe zijn. 'Maar het is mooi dat de gemeente Den Haag dit nu doet.'
De hoogte van het bedrag dat de jonge vluchtelingen krijgen, is afhankelijk van hun situatie. Als zij niet door een particulier worden opgevangen krijgen ze 205 euro per maand voor voedsel en 55 euro voor kleding en andere persoonlijke uitgaven. Als ze wel door een particulier worden opgevangen, komt daar nog geld bij voor een bijdrage aan het wonen.