Stikstofaanpak 'niet mogelijk' in duingebied: 'Onbekend met wie we afspraken moeten maken'

Het duingebied Meijendel tussen Scheveningen en Wassenaar
Het duingebied Meijendel tussen Scheveningen en Wassenaar © ANP
DEN HAAG - De provincie Zuid-Holland loopt tegen problemen aan bij het maken van gerichte plannen om de stikstofuitstoot aan te pakken in de duingebieden. Vóór volgend jaar juli moeten die plannen definitief worden ingeleverd bij stikstofminister Christianne van der Wal. Dat wordt moeilijker, omdat het voor een kwart van de stikstofuitstoot in de duinen niet duidelijk is waar deze vandaan komt. 'Wanneer de bron van herkomst niet duidelijk is, is het wat ons betreft ook niet mogelijk om gerichte maatregelen te nemen.'
Nieuwsuur meldde dat kustprovincies Zeeland, Noord-Holland en Zuid-Holland zich zorgen maken over de onduidelijkheid rond de stikstofuitstoot in de duinen. Ook zou in de duinen een veel grotere stikstofuitstoot zijn gevonden dan vooraf verwacht. Dat zou komen door 'ammoniak uit zee', veroorzaakt door algen. Waar het RIVM eerst overtuigd was dat dit een grote weerslag had op de duinen, is daar nu onzekerheid over.
'De stikstofopgave is er een die we met elkaar aan moeten pakken. Als het niet duidelijk is waar een deel van de uitstoot - die neerslaat in de duinen - vandaan komt, is het lastig om te reduceren', legt een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland uit. 'We hebben aandacht gevraagd om dit uit te zoeken.'

Vertekend beeld van uitstoot

De gebieden waar het om gaat in onze regio zijn bijvoorbeeld het duingebied van Meijendel, de Coepelduinen bij Noordwijk, het Westduinpark en de Kapittelduinen bij Hoek van Holland. In die duingebieden is het dus moeilijk te bepalen waar de stikstofuitstoot nu eigenlijk vandaan komt. Dat er onduidelijkheid is over de precieze uitstoot, hoeft volgens de provincie niet te betekenen dat bouwplannen in de knoei komen. De totale stikstofuitstoot blijft namelijk hetzelfde.
Natura2000-gebieden in de regio.
Natura2000-gebieden in de regio. © provincie Zuid-Holland
Het RIVM startte vorig jaar een onderzoek. Dat onderzoek moet aantonen hoe groot het aandeel precies is en welke andere verklaringen er zijn voor de stikstofuitstoot in de duinen. 'Tot er duidelijkheid is, staat de categorie 'ammoniak van zee' niet langer in de RIVM-rekenmodellen. Het is vervangen door de tijdelijke naam 'meetcorrectie', maar in het gebruikte rekeninstrument is die correctie niet te zien', gaat de provinciewoordvoerder verder. Het zorgt ervoor dat de uitstootpercentages voor alle sectoren ineens hoger uitvallen, ze worden opgeteld bij de al bestaande categorieën.
Het levert een vertekend beeld op van waar de stikstofuitstoot in de Zuid-Hollandse duingebieden precies vandaan komt. Het liefst zou Zuid-Holland daarom het onderzoek van het RIVM afwachten. Toch moeten zij, net als alle andere provincies, vóór volgend jaar juli een plan inleveren bij de minister om de stikstofuitstoot aan banden te leggen.

Plannen maken moeilijk

Dat wordt volgens de provincie moeilijk om uit te voeren, er moet per gebied namelijk een plan met gerichte acties komen om de stikstofuitstoot te verlagen. 'Wanneer de bron van herkomst niet duidelijk is, is het wat ons betreft ook niet mogelijk om gerichte maatregelen te nemen. Het is dan niet voor alles duidelijk welke sector er aan zet is en met wie de provincie afspraken moet maken over verduurzaming en verschoning.'
De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, benadrukte in het radioprogramma West Wordt Wakker dat die onduidelijkheid onderdeel van het gesprek met oud-politicus Johan Remkes is, die de opdracht heeft gekregen om alle wensen en zorgen in kaart te brengen rond het stikstofprobleem. 'We moeten goed weten wat van ons wordt gevraagd, met welke cijfers en met welke kaders we aan het werk kunnen.' In de gesprekken met Remkes ging het ook over het eventueel vijf jaar uitstellen van de stikstofdoelen, Drenthe en Friesland drongen aan op een deadline van 2035. Dat hoeft volgens Smit niet. 'Het is nu wel zaak om de helderheid te houden of te scheppen en om nu aan onze lijn vast te houden.'