Honderdvijftig schademeldingen na extreme regenval Delft: 'Dit gaat vaker voorkomen'

Beeld ter illustratie
Beeld ter illustratie © ANP
DELFT - De gemeente Delft en het Hoogheemraadschap Delfland gaan onderzoeken hoe zij wateroverlast bij extreem weer kunnen voorkomen. Na de hevige buien van 15 augustus kwam Delft letterlijk onder water te staan. De extreme regenval zorgde ervoor dat grachten op bepaalde plaatsen in de stad overliepen. Bij meerdere woningen liep het water zelfs de kelders in, met lichte waterschade tot gevolg. De gemeente kreeg 150 meldingen van bewoners binnen van overlast of schade.
Leon Hombergen, fractievoorzitter voor de Delftse fractie van de PvdA, stuurde een aantal dagen na de bui schriftelijke vragen aan het stadsbestuur. Het riool raakte na de regenbuien overbelast én in bepaalde grachten, zoals het Rietveld, liep het water over de kades de woningen in. Zo moesten bewoners van de Molslaan het water wegscheppen met emmers om te voorkomen dat het water de woningen in stroomde.
Kortom, het extreme weer leidde in de hele stad tot overlast en schade. Bewoners hebben daar dus ook veel van gemerkt. Volgens Hombergen is dat iets dat zo niet mág gebeuren, maar zonder extra maatregelen wel kan gebeuren. 'We gaan namelijk vaker te maken krijgen met dit soort buien. We moeten ons als stad daarom voorbereiden.'

Gemeente Delft en Hoogheemraadschap doen onderzoek

In de schriftelijke antwoorden laat wethouder Martina Huijsmans (D66, ruimtelijke ordening) weten dat nu onderzoek wordt gedaan naar wat beter kon en welke maatregelen getroffen moeten worden om problemen in de toekomst te voorkomen. 'We zijn in gesprek met het Hoogheemraadschap over de genomen maatregelen en hoe situaties in het vervolg voorkomen kunnen worden', laat de wethouder weten.
Zeker is in ieder geval dat het huidige rioolsysteem niet bestand is tegen extreem weer zoals op 15 augustus plaatsvond. 'De openbare ruimte en de riolering zijn in het verleden ontworpen op zware buien waar 31 millimeter regen in één uur valt. Op 15 augustus viel 45 millimeter regen in twintig minuten. Dat is niet door de oude en nieuwe stelsels weg te voeren en moet dan bij het hemelwater terecht komen', gaat Huijsmans verder.

Delft kan extreme buien niet aan

Juist het opvangen van hemel- en oppervlaktewater in de grachten valt weer onder de verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap. Op aanvullende vragen laat de gemeente samen met het Hoogheemraadschap weten dat de watertoevoer, zo lijkt nu, te groot was voor het gemaal om water af te pompen in de Schie.
'De riolering en het watersysteem kunnen door beheer en onderhoud veel aan, maar geen zeer extreme regenbuien. Bij extreme neerslag zal de riolering en het watersysteem overbelast raken en kunnen sloten en kanalen buiten de oevers treden', laten de gemeente en het Hoogheemraadschap weten. Dat zou volgens Hombergen onder meer komen doordat de stuwen dicht stonden bij het Rietveld. Het Hoogheemraadschap Delfland meldt zelf ook dat één stuw bij het Achterom niet werkte. Er komt daarom nog een feitenrelaas naar de Delftse gemeenteraad toe, waarin wordt onderzocht wat de gemeenten kunnen doen.

Meer actie nodig

Eén van de acties die de gemeente wil doen, is de afvoer van hemelwater en rioolwater van elkaar afkoppelen. Dat moet bij bewoners en pandeigenaren gebeuren. Daarnaast wil de gemeente ook inzetten op een campagne rond het opvangen van water door middel van regentonnen of groene daken bij bewoners. Dat zijn volgens Hombergen goede acties: 'De antwoorden stellen ons wat dat betreft hoopvol. We kijken met veel interesse naar die campagnes', laat hij weten in een reactie.
Toch verwacht het raadslid nog veel van het feitenrelaas dat de gemeente. 'Er zal nog wel het een en ander moeten gebeuren in het gesprek tussen het Hoogheemraadschap en de gemeente. We moeten ons ook wat het handelen betreft nog beter voorbereiden, zeker ook voor het laagst gelegen gedeelte met de kleppen bij bijvoorbeeld het Rietveld', sluit hij af. Kortom, er is meer actie nodig.