Brandbrief Zoetermeer over toekomst LangeLand Ziekenhuis

De entree van het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer
De entree van het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer © ANP
ZOETERMEER - De gemeente Zoetermeer wil steun van de Tweede Kamer om de toekomst van het LangeLand Ziekenhuis veilig te stellen. In een brandbrief aan de vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt burgemeester Michel Bezuijen dat er meer openheid en transparantie moet komen. Hij vraagt de Tweede Kamer daarbij om hulp.
'Door een gebrek aan transparantie is onduidelijk welke oplossingsrichtingen zijn onderzocht en welke belangen zijn gediend en welke niet', schrijft de burgemeester in de brief aan de Kamerleden. Hij vraagt hen om hulp bij het creëren van transparantie en ook om te kijken of er andere scenario's kunnen worden onderzocht.
Het LangeLand Ziekenhuis is onderdeel van de Reinier Haga Groep, maar die valt uit elkaar. Het plan is om het Zoetermeerse ziekenhuis te laten fuseren met het HagaZiekenhuis in Den Haag. Het LangeLand blijft in de plannen 24 uur per dag, zeven dagen per week open, maar gaat alleen basiszorg leveren. Mensen die complexe zorg nodig hebben, kunnen dan naar het HagaZiekenhuis of naar een ander hospitaal in de regio.

'Plannen staan haaks op regeerakkoord'

Volgens Bezuijen zijn de plannen niet gedeeld met het gemeentebestuur. Omroep West citeerde in mei uit een nog geheim hoofdlijnenakkoord tussen de verschillende ziekenhuizen en verzekeraars. De volwaardige intensive care van het LangeLand Ziekenhuis gaat verdwijnen, en daarvoor in de plaats komen enkele bedden waar mensen kunnen liggen die korte tijd intensieve zorg nodig hebben. Maar als dat langer duurt dan maximaal 48 uur, worden de patiënten naar een ander ziekenhuis gebracht.
De Zoetermeerse burgemeester is van mening dat de plannen niet stroken met het regeerakkoord, waar onder meer wordt gesproken over meer ic-capaciteit in Nederland. Ook vreest hij dat huisartsen het drukker gaan krijgen als de plannen worden uitgevoerd, terwijl in het regeerakkoord is afgesproken dat huisartsen voldoende tijd en capaciteit moeten hebben.

Financieel gezonde organisatie

Het LangeLand Ziekenhuis zit al jaren diep in de rode cijfers en er is zo'n 60 miljoen euro nodig om de reddingsoperatie te laten slagen. Dat weet Bezuijen ook. Maar, zegt hij, omdat bij de gemeente niet duidelijk is welke oplossingen zijn onderzocht, kan hij niet meedenken. Hij schrijft dat de gemeente is 'overspoeld met berichten van bezorgde inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties'. Omdat de gemeente geen 'volwaardige gesprekspartner is' zegt hij deze berichten niet te kunnen delen met de onderhandelaars die praten over de toekomst van het ziekenhuis.
Het recht op inspraak van gemeentes in dit soort situaties is in Nederland vastgelegd. Minister Kuipers van Volksgezondheid legt dit uit in een brief aan de Kamer eerder deze week. Hij zegt dat er 'in principe' een bijeenkomst moet komen waarin het college van burgemeester en wethouders vragen kunnen stellen over alternatieven et cetera. Dat hoeft niet als de veranderingen bij het ziekenhuis heel klein zijn. Dan volstaat een 'mededeling', maar moet het gemeentebestuur wel in staat worden gesteld te reageren. Ook moet dit allemaal gebeuren op een moment dat het nog zin heeft, en er dus geen vastomlijnd en getekend akkoord ligt.

Nog niet op agenda kamercommissie

De brief is nog niet op de agenda van de Kamercommissie terechtgekomen. SP-Kamerlid Maarten Hijink heeft hem inmiddels wel gelezen en is het 'van a tot z' met de inhoud eens. Over de transparantie zegt hij: 'Dat is het grote probleem wat we in dit zorgstelsel hebben. Het zijn allemaal marktpartijen en het publieke belang sneeuwt helemaal onder.' Hij vindt dat minister Kuipers moet ingrijpen. 'Het is ook een kwestie van politieke wil om dat te doen', zegt Hijink. 'Bij Kuipers ontbreekt alleen die politieke wil om alles open te houden.' Daarmee doelt hij op het beleid van de minister om zorg steeds meer te concentreren.