Eén nieuw gezicht en zeven bekenden: deze wethouders gaan Den Haag besturen

De onderhandelaars van vijf partijen presenteerden vorige week vrijdag het Haagse coalitieakkoord
De onderhandelaars van vijf partijen presenteerden vorige week vrijdag het Haagse coalitieakkoord © ANP
DEN HAAG - Ze zijn allemaal niet in Den Haag geboren. Maar veel van hen hebben wel een ruime politieke ervaring in de stad. Acht vrouwen en mannen gaan aan de slag om Den Haag te besturen. Hoewel er zeven nu ook al wethouder zijn, krijgen de meesten een vrijwel complete nieuwe portefeuille, melden betrouwbare bronnen in het stadhuis. Als het onderzoek naar hun achtergronden vrijdag is afgerond, worden de kandidaat-wethouders en hun portefeuilles zeer waarschijnlijk ook vrijdag samen met het coalitieakkoord gepresenteerd.

Robert van Asten (D66): Stedelijke ontwikkeling, strategie, Europa

Robert van Asten
Robert van Asten © Gemeente Den Haag/Martijn Beekman
Robert van Asten (44) wordt geboren in Voorburg en groeit op in Rijswijk. Hij studeert fiscaal recht en werkt onder meer als belastingadviseur en juridisch adviseur. In 2014 komt hij in de gemeenteraad voor D66. Een jaar later wordt hij fractievoorzitter. Bij de verkiezingen van maart 2018 is hij ook voor het eerst lijsttrekker. D66 verliest weliswaar twee van de acht zetels. Maar toch wordt Van Asten wethouder, onder meer van mobiliteit en cultuur.
De afgelopen jaren maakt hij zich hard voor een omslag: minder nadruk op de auto, meer aandacht voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. De stad slibt in de toekomst dicht als iedereen auto blijft rijden, is het idee. Van Asten presenteert daarom ambitieuze plannen voor nieuwe tramlijnen. In de dagelijkse praktijk als bestuurder loopt hij soms wel een blauwtje. Zo vertimmert de gemeenteraad zijn plannen voor de verdeling van de cultuursubsidies grondig. Ook wordt hij teruggefloten als hij het tarief om in Scheveningen op straat te mogen parkeren tijdelijk wil verhogen naar een tientje.
Bij de afgelopen verkiezingen wint D66 weer twee zetels. De partij wordt daarmee de grootste in de nieuwe coalitie. Aan Van Asten de taak de boel bij elkaar te houden. De beoogd wethouder: 'De afgelopen jaren heb ik gemerkt hoeveel stadgenoten zich het lot van hun stad aantrekken en zelf met waardevolle initiatieven komen om de stad te verbeteren. Ik wil me volledig inzetten om die initiatieven, en vele andere plannen, uit te werken voor een toekomstbestendige stad.'

Saskia Bruines (D66): Financiën, cultuur, economie

Saskia Bruines
Saskia Bruines © Gemeente Den Haag/Valerie Kuypers
Zij was al wethouder in Amsterdam, in Leidschendam-Voorburg en nu al jaren in Den Haag. Saskia Bruines (60) is waarschijnlijk - samen met de burgemeester - de meest ervaren bestuurder in het nieuwe college. Zij wordt geboren in Aalsmeer en is van oorsprong sociaal geograaf. Ze gaat na haar studie werken bij een hoogheemraadschap en wordt later bestuursadviseur van een wethouder in Amsterdam. Ze is ook politiek actief. JaEerst bij een hoogheemraadschap om vervolgens van 1998 tot 2006 voor D66 raadslid te worden in Amsterdam. Van 1999 tot 2002 is zij daar ook wethouder. Vervolgens wordt zij actief, vooral in de culturele wereld om van 2012 tot 2017 wethouder te worden in Leidschendam-Voorburg.
Als Ingrid van Engelshoven in 2016 besluit om haar functie als wethouder in Den Haag neer te leggen omdat zij Kamerlid wil worden, barst in D66 een strijd los om wie haar moet opvolgen. De top van de partij wil Bruines, een groot aantal leden schaart zich achter raadslid Rachid Guernaoui. Tijdens een zeer spannende stemming in de raad wordt uiteindelijk Bruines nipt gekozen. Guernaoui stapt later uit D66 om zich aan te sluiten bij dan nog Groep de Mos.
Bruines is nu wethouder economie, internationaal en dienstverlening. 'Voor mij is het belangrijk dat mensen zich kunnen ontwikkelen en daarmee ook verantwoordelijkheid kunnen nemen voor zichzelf en voor elkaar. Daarbij moeten ze soms geholpen worden en het is aan de gemeentepolitiek om de zaken die voor iedereen belangrijk zijn goed te regelen.'

Anne Mulder (VVD): Buitenruimte, mobiliteit, Scheveningen

Anne Mulder
Anne Mulder © Gemeente Den Haag/Frank Jansen
De wortels van Anne Mulder (52) liggen in Drenthe. Maar hij verhuist voor een studie staatkundige economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam naar het westen van het land. Mulder werkt daarna onder meer op de ministeries van Financiën en Binnenlandse Zaken, voor de VVD-fractie in de Tweede Kamer en later bij een adviesbureau. Hij zit ook van 2002 tot 2010 in de gemeenteraad, de laatste vier jaar als fractievoorzitter. Daarna wordt hij gekozen in de Tweede Kamer. In september 2020 keert hij terug naar het stadhuis. Hij volgt hij wethouder Boudewijn Revis op. Mulder krijgt daarmee ook een aantal zware dossiers, zoals de bouw van het cultuurcomplex Amare en de plannen van Den Haag om vele duizenden woningen te bouwen in de driehoek tussen de grote stations en de Binckhorst.
Als dienstplichtig militair is Mulder in 1995 aanwezig bij val van Srebrenica. Hij is 25 als hij ziet hoe Bosnisch-Servische militairen de grens van de enclave over trekken en luchtsteun uitblijft. Bovendien mogen de Dutchbatters ook zelf niet ingrijpen. Ruim 8000 Bosnische moslimmannen worden vermoord. 'Je zag de angst bij mensen. Je rook gewoon de doodsangst. De stank. Alles,' vertelt hij later. Het is voor hem een van de redenen om de politiek in te gaan. Eerder dit jaar werd bekend dat het kabinet ging erkennen dat de Nederlandse Dutchbat-veteranen op een onmogelijke missie zijn gestuurd. Mulder, zei hij toen, is daar blij mee. ‘Maar het boek van Srebrenica gaat nooit dicht.'
Hoewel Mulder als wethouder werd geconfronteerd met de lastige onderwerpen van zijn voorganger, heeft hij zijn draai gevonden als wethouder. 'Ik vind het fijn om besluiten te nemen, dingen vlot te kunnen trekken.'

Kavita Parbhudayal (VVD): Werkgelegenheid, dienstverlening, WMO

Kavita Parbhudayal
Kavita Parbhudayal © Gemeente Den Haag/Martijn Beekman
Vierenhalf jaar geleden was zij misschien wel de grootste verrassing van het nieuwe college. Kavita Parbhudayal werkt dan al twintig jaar voor de gemeente Den Haag. Maar als ambtenaar, het laatst als directeur financiën. Maar toenmalig VVD-leider Boudewijn Revis ziet in haar een politiek talent en haalt Parbhudayal over om lid te worden van de partij.
Parbhudayal (49) wordt geboren in Nieuw-Nickerie, Suriname. Op haar negentiende verhuist ze naar Nederland om in Rotterdam economische wetenschappen aan de Erasmus Universiteit te gaan studeren. Vanaf 1998 werkt ze voor de gemeente Den Haag.
In het college wordt zij vanaf juni 2018 verantwoordelijk voor zorg, jeugd en volksgezondheid. Tijdens de corona-pandemie moet Parbhudayal dan ook met regelmaat de raad op de hoogte stellen van vervelend nieuws én de plannen van het stadsbestuur om bijvoorbeeld de vaccinatiegraad in Den Haag te verhogen.
Parbhudayal is de enige wethouder in Den Haag met een eigen fanwebsite. Ze heeft een passie voor reizen. En deinst daarbij niet terug voor een uitdaging. Zo klom ze naar het basiskamp van de Mount Everest op 5.200 meter hoogte. De wethouder pleit voor een kleine overheid. 'Mensen hebben zelf de verantwoordelijkheid om iets van hun leven (en dat van hun kinderen) te maken. Alleen als zij dat echt niet kunnen, moeten wij hen als overheid helpen (en leren op eigen benen te staan).'

Arjen Kapteijns (GroenLinks): Duurzaamheid, energietransitie

Arjen Kapteijns
Arjen Kapteijns © Gemeente Den Haag/Martijn Beekman
Een Brabander is Den Haag, maar dan wel een die hier al twintig jaar woont. Arjen Kapteijns (49) leest als tiener in de jaren tachtig alarmerende verhalen over bossen die sterven als gevolg van zure regen. Het maakt grote indruk op hem en hij besluit milieukunde te gaan studeren in Delft. Hij gaat in Den Haag wonen en kan hier later ook gaan werken bij het toenmalig ministerie van VROM.
Kapteijns wordt daarnaast actief in de lokale politiek. Sinds 2011 is hij met enige tussenpozen lid van de Haagse raad. In 2015 wordt hij ook fractievoorzitter. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is Kapteijns ook lijsttrekker. Met vijf zetels kan GroenLinks in de coalitie stappen. Hij wordt dan zelf nog geen wethouder in het college dat aanvankelijk uit Hart voor Den Haag, VVD, D66 en GroenLinks bestaat.
Als wethouder Bert van Alpen een jaar geleden opstapt vanwege het mislukte banenproject Energieacademie, is het wel zover. Kapteijns volgt hem op en wordt onder meer verantwoordelijk voor sociale zaken en werkgelegenheid, maatschappelijke opvang, statushouders, armoede, emancipatie en integratie. Aan Kapteijns dus onder meer de taak om veel plekken te vinden voor het onderdak brengen van vluchtelingen. In 2021 probeert hij weer lijsttrekker te worden van GroenLinks. Maar Kapteijns verliest van raadslid Mariëlle Vavier. Kapteijns omschrijft zichzelf als 'een leider die geen schroom kent om op het podium te staan, maar van nature niet altijd per se zelf op de voorgrond hoeft'. De nieuwe wethouder: 'Ik ben geen schreeuwer, maar ben wel scherp als het nodig is.'

Mariëlle Vavier (GroenLinks): Volksgezondheid, armoede en emancipatie

Mariëlle Vavier
Mariëlle Vavier © Gemeente Den Haag
Mariëlle Vavier (51) maakt snel carrière in de lokale politiek. Ze is eerst actief in de provincie, als steunfractielid. Daarna wordt ze fractievertegenwoordiger in de Haagse gemeenteraad. Vanaf 2018 is ze ook raadslid. Als de verkiezingen naderen, werpt zij zichzelf op als kandidaat-lijsttrekker. De partij organiseert nu een jaar geleden een lijsttrekkersverkiezing. Vavier haalt daarbij meer stemmen dan de vorige lijsttrekker en huidige wethouder voor GroenLinks, Arjen Kapteijns. Met haar als lijsttrekker krijgt GroenLinks 2000 stemmen minder dan in 2018, maar het aantal zetels blijft gelijk: vijf.
Vavier is geboren en getogen in Waddinxveen. Als zij in Leiden orthopedagogiek gaat studeren, besluit ze naar Den Haag te verhuizen. 'Ik wilde dichtbij het strand wonen in deze mooie, groene stad waar veel culturen samenleven', vertelt ze in een interview. Na die studie werkt zij onder meer bij de provincie en bij de jeugdbescherming en bij Jeugdzorg Nederland. Inmiddels is Vavier full time politicus.
De nieuwe wethouder krijgt landelijke bekendheid als de gemeente en de HTM een tramlijn richting zee omdopen tot 'bikinilijn'. Seksistisch, vindt Vavier. Als politicus ziet zij een belangrijke taak voor zichzelf. 'Ik wil graag een boegbeeld zijn voor iedereen in de stad, en ik zal altijd opkomen voor de mensen die niet worden gehoord en gezien en onrechtvaardigheid en ongelijkheid bestrijden. We moeten er als GroenLinks echt zijn voor de mensen die tussen de radertjes van het systeem zijn geraakt.'

Hilbert Bredemeijer (CDA): Onderwijs, sport en jeugd

Hilbert Bredemeijer
Hilbert Bredemeijer © Gemeente Den Haag/Martijn Beekman
De jongste wethouder. Maar hij loopt al jaren mee in de politiek. Hilbert Bredemeijer (38) wordt geboren in Harderwijk. Hij verhuist twintig jaar geleden naar Den Haag om hier communicatie te gaan studeren aan de Haagse Hogeschool. Hij wordt fractiemedewerker van het CDA in de gemeenteraad, woordvoerder bij de gemeente, persvoorlichter van Kamerfractie van zijn partij, woordvoerder van een bank en vervolgens woordvoerder van de AIVD. Van 2014 tot 2018 is hij ook afdelingsvoorzitter van het CDA in Den Haag.
Als Hart voor Den Haag in 2019 uit het college wordt gezet, schuift het CDA hem naar voren als wethouder onderwijs, sport en buitenruimte. Hij wordt zo onder meer verantwoordelijk voor het altijd lastige ADO-dossier. Want ook nu blijkt de voetbalclub weer in grote problemen te verkeren. Verder is hij ook verantwoordelijk voor het afvalbeleid. Ook al geen makkelijke klus: veel Hagenaren ergeren zich enorm aan de troep op straat. Hij voert onder meer cameratoezicht in op plekken waar het vaak mis is.
Hoewel het CDA in de grote steden geen grote achterban meer heeft, slaagt de partij er in Den Haag ook in 2022 er toch weer in drie zetels te halen. Bredemeijer keert terug als wethouder. En dat doet hij met veel plezier. 'Want ik zie dat ik als wethouder echt wat voor elkaar kan krijgen op het gebied van de leefbaarheid van de stad.'

Martijn Balster (PvdA): Volkshuisvesting, welzijn, Zuidwest

Martijn Balster
Martijn Balster © Gemeente Den Haag/Valerie Kuypers
Martijn Balster (41) komt uit een echte arbeidersfamilie in Overijssel. Zelf studeerde hij bestuurskunde aan de Saxion Hogeschool in Enschede. In 2003 komt hij naar Den Haag om voor de PvdA te gaan werken. Later treedt hij in dienst van het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven van de Tweede Kamer. Hij wordt zo onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van twee parlementaire onderzoeken.
In Den Haag stapt hij ook zelf in de lokale politiek. Van 2014 tot 2019 is hij lid van de gemeenteraad. In 2018 daagt hij ook Rabin Baldewsingh uit in de race om het lijsttrekkerschap. Hij wint met 60 procent van de stemmen. Bij de verkiezingen van maart 2018 doet de partij het minder goed. De PvdA haalt nog maar drie zetels. Als het college met daarin Hart voor Den Haag in 2019 sneuvelt, komt de PvdA in een nieuw stadsbestuur. Balster wordt wethouder wonen, wijken en welzijn. Hij is zo onder meer verantwoordelijk voor de enorme vernieuwing van Den Haag Zuidwest.
Balster presenteert zich als een gedreven politicus die in discussies niet snel toegeeft. Hij wordt gedreven door ambitie iets te veranderen in de stad. 'Roepen wat mensen willen horen is simpel,' zei hij ooit in een interview. ‘Met 'de poten in de klei' staan en verantwoordelijkheid nemen om het perspectief van mensen fundamenteel te verbeteren, veel moeilijker. Maar het is waar het wat mij betreft om draait in de politiek.'