Door andere opzet houdt LangeLand Ziekenhuis 24/7 spoedzorg

LangeLand Ziekenhuis
LangeLand Ziekenhuis © ANP
ZOETERMEER - Het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer houdt 24 uur per dag, zeven dagen per week spoedzorg. Dat zegt interim-directeur Pier Eringa in een gesprek met Omroep West over de reorganisatie van de Spoedeisende Hulp (SEH). Het ziekenhuis gaat in de toekomst alleen de basiszorg leveren. Complexe zaken gaan naar het HagaZiekenhuis in Den Haag, of naar een ander ziekenhuis in de buurt. 'Dat deden we al, maar we gaan daar strenger op toezien', zegt Eringa.
De Spoedeisende Hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer sloot begin deze maand drie dagen per week de deur, omdat de werkdruk te hoog was geworden, er een gebrek was aan personeel en de kwaliteit daardoor 'onder druk kwam te staan', zoals Eringa het noemde. Op 1 oktober moet de SEH de deuren weer openen en volgens de topman van het ziekenhuis gaat die datum gehaald worden.
Het noodlijdende LangeLand Ziekenhuis werd in 2015 gered van faillissement door het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft en het Haagse HagaZiekenhuis. Die gaven beide een forse lening aan het Zoetermeerse ziekenhuis, dat ook werd opgenomen in de Reinier Haga Groep. In 2019 ontstonden er barsten in de coalitie toen het bestuur van Reinier de Graaf aangaf dat de samenwerking teveel kostte en te weinig opleverde. Sindsdien wordt geprobeerd de groep uit elkaar te laten gaan. In vertrouwelijke plannen die Omroep West publiceerde staat dat Reinier zelfstandig verder gaat en het Haga en LangeLand fuseren. Wel komen er veranderingen in het profiel van het Zoetermeerse ziekenhuis en moet het veel meer gaan samenwerken met het naastgelegen orthopedisch centrum. Het redden van het LangeLand Ziekenhuis gaat minimaal 60 miljoen euro kosten.
Bij de gedeeltelijke sluiting zei Eringa dat er gestudeerd ging worden op een slimmere manier van werken waardoor de werkdruk verlaagd wordt. Die studies hebben nu een vrij gedetailleerd plan opgeleverd. Het Zoetermeerse LangeLand Ziekenhuis krijgt een spoedplein. En specialisten uit het ziekenhuis gaan meer spoedpatiënten zien tijdens nieuw op te richten spoedpoli's. De SEH-artsen en -verpleegkundigen moeten het daardoor minder druk krijgen.

'Wij doen basis en geen complexe zorg'

Op het spoedplein zit de huisartsenpost (HAP), de spoedeisende hulp (SEH), de afdeling voor mensen met acute hartproblemen, een aantal bedden voor mensen met een beroerte en een aantal IC-achtige bedden waar patiënten die intensieve zorg nodig hebben 24 of 48 uur opgevangen kunnen worden. Bij die bedden is het ook mogelijk om mensen aan de beademing te leggen, zegt Eringa.
Pier Eringa
Pier Eringa © ANP
'En dat spoedplein gaan we fysiek ook zo inrichten', zegt Eringa terwijl hij het uittekent op een flipover. 'Maar we doen dus geen complexe zorg, wij doen de basiszorg. We moeten met de huisartsen en ambulancedienst afspraken maken dat mensen met complexe problemen direct naar een ander ziekenhuis gaan.'

Spoedpoli moet SEH ontlasten

Nieuw in de plannen is het instellen van de spoedpoli's. Eringa: 'Gemiddeld komen hier overdag zo'n veertig patiënten via de SEH in het ziekenhuis. Die worden gezien door een verpleegkundige, dan door een arts in opleiding, die moet de SEH-arts er bijhalen. Als er een specialist gezien moet worden belt de SEH-arts voor overleg de specialist in het ziekenhuis die vervolgens weer naar de SEH moet komen. Wij willen overdag zo'n patiënt direct doorleiden naar de specialist. Dat is beter voor de patiënt, want die zit meteen waar hij moet zijn, en het scheelt veel werk op de SEH.'
Deze spoedpoli's zijn alleen overdag 'open'. In de avond en nacht komen mensen die acuut ziek zijn wel eerst op de 'traditionele' spoedeisende hulp. 'Maar dan is het veel minder druk dan overdag. Gemiddeld tien mensen in de avond en drie 's nachts', zegt Eringa. Op deze manier moet de gespecialiseerde SEH-arts weer doen waarvoor hij of zij is opgeleid: spoedzorg. Overigens wil Eringa ook een rooster maken voor andere specialisten in het ziekenhuis om diensten te gaan draaien op de SEH. Tot nu toe sprongen ze enkel bij om de werkdruk te verlagen.

Kruisbestuiving tussen afdelingen

Het LangeLand Ziekenhuis wil in de toekomst de zaken ook zo gaan inrichten dat verpleegkundigen die normaal op - bijvoorbeeld - de hartafdeling van dat spoedplein werken, kunnen bijspringen op een van de andere afdelingen. Datzelfde geldt voor de andere specialismen op het plein wat hij voor ogen heeft. Eringa zegt dat het personeel hier ook voor opgeleid gaat worden. Als het aan hem ligt wordt de nieuwe werkwijze snel ingevoerd.
Alles in het ziekenhuis wordt 'basis', verklaart Eringa. 'Wij moeten geen complexe gevallen gaan behandelen, want daar zijn we niet op ingericht. Die patiënten zijn dan veel beter af in een topklinisch ziekenhuis.' Die overtuiging leeft al langer in de Haagse regio, en nu gaat iedereen met grote hartproblemen al direct naar het HagaZiekenhuis. Mensen met zware neurologische uitval gaan linea recta naar HMC. Maar soms komen er toch gecompliceerde 'gevallen' bij het LangeLand Ziekenhuis binnen en dat moet stoppen, vindt Pier Eringa.

Huisartsen bestuderen de plannen

De plannen zijn inmiddels besproken met het gemeentebestuur en met de huisartsen. 'Het bestuur van de huisartsenpost gaat er nog in detail naar kijken', zegt Aline Pikaar, vice-voorzitter van de Huisartsenvereniging Zoetermeer. 'Het liefst hebben we voor de inwoners van Zoetermeer natuurlijk een 24/7 SEH met alles erop en eraan, maar in de plannen is rekening gehouden met wat de huisartsenpost nodig heeft. Dat vind ik positief.'
Maar ze vult aan: 'Wat gaan de aanpassingen in het profiel en de bezetting van de SEH betekenen voor de huisartsenpost? En hoe zorgen we ervoor dat zorg veilig wordt ingericht?' Over dit soort vragen buigt het bestuur van de huisartsenpost zich de komende tijd.

Toekomst geboortezorg

Inmiddels is er ook iets meer duidelijk over de toekomst van de (acute) geboortezorg. 'Die blijft, maar we gaan het wel onderzoeken', zegt Eringa. Het aantal geboortes in het LangeLand Ziekenhuis is volgens hem op dit moment te laag om de afdeling goed en verantwoord in de lucht te houden. Hoe lang dat onderzoek gaat duren is niet bekend. 'Maar als we hier over enkele jaren een nieuw gebouw gaan zetten moeten we het weten. Dan moeten we beslissen om wel of geen geboortesuites te bouwen.'
Pier Eringa kwam 1 oktober 2021 binnen bij de Reinier Haga Groep als interim-directeur van het LangeLand Ziekenhuis. Hij kreeg toen een contract van 1 jaar. Dat contract is nu verlengd. 'De zaken zijn nog niet af en dus kan ik niet vertrekken', zegt Eringa daarover.
De plannen die Pier Eringa ontvouwt, gaan over de korte en de langere termijn van de acute zorg in Zoetermeer. De nieuwe manier van werken wordt volgens hem gewoon ingevoerd, maar allerlei andere zaken staan of vallen met het slagen van de fusie tussen het HagaZiekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis. Er staan onder die plannen nog altijd geen handtekeningen en er wordt druk onderhandeld tussen banken, verzekeraars en de ziekenhuizen. Die discussies zijn taai. Maar ingewijden verwachten dat de handtekeningen uiteindelijk wel gezet gaan worden.
Als Haga en LangeLand inderdaad fuseren hoeft het plan van Eringa niet meer extra te worden afgestemd met andere ziekenhuizen in de regio, omdat het HagaZiekenhuis dan tot dezelfde organisatie behoort en de complexe patiënten wil opvangen die niet meer bij het LangeLand terechtkunnen.