Sloopplannen Den Haag Zuidwest: 'Gevolgen voor bewoners onduidelijk'

Veel woningen in Den Haag Zuidwest verkeren in slechte staat
Veel woningen in Den Haag Zuidwest verkeren in slechte staat © ANP/Martijn Beekman
DEN HAAG - De gevolgen van de omvangrijke sloop- en nieuwbouwplannen in Den Haag Zuidwest voor de bewoners zijn door de gemeente onvoldoende in kaart gebracht. Zo is niet duidelijk of de plannen stress opleveren en voor hoeveel overlast ze gaan zorgen. Ook blijkt uit de plannen niet dat de toekomstplannen ervoor zorgen dat de gezondheid van de bewoners in Zuidwest 'substantieel' verbetert, terwijl dit wel de ambitie is van de gemeente.
Dit staat in een advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage, een onafhankelijke commissie die bij wet is ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. De commissie heeft het MER-rapport voor de toekomstplannen van Den Haag voor Zuidwest tegen het licht gehouden. Het college van burgemeester en wethouders wil de komende jaren duizenden woningen slopen en ongeveer 15.000 extra woningen bijbouwen in de stadswijk.
Volgens de commissie is het milieueffectrapport van de gemeente uitgebreid, maar blijft 'de hamvraag' onbeantwoord. Het gaat daarbij om de vraag wat de effecten zijn van de sloop/nieuwbouw en renovatie op de bewoners van de wijken.

Hinder en stress

'Zo kan de transformatie jaren of zelfs decennia duren, wat bouwhinder geeft', beschrijft de commissie. 'Maar het kan ook stress opleveren voor de bewoners, omdat zij moeten verhuizen tijdens de uitvoering.' Het rapport laat volgens de onderzoekers onvoldoende zien of er mogelijkheden zijn om hinder en stress te verminderen.
De commissie adviseert daarom om te onderzoeken wat de beste volgorde is om de wijken aan te pakken zodat hinder en stress verminderd kunnen worden. Ook zou de gemeente moeten bekijken of in buurten juist kort en intensief gewerkt moet worden, of dat het beter is om de bouw over een langere periode te spreiden. Ook moet duidelijker gemaakt worden waarom er specifiek in Zuidwest zoveel woningen bij moeten komen.

Gezondheid

Verder concludeert de commissie dat uit de plannen niet blijkt dat de gezondheid van mensen substantieel verbetert. De gezondheid van de bewoners in Zuidwest is gemiddeld veel slechter dan in de rest van Den Haag en daar wil het college wat aan doen. Hier heeft het college doelen voor opgesteld, maar die scoren niet goed genoeg, oordeelt de commissie. 'Het verschil met de rest van Den Haag zal naar verwachting niet substantieel veranderen.'
Wethouder Martijn Balster (PvdA) neemt de adviezen van de commissie over. 'Elke aanbeveling om de positie van de bewoners verder te versterken nemen we zeer ter harte. Daar worden onze plannen alleen maar beter van', zegt Balster. 'Met de plannen voor Zuidwest heeft het college de ambitie de woon- en leefkwaliteit van de bewoners te verbeteren. De opgave voor Den Haag Zuidwest is een grote gebiedsontwikkeling, met flinke sociale gevolgen. Dat betekent dat de commissie met extra aandacht heeft gekeken en beoordeeld. De punten zijn duidelijk en omarmen we. Naar aanleiding van dit advies gaan we het MER-rapport aanpassen en weer voorleggen aan de commissie m.e.r.'

Zorgelijke conclusies

Fractievertegenwoordiger Tim de Boer van de Haagse Stadspartij noemt de conclusies van de commissie m.e.r. 'zorgelijk'. 'Het geeft aan dat veel zaken veel te snel zijn gegaan, terwijl de gemeente meer tijd had moeten nemen om betere plannen te maken', zegt hij. Hij vraagt zich af of de aanpassingen die de commissie adviseert wel door te voeren zijn. 'Dat zal niet zo makkelijk gaan.'
Volgende week willen de Haagse Stadspartij, SP en de Partij voor de Dieren in een commissievergadering in gesprek met de wethouder over het advies.