Bewoners Scheveningen boos: lege parkeerplekken in de buurt, maar zij mogen daar niet staan

Bewoners en politici willen aanpassing van het vergunninggebied voor parkeren op Scheveningen
Bewoners en politici willen aanpassing van het vergunninggebied voor parkeren op Scheveningen © Omroep West
DEN HAAG - Een groot aantal parkeerplaatsen in de kuststrook van Scheveningen blijft ook op drukke dagen onbezet. Dit terwijl het iets verderop juist veel drukker is. Dit is het gevolg van een nieuwe indeling van de gebieden voor betaald parkeren. 'Belachelijk', aldus bewoners. De politiek eist dat die nieuwe indeling, die nog maar twee weken geleden van kracht werd, zo snel mogelijk wordt aangepast.
Midden juni werd duidelijk dat een aanpassing van de vergunninggebieden op Scheveningen tot een ware boeteregen leidde. Vergunningen waren opeens niet meer geldig in de straat waar bewoners hun auto altijd neerzetten. Dit was het gevolg van een aanpassing van de grenzen van de gebieden per 1 juni. De gemeente na een stroom aan klachten weten een oplossing te gaan zoeken.
Besloten werd om per 15 juli weer een nieuwe grens te trekken. Die loopt nu ongeveer gelijk met de Gevers Deynootweg. Dat betekent dat bewoners van de oostkant van die straat hun voertuig niet meer in de kuststrook mogen zetten. Dit terwijl in het gebied direct naast het strand juist veel plekken zijn ten opzichte van het aantal bewoners. De bewoners zelf hebben berekend dat het gaat om een overschot van ongeveer tachtig parkeerplaatsen.
Omdat bezoekers hier maar een uur mogen parkeren, zijn deze plekken niet erg aantrekkelijk voor toeristen die bijvoorbeeld een dagje naar het strand willen. Vandaar dat een groot deel ervan leeg blijft, terwijl er aan de overkant van de Gevers Deynootweg een groot tekort aan plaatsen is. 'Vreemd', aldus bewoner Bastiaan de Bruijn, mede namens buurtgenoten.

Op zoek naar plek

Volgens De Bruijn moeten mensen uit het 'drukke' gebied ten oosten van de Gevers Deynootweg nu vaak op zoek naar een parkeerplek ver van huis, terwijl er relatief dichtbij plekken onbenut blijven. 'Verloskundigen, verpleegkundigen, ouderen, mensen met kinderen: die moeten enorm ver lopen om weer thuis te komen. En dat is natuurlijk een erg vreemde situatie.'
Bewoners van Scheveningen mogen nu niet meer langs de kust - het oranje gebied - parkeren. Daar staan nu plekken leeg | Kaart: Omroep West
Bewoners van Scheveningen mogen nu niet meer langs de kust - het oranje gebied - parkeren. Daar staan nu plekken leeg | Kaart: Omroep West
De bewoners hopen dat de gemeente de nieuwe regels zo snel mogelijk weer aanpast, zodat zij hun auto ook weer in de kuststrook kunnen parkeren. De Scheveningers krijgen daarbij steun van een aantal partijen in de gemeenteraad, zoals de VVD. Fractievertegenwoordiger Rutger de Ridder wijst erop dat het besluit om de gebieden anders in te delen zonder inspraak tot stand is gekomen. 'Bewoners zijn niet goed geïnformeerd. Ze hadden mee moeten praten over deze maatregel en zijn daarin niet gekend. Een stadhuis dat zegt 'We praten mét de bewoners, we doen het samen met de bewoners van Den Haag' had dat beter moeten doen.'

Bewoners hebben gelijk

Raadslid Coen Bom van Hart voor Den Haag zag de mailbox van zijn partij afgelopen weken vollopen met klachten van bewoners – dit ondanks de vakantie. 'En ik kan die mensen niet anders dan gelijk geven.'
Vandaar dat beide politici willen dat de grenzen voor de vergunningsgebieden alweer op de schop gaan, ook al is de politiek officieel met reces. De Ridder: 'De gemeenteraad is dan weliswaar met vakantie, maar er is altijd wel een wethouder die iets kan tekenen. Dus ik zou zeggen tegen het college: aan de slag.' Bom is het daar helemaal mee eens: 'Heel gauw dit herzien zodat mensen weer gewoon in hun eigen straat kunnen parkeren.'

Gemeente past gebieden niet aan

Dat is de gemeente echter niet van plan, laat een woordvoerder weten. Zij stelt in een reactie dat de nieuwe situatie juist moet voorkomen dat vergunninghouders uit bijvoorbeeld Scheveningen Dorp, het Renbaankwartier en het Belgisch Park in de knel te komen. Ook zou een aantal straat in de oude situatie 'doormidden zijn geknipt'.
Vandaar dat het Scheveningse vergunninggebied op 15 juli opnieuw ingedeeld. 'Iedere verandering van de gebieden heeft voor- en nadelen', aldus de woordvoerder.

Niet parkeren

Een van die nadelen, erkent zij, is dat sommige vergunninghouders nu niet meer in de kuststrook kunnen parkeren. Maar dat is nodig voor de helderheid. 'Voor nu gaat de gemeente de huidige situatie niet veranderen, maar het wordt wel goed gemonitord. In het najaar zal worden bekeken hoe de regeling loopt en of en zo ja welke veranderingen er moeten komen.'
Dat terwijl het onderwerp volgens De Bruijn enorm leeft op Scheveningen. 'Heel veel mensen lopen tegen problemen aan.'