Nieuws

Mall Leidschendam blijft fileknoop door uitstel verbreding A4: 'Onlosmakelijk met elkaar verbonden'

File naar The Mall of the Netherlands
File naar The Mall of the Netherlands © Regio15
REGIO - Nu de verbreding van de A4 tussen knooppunt Burgerveen en Leidschendam tot na 2025 is uitgesteld, heeft dit consequenties voor daaraan gekoppelde projecten binnen de regio. Zo loopt aanpassing van twee kruispunten voor betere doorstroming bij de Leidschendamse Mall vertraging op. Voor een fietsverbinding tussen Den Haag en Leiden dreigt eveneens stagnatie. Daarbij heeft ook de aanleg van de RijnlandRoute door een brand vertraging opgelopen. Hoe nu verder? 'De bal ligt bij de provincie.'
Fracties van het CDA, de VVD en de ChristenUnie/SGP willen van Provinciale Staten Zuid-Holland weten welke consequenties het uitstel van verbreding van de A4 heeft voor het wegennet en geluidswerende voorzieningen rond Leiden en Voorschoten, dat door het uitblijven van de verbreding ook de komende jaren extra wordt belast.
De zorgen van het stopzetten van het project zitten bij CDA-fractievoorzitter Michel Rogier vooral in de consequenties op andere projecten. 'De verbreding van de A4 had vooral tot doel de toenemende drukte in de regio te ontlasten', stelt hij. 'De vraag is dan ook wat de gevolgen zijn voor het onderliggend provinciaal wegennet, want de drukte is niet zomaar weg. We moeten huizen bouwen en meer inwoners betekent meer mobiliteit. We willen dan ook weten of dit besluit gevolgen heeft voor eventuele woningbouwplannen.'

Toegangsweg Mall of the Netherlands

Voor de toegangsweg N14 naar de Mall of The Netherlands betekent het dat de twee kruispunten van de N14 in Leidschendam-Voorburg voorlopig niet ongelijkvloers worden. Het gaat om de kruisingen met de Noordsingel en de Monseigneur Van Steelaan. 'De kruisingen maken onderdeel uit van het project A4 Haaglanden-N14. De planuitwerking van dit project is vertraagd als gevolg van de stikstofproblematiek’, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. ‘Wel is de A4 Haaglanden-N14 één van de elf projecten die op de prioriteitenlijst staat en waarvan de uitwerking verder wordt voorbereid.’
De planning daarvan is op dit moment nog niet bekend. ‘De verwachting is dat, als alles volgens planning loopt, de betreffende projecten op die lijst begin 2025 van de benodigde stikstofberekeningen en -beoordelingen zijn voorzien. Het losknippen van de N14-kruisingen door het volgen van een aparte procedure is niet sneller en juridisch gezien ook niet wenselijk. Het project A4 Burgerveen-N14 is niet terechtgekomen op de prioriteitenlijst. Dat betekent dat dit pas na de elf projecten die daar wel op staan, opnieuw opgepakt kan worden. Dat zal niet voor 2025 zijn.’ De verkeerssituatie rondom het winkelcentrum leidt al sinds de opening ervan tot files, opstoppingen en parkeerproblemen en is een grote bron van ergernis voor zowel omwonenden als bezoekers.
In 2021 maakten we deze reportage over de zaterdagfiles rond de Mall in Leidschendam:

Aandringen om project volgens plan te laten verlopen

VVD-Statenlid Jeroen van Dijken ziet een urgente rol voor de provincie weggelegd. 'Door steeds meer auto's op de weg is het belangrijker dan ooit dat we Zuid-Holland in beweging houden. Daarom stelt dit besluit van de minister teleur', zegt hij. 'Ik wil snel weten of het uitstel van de verbreding van de A4 ook gevolgen heeft voor onze provinciale wegen en woningbouwplannen. Zo ja, dan moet de provincie snel om tafel met de minister en aandringen om het project gewoon volgens planning uit te voeren. Een signaal dat de provincie wat mij betreft sowieso moeten afgeven.'
Ook Arnold Posthuma van de PvdA in Voorschoten baalt van het uitstel. 'Dat stuk A4 is een van de drukste delen van ons land. Er is veel filevorming en dat zorgt onder andere voor veel uitstoot en veel sluipverkeer.' Ook een 'ecoverbinding' tussen de oost- en westkant van de A4 bij Voorschoten en investering in een fietsverbinding tussen Den Haag en Leiden worden tot ergernis van Posthuma op de lange baan geschoven. Het is ook onduidelijk wat dit betekent voor de bouw van de recreatiewoningen in Vlietland.

Ook uitstel aanleg RijnlandRoute

Behalve verbreding van de A4 heeft ook de aanleg van de RijnlandRoute vertraging opgelopen door brand op het bouwterrein in juni. Hoe groot die vertraging precies is, moet begin september blijken. Uitstel van het project heeft onder meer gevolgen voor de aanpak van sluipverkeer op lokale wegen.
De gemeente Voorschoten vindt uitstel van de RijnlandRoute 'uitermate vervelend', maar is vooral opgelucht dat er bij de brand geen gewonden zijn gevallen. 'Het heeft wel tot gevolg dat de betere bereikbaarheid voor de regio helaas een jaar langer op zich laat wachten', aldus een woordvoerder. 'Het resultaat hierna is wel dat er een mooie regionale route bij komt.'
Een verwoestende brand vertraagt de aanleg van de RijnlandRoute
Een verwoestende brand vertraagt de aanleg van de RijnlandRoute © Regio15

Andere oplossingen?

Zijn er andere oplossingen denkbaar dan verbreding van wegen tegen verkeers- en mobiliteitsproblemen in de regio? Simeon Calvert, Universitair Docent duurzame mobiliteit en netwerkmanagement aan de TU Delft: 'Wegverbreding is een laatste redmiddel. Het kost ontzettend veel geld en is belastend voor het milieu. Soms zijn problemen bij bepaalde knelpunten echter zo groot, dat er niets anders opzit.' Wel kan het oplossen van dergelijke knelpunten leiden tot juist meer verkeer: 'Want bij betere doorstroming is, kun je doorrijden. Mensen pakken nu eenmaal eerder de auto dan de trein.'
'De wegen worden steeds breder omdat er steeds meer inwoners en dus ook auto's bijkomen, daar zit een keer een einde aan'
Je zou mensen via mobiliteitsmanagement kunnen aanmoedigen anders te reizen, stelt Calvert. 'Meer met het openbaar vervoer of buiten de spits door middel van de kilometerheffing die eraan zit te komen. Dat zal ook invloed hebben. Of meer mensen thuis laten werken, zoals tijdens corona. Toen waren er veel minder files.' De gemeente Voorschoten onderschrijft dit. 'De wegen worden steeds breder omdat er steeds meer inwoners en dus ook auto's bijkomen, daar zit een keer een einde aan', aldus de woordvoerder. 'Vanuit die gedachte doen we ons best mensen meer te laten lopen, fietsen of met het openbaar vervoer te laten reizen.'