Tienduizenden Hagenaars kunnen energierekening niet betalen

© ANP
DEN HAAG - Zeker 50.000 huishoudens in Den Haag hebben door de hoge energierekening grote moeite om rond te komen. Hiervan hebben dit jaar bijna 42.000 een energietoeslag van 900 euro gekregen. Zij wachten nog op de 500 euro extra waar zij recht op hebben. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Den Haag over de energiearmoede in de stad. Maar deze eenmalige toeslag is voor veel mensen onvoldoende om uit de financiële problemen te blijven. De medewerkers van de Helpdesk Geldzaken van de gemeente Den Haag proberen Hagenaars op de rails te houden. 'Maar het is heel moeilijk.'
'U heeft de gemeente gebeld, omdat u financiële zorgen heeft. Goed dat u hier bent.' Aan het woord is Paul Bentvelzen van de Helpdesk Geldzaken. Hij houdt kantoor in het buurt-en-kerkhuis de Paardenberg in de wijk Transvaal, een van de 33 locaties in de stad. Bentvelzen heeft een afspraak met Daniël Dodd, die de hulp van de gemeente heeft ingeschakeld omdat hij al sinds een paar jaar kwakkelt met zijn financiële situatie.
'Het gaat op en af met mijn financiën en ik heb zo nu en dan een terugval', vertelt Dodd. 'Ik wil nu echt eens meer stabiliteit krijgen. Ik heb schulden, niet zo veel als vroeger, maar het begint weer op te lopen. Ik hoop dat de gemeente mij kan helpen.'
Paul Bentvelzen van Helpdesk Geldzaken van de gemeente Den Haag
Paul Bentvelzen van Helpdesk Geldzaken van de gemeente Den Haag © Omroep West

Waarborgsom

Het zijn verhalen die Bentvelzen de afgelopen maanden steeds vaker hoort. Het is drukker geworden aan zijn bureau. Vooral de stijgende energierekening is voor veel mensen een groot probleem. 'Het is gigantisch wat ik de laatste tijd meemaak', vertelt hij.
'Bijvoorbeeld als energiecontracten ontbonden worden. Bij het afsluiten van een nieuw contract willen energiebedrijven een waarborgsom of ze verhogen het tarief direct met 300 euro. Dat is voor mensen niet te betalen. Je kan wel gaan schipperen om dat tarief naar beneden te brengen, maar dat helpt vaak niet want de eindafrekening komt ook. We proberen alle mensen op de rails te houden, maar het is heel moeilijk.'
Volgens de definitie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kampt een huishouden met energiearmoede als 8 procent van het huishoudinkomen opgaat aan de energierekening. Voor Den Haag geldt dit voor 1 op de 5 huishoudens, waarbij eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen oververtegenwoordigd zijn. Energiearmoede komt vooral voor bij mensen die in corporatiewoningen wonen (75 procent). Van de mensen met een koop- of een particuliere huurwoning kampt 12 procent met energiearmoede.
Toch zijn er mogelijkheden die mensen wat lucht kunnen geven, zegt Bentvelzen. Als mensen bij hem komen met acute geldzorgen, waarbij bijvoorbeeld uithuiszetting dreigt, probeert hij een snelle oplossing te vinden door met instanties en schuldeisers in gesprek te gaan. Daarnaast helpt hij bij het aanpassen van uitgavenpatronen.

Betalingsregelingen

Bentvelzen: 'Als je bankafschriften bekijkt krijg je een idee van wat mensen besteden. Dan adviseer ik bijvoorbeeld om, als dat mogelijk is, een goedkoper telefoonabonnement af te sluiten. Soms ontdek ik dat belastingen die mensen betalen kwijtgescholden worden. Of ik wijs ze op andere mogelijkheden, zoals het aanvragen van betalingsregelingen of uitstel voor gemeentelijke belastingen.'
Op de weekmarkt in winkelcentrum Leyweg in Den Haag maken mensen zich ook zorgen over de stijgende energieprijzen:
Hagenaars maken zich zorgen over hun oplopende energierekening.
Wethouder Arjen Kapteijns maakt zich zorgen over de groeiende groep Hagenaars die in de financiële problemen komt. 'We zien dat steeds meer mensen in de stad de vaste lasten niet meer kunnen betalen door de stijgende kosten voor boodschappen en de oplopende energierekening', zegt hij. 'Dat baart mij als wethouder grote zorgen.'

Energietoeslag

Het kabinet heeft dit jaar geld uitgetrokken om mensen met een laag inkomen tegemoet te komen. Zij krijgen een eenmalige energietoeslag die in eerste instantie was vastgesteld op 800 euro, maar waar het kabinet even later nog een bedrag van 500 euro bovenop heeft gelegd. De gemeente Den Haag heeft daarnaast besloten om de toeslag met 100 euro te verhogen en de groep die er recht op heeft te vergroten. Hagenaars met een inkomen tot 130 procent van de bijstandsnorm kunnen de toeslag aanvragen, terwijl het kabinet uitgaat van 120 procent van de bijstandsnorm.
In Den Haag hebben huishoudens met een inkomen van 130 procent van de bijstandsnorm recht op een energietoeslag. Voor een alleenstaande gaat het om een inkomen van maximaal 1360 euro per maand en voor een gezin om 1944 euro.
'In Den Haag hebben dus meer mensen recht op de energietoeslag dan waar het kabinet van uitgaat', zegt Kapteijns. 'Maar wij zien dat ook steeds meer mensen met een hoger inkomen en een baan het financieel moeilijk krijgen. Zij maken geen aanspraak op de energietoeslag, maar wij kunnen ze wel helpen bij de Helpdesk Geldzaken. Ook kunnen ze een beroep doen op de bijzondere bijstand voor onvoorziene uitgaven.'

Kabinet

Volgens Kapteijns doet Den Haag wat het kan, maar ligt voor een structurele oplossing de bal bij het kabinet. 'Ik hoop echt dat het kabinet dit jaar nog extra maatregelen neemt, maar toch zeker volgend jaar. Noodzakelijk zijn een verhoging van de lonen, de bijstandsuitkeringen en de zorgtoeslag.'
Bentvelzen van de Helpdesk Geldzaken denkt dat veel mensen lastige maanden tegemoet gaan. 'We proberen iedereen te helpen, maar er zijn mensen die ondanks alle veranderingen op dezelfde voet willen doorleven. Dan komt het neer op een gedragsverandering en het is soms heel moeilijk om mensen daar inzicht in te geven.'

Vertrouwen

Daniël Dodd heeft vertrouwen in de helpende hand van de gemeente. 'Ik wil toch even hulp hebben', zegt hij. 'Ik heb in mijn leven steeds alles zelf gedaan, maar ik heb gemerkt dat hulp soms beter is dan alles alleen doen.'
Donderdagmiddag debatteert de Haagse gemeenteraad in een commissievergadering over de energiearmoede in de stad. Een aantal oppositiepartijen wilde het debat uitstellen omdat volgens de partijen actuele informatie ontbreekt, maar daar was geen meerderheid voor. 'Helaas moeten we debatteren op basis van informatie uit februari', stelt SP-fractievertegenwoordiger Janet Ramesar. 'Ik ben zeer teleurgesteld in de wethouder. We moeten kunnen debatteren op basis van nieuwe stukken en updates.' Ook Rita Verdonk van Hart voor Den Haag is kritisch, omdat zij de wethouder al eerder verzocht om te komen met oplossingen. 'Maar de wethouder komt niet verder dan: ik geef, zoals toegezegd een update in het najaar. Iedereen die een beetje bestuurlijk inzicht heeft weet dat dat veel te laat is', aldus Verdonk.