Enige officiële museum verdwijnt uit Zoetermeer

Museum De Voorde in Zoetermeer
Museum De Voorde in Zoetermeer © Omroep West
ZOETERMEER - Museum De Voorde in Zoetermeer verliest haar subsidie van meer dan 800.000 euro. Tijdens de raadsvergadering deze week besloten 24 van de 39 raadsleden dat het welletjes was met het museum. Het was de bedoeling dat het relatief jonge museum een publiekstrekker zou worden, iets dat niet lukte. Vanaf volgend jaar juli moet het museum zonder de subsidie zien te overleven.
De kans dat het museum overleeft lijkt minimaal. Het bestaan van De Voorde, dat in 2019 voor het eerst de deuren opende, lijkt daarmee na vier jaar tot een eind te komen. Hans van de Bunte, de interim-directeur van het museum, klinkt strijdbaar na afloop van de raadsvergadering en wil nog niet opgeven. 'We hebben de wedstrijd verloren, maar we zijn nog niet met de competitie geëindigd.'
De tijdelijke directeur hoopt dat een andere gemeente de collectie wil overnemen, maar is nog bezig met andere geldschieters. 'Mijn eerste prioriteit ligt nu bij het informeren van het personeel', aldus van de Bunte. Bij het museum werken meerdere medewerkers in vaste dienst.

Doel niet bereikt

In 2018, bij het overhandigen van de sleutel aan toenmalig museumdirecteur Sabine Huls, was oud-wethouder Robin Paalvast (D66) zeer enthousiast. 'We hebben er een echt museum bij', verkondigde hij toen.
Dat enthousiasme werd niet omgezet in bezoekers, de doelstelling voor het bezoekersaantal werd niet bereikt. Een belangrijke voorwaarde voor de ondersteunende subsidie was dat er op jaarbasis 25.000 bezoekers of meer naar De Voorde kwamen. Vorig jaar waren dat er slechts 14.000.

Vraagtekens bij bedrag

Raadsleden hadden daarom vraagtekens bij het enorme bedrag dat het museum aan subsidie binnen kreeg. 'We subsidiëren het museum nu met 62 euro per bezoeker als we het totale subsidiebedrag van 870.000 delen door de 14.000 bezoekers', berekende Francijn Brouwer van ChristenUnie-SGP.
Tijdens het raadsdebat vroeg Walter van Steenis van GroenLinks zich hardop af of het erg is dat een museum weinig bezoekers trekt. Maar vooral de rechtse partijen bleven bij hun standpunt, de subsidie moest hoe dan ook ingetrokken worden. De beoogde resultaten waren niet behaald.

Publiekstrekker worden

Er moet wel een ander museum voor in de plaats komen. In het coalitieakkoord staat het voornemen om het Nationaal Videogame Museum in Zoetermeer structureel te subsidiëren en te helpen zoeken naar een nieuwe locatie. 'Het past goed in Zoetermeer en heeft wel de potentie om een publiektrekker te worden.'