Nieuws

Asielzoekers in Gouds kantoorpand: zorg over drukte in de buurt

Gebouw Molenwiek
Gebouw Molenwiek © Omroep West
GOUDA - Gouda gaat op korte termijn 350 asielzoekers opvangen in gebouw Molenwiek op bedrijventerrein de Goudse Poort. Dit voorstel van het college kon rekenen op een ruime meerderheid in de gemeenteraad, al leven er nog veel zorgen. Die variëren van: het nabije kruispunt is te druk; worden de omringende bedrijven goed geïnformeerd? Kunnen politie en ambtenarij deze taak aan? En hoe zit het met woonruimte voor de 7000 Gouwenaars die op zoek zijn? Gouda Vitaal, Leefbaar Gouda en de VVD, samen goed voor 4 van de 35 stemmen, waren tegen.
Het college is erg gebrand op vluchtelingenopvang, niet alleen omdat het een wettelijke taak is: 'Het college vindt het belangrijk om haar verantwoordelijkheid te blijven nemen, juist nu. De nood is ongekend hoog. Het college kan en wil haar ogen niet sluiten voor het toenemende tekort aan reguliere opvangplekken in Nederland. Gouda is van oudsher een stad van tolerantie en inclusie.'
'Er is iets bijzonders aan de hand in Gouda', meende burgemeester Pieter Verhoeve. 'Vorig jaar rond deze tijd had Gouda geen enkele vluchteling, nu zijn dat er rond de 500. En het gaat goed, incidenten daargelaten. Gouda is een gastvrije stad die niet wegloopt voor zijn verantwoordelijkheden als het gaat om het bieden van humanitaire hulp.'

Tijdelijke opvang voor 350 mensen

In juli klapte de onderhandelingen tussen het COA en de eigenaar van kantoorgebouw de Goudse Poort over de vestiging van een asielzoekerscentrum in dit gebouw. Het plan was om daar 300 tot 600 asielzoekers op te vangen, aangevuld met huisvesting voor de 200 jonge Goudse woningzoekenden, spoedzoekers en kleinschalige bedrijvigheid. Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) moest op zoek naar een nieuwe locatie in Gouda.
Gebouw Goudse Poort dat toch geen AZC wordt
Gebouw Goudse Poort dat toch geen AZC wordt © Omroep West
Begin september stemde het stadsbestuur in met een nieuw verzoek van het COA voor een tijdelijk azc elders op het bedrijventerrein, in het veel kleinere pand Molenwiek. COA wil dit pand nog dit jaar aankopen en begin volgend jaar starten met de opvang van 350 asielzoekers. Eerst in combinatie met scholing, later ook met andere Goudse woningzoekenden.
De huisvesting is om te beginnen voor vijf jaar. Tegelijkertijd begint een onderzoek naar de mogelijkheid voor permanente opvang van 500 asielzoekers en statushouders in Gouda, gecombineerd met Goudse spoedzoekers, jongeren en bedrijvigheid, zoals ook in het eerste plan was voorzien.
Gouda huisvest sinds december 2021 asielzoekers op een hotelboot in de Gouwe op verzoek van het COA. Aanvankelijk ging dat om 100 mensen voor drie maanden, inmiddels zijn het er rond de 200 en is de termijn verlengd tot 1 januari 2023. Deze (merendeels) mannen uit niet-veilige landen worden de eerste bewoners van het nieuwe AZC.
Niemand sprak zich uit tegen asielopvang in het algemeen, wel kwamen er veel bedenkingen tegen de plaats en de hoeveelheid vluchtelingen. Veel partijen wezen op de Goudse woningnood: zevenduizend Gouwenaars zijn op zoek naar een huis. Een amendement van Gouda Positief om in de Molenwiek al direct Goudse woningzoekenden en bedrijvigheid toe te laten, werd met ruime meerderheid aangenomen. Fractieleider Sjane-Marie Koppers noemde dit 'een klein positief signaal'. Haar partij heeft grote moeite met een azc in de Goudse Poort en had liever kleinschaliger opvang gezien. Ze stemde wel voor.
De twee raadsleden van Leefbaar Gouda stemden 'bewust verdeeld', zo zei fractievoorzitter Jan de Koning. 'Wij hebben voor gestemd omdat wij oog hebben voor asielzoekers en jongeren. Wij hebben tegelijk ook tegen gestemd vanwege grote zorgen om de locatie en het proces.' De VVD en Gouda Vitaal waren ook nu weer tegen, net als bij vorige COA-plan. 'Wij zijn voor asielopvang, maar niet zo groot en er is geen planontwikkeling', zei Theresia Uittenbroek (GV). Ook Kevin de Jonge (VVD) noemde de schaal te groot.

Mitsen en maren bij de rest

Ook bij de partijen die vóór waren, leven de nodige mitsen en maaren. 'Wij hebben zorgen over de veiligheid, maar de toezegging van de burgemeester op dit gebied stelt ons gerust', zei Harold Hooglander (SGP). Daarnaast trokken andere toezeggingen hem over de streep: dat er na 2,5 jaar wordt geëvalueerd, dat de financiering door het COA wordt gedaan en dat de Goudse politieke partijen over vijf jaar nog steeds 'nee' kunnen zeggen tegen een permanent AZC.
Van de 350 vluchtelingen komen er 250 te wonen in containerwoningen rondom het gebouw, die naar verwachting nu snel zullen worden besteld. Nog niet duidelijk is of die horizontaal of op elkaar worden neergezet op het naastgelegen parkeerterrein. Ook is nog niet duidelijk of de asielboot langer blijft liggen, nu het erop lijkt dat de opvang locatie op de Goudse Poort pas na januari beschikbaar zal zijn.