Van de hoofdredactie: Omroep West investeert in Teletekst

© John van der Tol
DEN HAAG - Bij het begin van de zomervakantie plaatste hoofdredacteur Henk Ruijl op Teletekst van Omroep West de overweging te zullen gaan stoppen met dit kanaal voor nieuws, sport en het weerbericht. Achterliggende gedachte was dat in deze tijd van online-nieuws vermoedelijk niet veel gebruikers Teletekst zouden missen en dat het afschaffen de redactie 'enige lucht' zou schenken. Dat heeft hij geweten. Hieronder de hoofdpunten van de brief die de hoofdredacteur onlangs verstuurde aan de mensen die reageerden.
Geachte Teletekstgebruiker van Omroep West,
Hartelijk dank voor de moeite die u heeft genomen te reageren. Wij plaatsten een bericht waarin wij kenbaar maakten te overwegen te stoppen met de berichtgeving via Teletekst. U nam de moeite via e-mail, telefoon of via een brief te reageren.
U was bepaald niet alleen. Via de mail ontvingen wij 1053 reacties, telefonisch ging het om enige tientallen gesprekken en ook per brief liet u zich niet onbetuigd. Ik wil u zeer bedanken voor de wijze waarop u dit deed: waar een hoofdredacteur soms wordt bestookt door lelijke reacties, blonken uw verhalen uit door de positieve, constructieve manier waarop u dit tot mij deed komen. Dat heeft goed gedaan.

Namens uw buurvrouw

U kwam niet alleen namens uzelf in actie. Ik mocht verhalen ontvangen waarin u bijvoorbeeld beschreef hoe 'uw buurvrouw', 'uw goede bekende' of 'uw vader' Teletekst zou gaan missen. Het ging geregeld om heel schrijnende situaties, waarin Teletekst nog het enige venster van de betrokkene op de wereld is. Ook zeg ik dank aan de gedetineerden, die mij uit meerdere instellingen wezen op het Teletekst-gebruik onder deze doelgroep.
Juist in deze tijd van online nieuwsvoorziening vervult Teletekst, zo bleek, voor velen van u een belangrijke rol. U begint er de dag mee, u gebruikt het als ritme overdag en u kijkt er voor het slapengaan nog even naar. Wij zijn niet in staat om het gebruik van Teletekst (anders dan bij radio, televisie, of website) te meten, maar uit uw reacties blijkt dat wij het bepaald niet voor niets doen.

Lief, maar ook een reprimande

Hoe lief u ook reageerde soms zat er ook wel een opdracht in, of een reprimande: of wij Teletekst, als we het dan niet zouden stoppen, dan toch ook nog actueler wilden gaan bijhouden dan we nu doen. Die boodschap was klip en klaar.
U begrijp allicht dat door de enorme hoeveelheid reacties – die heeft ons enorm verrast – ik niet in de gelegenheid ben persoonlijk afzonderlijk naar u te reageren. Daarom dit bericht aan u allen.

U heeft ons overtuigd

En dan de kern: wat doet Omroep West nu met Teletekst? Welnu: we hebben als omroep het besluit genomen in deze tijd van website, app, Instagram, Tiktok en zo meer… te gaan investeren in Teletekst. U heeft ons overtuigd. U, die opkwam voor uw buurvrouw. U, die nauwelijks meer kunt lezen en Teletekst nog net kunt volgen. U, die niet zo handig bent online en die verstoken zou blijven van nieuws. U allen met uw indringende oproep toch vooral Teletekst te handhaven.
Voor u allen: wij blijven het doen, ook al stopten andere media er wel mee. En ja, mea culpa, we gaan het dan ook nog beter doen dan nu. Als redactie zijn we ervan overtuigd geraakt dat wij ook via Teletekst heel veel mensen nog altijd kunnen bereiken en we gaan dat zo actueel mogelijk doen, beter dan we deden. Zo blijft een tekstsysteem in stand dat via de NOS begin jaren tachtig van de vorige eeuw in Nederland z'n intrede deed, eerst voor ondertiteling en later met nieuwskoppen.

Blijft u vooral kijken

Nogmaals: dankuwel voor uw bijdragen. Die hebben mij als hoofdredacteur, die hebben ons als redactie en omroep als geheel verrast en goed gedaan. Bedankt voor de complimenten voor ons werk, op welk kanaal dan ook. Bij deze de toezegging dat wij Teletekst zullen voortzetten. Blijft u vooral kijken!
Ik wens u alle goeds,
Henk Ruijl - Hoofdredacteur Omroep West
Hoofdredacteur Henk Ruijl bespreekt in deze rubriek actuele onderwerpen uit het nieuws van Omroep West. Uitleggen, toelichten, aangeven waar het beter had gemoeten en hoe zorgvuldig afwegingen zijn gemaakt. Een geregelde poging tot kritische zelfreflectie en transparant zijn.

'Positieve ontwikkeling'

'Wij vinden de beslissing van Omroep West om niet te stoppen met Teletekst een positieve ontwikkeling', zegt Jurriën Beerda van Ouderenbond ANBO. 'Niet zozeer omdat het altijd slecht is als zaken verdwijnen, maar vooral omdat de omroep aan hun achterban heeft gevraagd wat ze er van vinden vóórdat de stekker eruit werd getrokken. En een groot deel van de achterban gaf aan Teletekst de gebruiken als primaire nieuwsbron. Twee jaar geleden bestond Teletekst 40 jaar, wie weet kunnen we in 2030 de 50e verjaardag vieren.'
Heb je opmerkingen naar aanleiding van de berichtgeving van Omroep West? Een vraag, kritiek of een compliment? Neem dan contact op via henk.ruijl@omroepwest.nl