Hoogheemraadschap controleert dijken opnieuw op scheuren

Scheur in een dijk door droogte, foto ter illustratie
Scheur in een dijk door droogte, foto ter illustratie © ANP
REGIO - Dijkwachten van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard beginnen donderdag met een nieuwe inspectieronde van de dijken in het gebied die op veengrond staan. Ze worden onderzocht op scheuren, verzakkingen en andere schades.
Begin deze maand werd ook al een inspectieronde uitgevoerd. Toen werden 130 verdachte plekken gezien, maar was er geen sprake van ernstige schade. Deze tweede inspectieronde duurt tot en met zondag. Het hoogheemraadschap beheert negentig kilometer aan dijken op veengrond. Het werkgebied loop via Zoetermeer en Schoonhoven naar Rotterdam.
Dijken op veengrond zijn gevoeliger voor droogteschade, omdat veen makkelijk uitdroogt en poreus is. Daardoor zakt water weg uit het veen en kunnen dijken gaan schuiven of scheuren. Ook kan grondwater een droge dijk omhoog duwen, waardoor de dijk verzakt. Dat gebeurde in 2003 in Wilnis.

Regen komende dagen

Ook Hoogheemraadschap Rijnland blijft de dijken inspecteren. Ook roept het mensen die schade aan de dijken of kades zien op om dat zo snel mogelijk te melden. Vooralsnog worden er geen extra maatregelen getroffen voor de verwachte regenval. 'Het is lastig om te anticiperen op het slechte weer. We letten extra op de agrarische sector en kunnen zo nodig een gebied onder water zetten.'
Volgens het schap zijn de droogteproblemen niet ineens opgelost door de regen die de komende dagen wordt verwacht. Dat betekent dat de al genomen maatregelen tegen de droogte van kracht blijven, zoals het schutregiem bij de Rietveldsluis in Alphen.

Voortdurend in de gaten houden

Het Hoogheemraadschap Delfland zegt goed te zijn voorbereid op grote hoeveelheden neerslag in korte tijd. 'Als het waterpeil stijgt dan kunnen we het afvoeren via het gemaal. We hebben nog geen zorgelijke signalen gekregen, maar houden de situatie voortdurend in de gaten', laat een woordvoerder weten.