Woningbouw gaat voor parkeren, vindt Partij voor de Dieren in Den Haag

De skyline van Den Haag
De skyline van Den Haag © ANP
DEN HAAG - Het bouwen van sociale woningen is belangrijker dan het aanleggen van parkeerplekken. Dat vindt de Partij voor de Dieren in Den Haag. Daarom moet het stadsbestuur de parkeereis bij woningbouwprojecten laten varen als nieuwe parkeerplaatsen waardevol groen of beeldbepalende gebouwen verdringen. 'Je kan leefbaar en sociaal bouwen als je de juiste keuzes maakt', stelt Robert Barker van de Partij voor Dieren. De partij heeft een vijfpuntenplan voor een leefbare stad opgesteld.
De woningnood in Den Haag is groot en dus moet er flink bijgebouwd worden. Maar het bouwen van meer woningen wil nog weleens ten koste gaan van het groen in de stad. 'Het is een uitdaging om in een stad als Den Haag te bouwen voor alle bevolkingsgroepen en tegelijkertijd de leefbaarheid op peil te houden', aldus Barker. 'De laatste jaren zien we dat vaak in het groen wordt gebouwd, beeldbepalende gebouwen worden gesloopt en te weinig sociale woningen in bouwplannen zitten. Hier moet wat aan worden gedaan.'
Volgens de Partij voor de Dieren is het wel degelijk mogelijk om zowel te bouwen als de stad leefbaar te houden. De partij heeft hiervoor een vijfpuntenplan opgesteld. Zo wil de Partij voor de Dieren morrelen aan de parkeernorm. Daarin staat hoeveel parkeerplaatsen er moeten komen bij nieuwbouwprojecten. Daar moet de projectontwikkelaar zich aan houden, ook al kost het realiseren van parkeerplekken vaak veel geld.
Robert Barker - Partij voor de Dieren
Robert Barker - Partij voor de Dieren © Gemeente Den Haag

Parkeereisen

De Partij voor de Dieren kiest er voor om de parkeereisen ondergeschikt te maken aan het bouwen van woningen. Nu kunnen projectontwikkelaars soms onder de parkeernorm uit, maar niet op basis van het argument dat er te weinig ruimte is voor parkeerplekken, zegt Barker. 'Het is wenselijk om deze mogelijkheid te creëren als het kavel te klein is', stelt Barker. 'Op die manier kan voorkomen worden dat waardevol groen verloren gaat of kunnen voor de buurt beeldbepalende gebouwen worden behouden.'
In Den Haag geeft de autoparkeernorm aan hoeveel parkeerplaatsen er moeten worden gemaakt per eenheid of oppervlakte bij nieuwbouw- en verbouwprojecten. Onder voorwaarden kan dat aantal naar boven of beneden worden bijgesteld en in sommige gevallen kan een bouwontwikkeling worden vrijgesteld van de parkeernorm. Er zijn echter ook gebieden in de gemeente waar als er aangetoond kan worden dat er geen goede mobiliteitsalternatieven aanwezig zijn en het geen nadelige consequenties heeft voor de omgeving, het toegestaan is om meer parkeerplaatsen aan te leggen dan berekend op basis van de norm.
Ook wil Barker de parkeernorm inzetten om de bouw van het aantal sociale woningen te stimuleren. Wanneer een ontwikkelaar bij een project meer dan 30 procent sociale woningen bouwt, het percentage dat de gemeente heeft vastgesteld, dan kan de parkeereis versoepeld worden. 'Door voor deze woningen geen parkeervergunningen af te geven heeft deze maatregel geen gevolgen voor de openbare ruimte. Wel zal het ervoor zorgen dat mensen eerder een woning kunnen krijgen', aldus Barker. Daarnaast wil de partij dat al bij het bouwen van twintig woningen een deel verplicht sociaal is. Nu is dat verplicht vanaf tachtig woningen.
Verder wil de partij dat de gemeente de Leefbaarheidseffectrapportage (LER) vanaf 2023 gaat inzetten. De LER geeft inzicht in hoe het met de leefbaarheid in een wijk staat en wat de effecten zijn van geplande nieuwbouw. Barker: 'Al vijf jaar zegt het stadsbestuur de LER in te voeren, maar dit is nog steeds niet gebeurd. Den Haag moet tempo maken met het in kaart brengen van de effecten van bouwplannen en stoppen met het rücksichtslos bouwen.'

Behouden van groen

Ook moeten de 'groeneffecten' van bouwplannen beter en eerder in kaart gebracht worden. 'Het is van belang dat expliciet op een vroeg moment wordt gekeken naar het behouden van het groen', zegt Barker. 'Dit kan ertoe bijdragen dat de gemeente meer inzet op het behoud van groen in een verdichte stad.'
De vijf punten op een rij:
  1. Leefbaarheidseffectrapportage (LER) invoeren
  2. Groeneffecten van bouwplannen in kaart brengen
  3. De parkeernorm aanpassen voor behoud van groen en beeldbepalende gebouwen
  4. De parkeernorm versoepelen bij veel sociale woningen
  5. Verplicht aantal sociale woningen bij het bouwen van 20 woningen