Haags coalitieakkoord: lastenverzwaringen en veel geld naar probleemwijken

De onderhandelaars van vijf partijen presenteerden vorige week vrijdag het Haagse coalitieakkoord
De onderhandelaars van vijf partijen presenteerden vorige week vrijdag het Haagse coalitieakkoord © ANP
DEN HAAG - De broekriem wordt aangehaald in Den Haag. De gemeente verkeert in financiële problemen en kan daarom minder geld uitgeven in de komende jaren. Dat staat in het coalitieakkoord dat D66, VVD, GroenLinks, CDA en PvdA vrijdag hebben gepresenteerd, een halfjaar na de gemeenteraadsverkiezingen. Ondanks de financiële zorgen blijft het nieuwe stadsbestuur wel flink investeren in de kwetsbare wijken en armoedebestrijding. Daartegenover staan lastenverzwaringen en bezuinigingen, die alle Hagenaars zullen treffen.
De partijen zien zich geconfronteerd met financieel zwaar weer. De financiële misère leidt tot 'onvermijdelijke keuzes, waaronder besparingen en lastenverhoging'. Zo zijn burgers de komende jaren meer kwijt aan de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en parkeertarieven. Ook de toeristenbelasting gaat omhoog. Den Haag geeft onder meer de overheid de schuld van de financiële situatie. Het Rijk heeft 'gemeenten wel extra taken gegeven, zoals voor bijstand en jeugdzorg, maar niet voldoende geld om die uit te voeren'.
Van Asten en Bredemeijer over Haags coalitieakkoord: vervelend dat het zo lang heeft geduurd
'Het einde van onze reserves is bereikt', staat ook in het coalitieakkoord met als titel 'Voor een stad die tegen een stootje kan'. Daarom moeten, om te kunnen investeren in voor hen belangrijke onderwerpen, tegelijk ook de lasten omhoog en moet er flink worden bezuinigd. Om die ingewikkelde puzzel te leggen hadden de onderhandelaars van de partijen veel tijd nodig. De gesprekken onder leiding van CDA-prominent Piet Hein Donner begonnen midden april en gingen tijdens de zomer door.
Het nieuwe college presenteerde vrijdag het coalitieakkoord
Het nieuwe college presenteerde vrijdag het coalitieakkoord © Omroep West
Voor een gebiedsaanpak in wijken als Laak en Rustenburg-Oostbroek komen miljoenen beschikbaar. Hier wil het stadsbestuur ook de leefbaarheid verbeteren. Ook nog eens 23 miljoen gaat er naar Zuidwest. Daar is het stadsbestuur vorige collegeperiode al begonnen met een voor Nederland ongekende operatie om woningen te slopen en er nieuwbouw voor terug te zetten. 'We vernieuwen de komende 20 jaar 10.000 woningen en er komen 10.000 extra woningen bij.' Bewoners hebben daarbij een terugkeergarantie, aldus de partijen.
Verder wordt ook de Pandbrigade – die controleert of de veiligheid van panden en woningen in de stad in orde is en of huurders en eigenaren zich aan de regels houden – flink uitgebreid. Daarvoor is 2 miljoen euro beschikbaar.

Belangrijke punten uit het coalitieakkoord:

 • Het dumpen van huisraad is een groot probleem, stelt de coalitie. 'We verkennen manieren om verhuurders verantwoordelijk te stellen voor het opruimen van huisraad die zij in de openbare ruimte (laten) dumpen.' Ook worden meldingen van volle containers of afval op straat sneller opgepakt, beloven de partijen.
 • Den Haag houdt vast aan de ambitie om 4000 nieuwbouwwoningen per jaar te realiseren. Daarvan moet 30 procent van de nieuwbouw sociale huur zijn, 25 procent wordt middeldure huur en 25 procent betaalbare koop.
 • Het aanpakken van criminaliteit en overlast door jeugdbendes is ook een aandachtspunt. 'Bij deze groepen voert geweld dat te maken heeft met drugs en steekwapens de boventoon', valt te lezen in het akkoord. De partijen zetten in op preventie en trekken 800.000 euro uit voor straatcoaches.
 • De overlastgevende coffeeshops in de Weimarstraat en Zeeheldenkwartier worden verplaatst. Waarheen is nog niet duidelijk, maar er wordt zorgvuldig gekeken naar een geschikte plek. Dat is in ieder geval niet in de buurt van een andere coffeeshop of van scholen en kinderrijke buurten.
 • Den Haag wil op termijn het raamsekswerk aan banden leggen. De coalitie wil vooral bestemmingsplannen wijzigen om dat voor elkaar te krijgen. 'We gaan dit aanpakken op een manier die recht doet aan de sekswerkers zelf, de buurt en de ondernemers en op een manier dat het geen negatieve impact heeft op de werkomstandigheden van sekswerkers.'
 • De aantrekkelijkheid van de binnenstad moet worden versterkt door de uitbouw van het Museumkwartier. Het Eschermuseum verhuist naar het voormalig pand van de Amerikaanse ambassade, het Haags Historisch Museum wordt verbouwd en het Kinderboekenmuseum verhuist naar het Museumkwartier.
 • Drie miljoen euro per jaar gaat naar verkeersveiligheid. Meer straten krijgen een maximale snelheid van 30 km/u. Ook worden mensen gestimuleerd om vaker met de fiets, het ov op lopend te reizen.
 • Leraren voorrang geven op een woning moet ervoor gaan zorgen dat het lerarentekort in bepaalde delen van de stad wordt teruggedrongen.
 • Het stadsbestuur wil toch ook weer een tunnel in de internationale zone. Daar zou de Teldersweg, vlakbij Madurodam, doorheen moeten gaan lopen. Uit eerder onderzoek bleek dat dit heel duur is. Maar het nieuwe college vindt het goed is voor de doorstroming van het autoverkeer. Bovendien kan er dan ook een tramlijn komen richting de haven van Scheveningen.
 • Sportverenigingen die het lastig hebben door de gestegen gas- en energieprijzen krijgen hulp bij verduurzamen van de sportfaciliteiten. De gemeente trekt daar 4 miljoen euro voor uit.
 • Den Haag krijgt in de winter een permanente opvang voor daklozen. De gemeente wil daarvoor een pand gaan kopen. Nu moet de stad vaak nog ieder jaar op zoek naar een geschikte plek. Om dat te realiseren wordt eenmalig 3 miljoen euro vrijgemaakt en jaarlijks 2,5 miljoen euro.
 • De gemeente wil 1600 mensen uit de bijstand aan een gesubsidieerde baan helpen. Het idee is dat zij anders nooit meer aan de slag zullen gaan. De bedrijven die hen in dienst nemen krijgen daarvoor een bijdrage.
 • Er worden extra bomen geplant in Den Haag. Het doel is vijf procent meer 'kroonoppervlak' in 2030. 'Dit doen we door extra bomen aan te planten en door het verbeteren van groeiplaatsen. Ook gaan we door met het verstrekken van gratis bomen.'
 • Minder stenen moeten ervoor zorgen dat de stad duurzamer wordt. De komende jaren wordt minimaal 3.000 vierkante meter per jaar 'ontsteend'.