Thuiszorgorganisatie mag van inspectie geen nieuwe patiënten meer aannemen

Een thuiszorgmedewerkster aan het werk
Een thuiszorgmedewerkster aan het werk © ANP
DE LIER - Thuiszorgorganisatie Rochayda Care mag voorlopig geen nieuwe cliënten aannemen. Dat heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bekendgemaakt. De organisatie heeft er geen vertrouwen in dat het in De Lier gevestigde bedrijf haar zaken binnenkort op de rails krijgt. Volgens het rapport van de inspectie had Rochayda Care in juni van dit jaar zeven cliënten.
De inspectie is al lange tijd ontevreden over de thuiszorgorganisatie. Op 4 maart 2021 bracht de inspectie een eerste bezoek aan de in december 2020 opgerichte organisatie. Tijdens dat eerste bezoek bleek de kwaliteit en de veiligheid van de zorg grotendeels niet in orde te zijn.
Voor de inspectie reden om in september een nieuw bezoek aan het Westlandse bedrijf te brengen. Opnieuw constateerden de inspecteurs dat de zorg op alle onderzochte thema's tekortkomingen. Omdat de inspectie toen al geen vertrouwen had in de leiding van het bedrijf werd Rochayda Care voor zes maanden onder verscherpt toezicht gezet.

Onvoldoende zorg die aansluit op zorgbehoeften

Rochayda Care moest uiterlijk 26 mei van dit jaar een verslag insturen om aan te geven hoe de zaken beter geregeld zouden worden. Dit heeft het bedrijf niet gedaan. Uit het rapport wat de inspectie maandag publiceerde blijkt dat er sprake is van structurele tekortkomingen. 'Rochayda Care zorgt er onvoldoende voor dat cliënten de zorg krijgen die aansluit bij de actuele zorgbehoeften', is een van de conclusies in het rapport.
Volgens de inspectie is de werkwijze van Rochayda Care onveilig. 'De wijkverpleegkundige werkt niet volgens de beroepsnormen en organiseert niet de zorg rondom de cliënt. Zorgverleners houden zich niet aan de veilige principes in de medicatieketen wanneer zij de zorg voor de medicatie geheel of deels overnemen. Rochayda Care heeft geen medicatieprotocol volgens de Veilige principes in de medicatieketen', vervolgt de inspectie.

'Geen vertrouwen in lerend vermogen bestuurder'

Het Lierse bedrijf heeft volgens de inspectie zeven cliënten die thuiszorg ontvangen. Hoewel de inspectie zegt 'geen vertrouwen in de verbeterkracht, het urgentiebesef en het lerend vermogen van de bestuurder van Rochayda Care te hebben om op korte termijn alsnog de voortdurende risicovolle situatie te beëindigen', krijgt het nog twee maanden de tijd om beterschap aan te tonen.
In die tijd moet Rochayda Care een plan opstellen waarmee de zorg voldoet aan de eisen die worden gesteld in de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg (Wlz). Pas als dit plan wordt goedgekeurd wordt de ingestelde patiëntenstop opgeheven.