Oprichter en bestuur Bruisend Noordwijk tegenover elkaar voor de rechter om ledenvergadering

Bruisend Noordwijk met vooraan lijsttrekker De Moor
Bruisend Noordwijk met vooraan lijsttrekker De Moor © Bruisend Noordwijk
NOORDWIJK - Het bestuur van de lokale politieke partij Bruisend Noordwijk stapt naar de rechter. De partij spant een kort geding aan tegen de eigen oprichter, partijvoorzitter en enig gemeenteraadslid Jaap de Moor uit Noordwijkerhout. De bestuurders willen voorkomen dat de Algemene Ledenvergadering van aanstaande dinsdag 23 augustus doorgaat. Daarin wil De Moor de leden vragen om nieuwe bestuurders volgens de juridisch juiste weg te benoemen, iets dat eerder mis is gegaan bij Bruisend Noordwijk.
De vergadering was door de voorzitter eigenhandig en zonder medeweten van het bestuur uitgeschreven. Volgens bestuurder Jeroen Arbouw, bij de laatste verkiezingen nummer 2 op de kandidatenlijst achter lijsttrekker De Moor, heeft De Moor daarbij 'niet rechtsgeldig' en 'in strijd met de statuten' gehandeld. 'Omdat eventuele besluiten die in deze vergadering worden genomen niet rechtsgeldig zullen zijn (…) is het van belang dat deze vergadering geen doorgang zal vinden', aldus Arbouw in een verklaring. 'Uit stukken blijkt dat de leden en bestuursleden door De Moor niet juist zijn geïnformeerd. In die zin betrekt de heer De Moor hen in zijn onrechtmatig handelen.'
De Moor is volgens Arbouw niet ingegaan op het verzoek van meerdere advocaten om de vergadering te schrappen, 'en blijft hij daarnaast weigeren inzage te geven inzake de financiën, de onderliggende stukken alsmede in de ledenlijst van Bruisend Noordwijk. Derhalve is een kort geding dan ook inmiddels onafwendbaar.'

Bestuur? Welk bestuur?

Raadslid en -al of niet geschorst- partijvoorzitter De Moor herkent zich totaal niet in het beeld dat het 'bestuur' van Arbouw schetst. Hij verklaart dat juist degenen die zich het bestuur noemen niet rechtsgeldig handelen. Zij zijn niet door de leden benoemd. Hij heeft hen namelijk zelf buiten de leden om bij de Kamer van Koophandel ingeschreven en is daarvoor door de Kamer van Koophandel op de vingers getikt.
'Een inschrijving ad-interim, voorafgaand aan een ledenraad, was dus niet mogelijk en eigenlijk illegaal, zo weten we inmiddels uit een schrijven van de Kamer van Koophandel', aldus De Moor op de website. 'De komende ledenraad zal verzocht worden aan de leden om te komen tot correctie: bestuurders, die eerst benoemd worden door de ledenraad en vervolgens ingeschreven in het Handelsregister.'

Campagne uit eigen zak betaald

Het conflict op de achtergrond gaat, volgens de door De Moor bestreden bestuursleden, om klachten tegen De Moor wegens wanbestuur en intimidatie. De Moor is zich van geen kwaad bewust, maar het onderzoek daarnaar wordt volgens diezelfde bestuursleden door De Moor tegengewerkt. Bovendien zou De Moor hen om goedkeuring van de financiële stukken hebben gevraagd zonder hen voldoende in te lichten en van de juiste stukken te voorzien. Zij vrezen dat zij daardoor hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het eigenstandig handelen van De Moor, waar ze verder geen enkel inzicht in hebben kunnen krijgen.
De Moor heeft inmiddels wel een summier financieel verslag op de website gepubliceerd. 'In totaal is er voor een bedrag van 3000 euro gedoneerd vanuit de eigen fractie, waarvan 2500 euro door de bestuursvoorzitter zelf', aldus De Moor op de website. ’Het is dan wrang te moeten lezen, dat onze nummer 2 dezelfde bestuursvoorzitter meent te moeten beschuldigen van financieel wanbeheer en/of frauduleuze handelingen.' De Moor bereidt een aangifte voor tegen Arbouw wegens smaad.

Leden? Welke leden?

Het bestuur van Bruisend Noordwijk krijgt van voorzitter De Moor de ledenlijst niet te zien en weet dus niet wie de leden zijn, terwijl het van belang is om hen te bereiken en eventuele vragen te kunnen beantwoorden. Het bestuur (van Arbouw en de zijnen) heeft daarom een e-mailadres aangemaakt waar de leden van Bruisend Noordwijk zich kunnen melden. Het e-mailadres betreft: BruisendNoordwijkALV@outlook.com .
Voorzitter De Moor heeft nog steeds de beschikking over de website. Zijn deel van het bestuur is daar dan ook te bereiken of direct via info@bruisendnoordwijk.nl .