Papegaaienshows aan banden en vega-kantine: 12,5 jaar Partij voor de Dieren

Dieren zijn geen speeltjes, maar levende wezens met gevoel, vindt de Haagse politiek
Dieren zijn geen speeltjes, maar levende wezens met gevoel, vindt de Haagse politiek © ANP
DEN HAAG - De Partij voor de Dieren in Den Haag viert een jubileum. De partij zit deze maand 12,5 jaar in de Haagse gemeenteraad. Marieke de Groot was in maart 2010 het eerste raadslid voor de Partij voor de Dieren in Den Haag. Zij verhuisde naar een andere gemeente en anderen namen het stokje over. Inmiddels heeft de partij drie zetels en kwam de Partij voor de Dieren even in beeld als coalitiepartner. Een gesprek met de huidige fractievoorzitter Robert Barker. 'In het begin werd er lacherig gedaan als wij vragen stelden over dierenwelzijn.'
U loopt sinds 2014 rond bij de Partij voor de Dieren in Den Haag. Hoe bent u politiek betrokken geraakt?
Ik zag dat we in de vee-industrie heel slecht omgaan met dieren. Maar ook in de stad staan dieren en natuurgebieden onder druk. Dat is de reden dat ik politiek actief ben geworden. Ik wil de wereld verbeteren.

Hoe logisch is het om een Partij voor de Dieren op te richten in een grote stad als Den Haag?

Heel logisch. In de stad hebben we natuurlijk ook te maken met de vraag hoe we de klimaat- en stikstofcrisis moeten aanpakken, zeker met de beschermde Natura 2000-duingebieden in onze gemeente. In de stad spelen dus heel veel thema's die van belang zijn voor de natuur en dieren.

Was de Partij voor de Dieren 12,5 jaar geleden nodig om iedereen zich daarvan bewust te maken of speelden deze thema's ook bij andere partijen een rol?

Zowel landelijk als lokaal heeft de Partij voor de Dieren eraan bijgedragen dat mensen zich meer bewust zijn van de omgang met de natuur. Hoe gaan we om met bomen, bijvoorbeeld? Dat zijn ook plekken waar dieren leven. Door voor dit soort thema's steeds aandacht te vragen, wordt de bewustwording groter en maak je uiteindelijk beter beleid.
Robert Barker - Partij voor de Dieren
Robert Barker - Partij voor de Dieren © Gemeente Den Haag

Waar merkt u aan dat mensen zich bewuster worden van de natuur en de dieren?

In debatten is het niet meer gek wanneer politici vragen hoeveel bomen er worden gekapt bij bouwprojecten of wat de gevolgen zijn voor de natuur of beschermde diersoorten. In het begin werd lacherig gedaan over dit soort vragen, maar inmiddels nemen steeds meer mensen ze serieus. Er is nog veel meer nodig om de omgang met de aarde en de natuur te verbeteren, maar het gaat de goede kant op.
In oktober 2010 diende de Partij voor de Dieren een motie in om de levende kerststal, waarin echte dieren en daklozen figureerden, in het Atrium van het stadhuis af te schaffen. Overigens maakten de SP, GroenLinks, Haagse Stadspartij en de PVV zich al voor de komst van de Partij voor de Dieren hard voor het stoppen van deze traditie. Volgens de partijen was het niet-diervriendelijk om de dieren negen dagen lang elke dag vanuit Brabant te vervoeren naar Den Haag. Een meerderheid van de raad schaarde zich uiteindelijk achter dit standpunt. In februari 2011 zette toenmalig wethouder Sander Dekker (VVD) een streep door de levende kerststal.

Hoe kijkt u terug op het afschaffen van de levende kerststal?

Ik denk dat heel veel mensen nu denken: hoe kan het dat we toen een kerststal hadden met levende dieren en daklozen? Dat is nu echt niet meer van deze tijd. Maar eigenlijk kon het 12,5 jaar geleden ook niet meer.

Komt het door de Partij voor de Dieren dat de tijdgeest is veranderd of heeft de tijd zelf zijn werk gedaan?

Er is sowieso een beweging ontstaan om beter met de aarde om te gaan. Dat laten de klimaatprotesten en de discussie over stikstof zien. Maar wij zijn wel een van de aanjagers van die beweging. Wij vragen steeds aandacht voor het beter omgaan met het milieu en dieren. Dat zie je bij zoiets als de levende kerststal, maar ook aan ons verzet tegen het gebruik van papegaaien op de Scheveningse boulevard. Voor het gebruik van dieren voor het vermaken van mensen moet voortaan een vergunning aangevraagd worden.
Ballonnen in de lucht
Ballonnen in de lucht © ANP

Ballonnen oplaten mag niet meer, sierduiven mogen niet meer bij trouwerijen worden gebruikt. Betuttelt de Partij voor de Dieren ons niet teveel?

Ik denk dat tradities niet in beton zijn gegoten en je moet je elke keer afvragen of het vanuit dierenwelzijn en ethisch oogpunt verantwoord is. Wij verbieden ballonnen niet, maar wel het oplaten ervan, omdat het de natuur vervuilt en dieren in het plastic kunnen stikken. Er zijn zoveel redenen waarom je het niet zou willen en het voorstel heeft een meerderheid gehaald in de gemeenteraad.
In het najaar van 2019 nam de gemeenteraad het initiatiefvoorstel 'Duurzaam voedsel: een tandje bijzetten' van de Partij voor de Dieren aan. In het plan staan voorstellen om een 'eiwittransitie' voor elkaar te krijgen waarbij meer plantaardig en dus duurzaam voedsel wordt gegeten. De gemeente krijgt hierin een voorbeeldrol en moet bij lunches, borrels, evenementen en in de bedrijfskantine plantaardige en vegetarische maaltijden aanbieden. Bij gelegenheden wordt vegetarisch de standaard, met een optie voor vis en vlees.
De Partij voor de Dieren heeft er ook voor gezorgd dat het aanbod in de bedrijfskantine is veranderd, nietwaar?
Door ons initiatief is vegetarisch de standaard. Er is wel vlees als optie, maar daarnaast is er veel meer vegetarisch en plantaardig aanbod in de kantine en bij evenementen. Daar zijn inderdaad veel discussies over geweest, maar dit is beter voor het dierenwelzijn en het aanpakken van de klimaatcrisis.

Maar veel mensen willen toch zelf bepalen wat ze eten?

Dat mag ook, want er blijven andere opties over. Wij vinden wel dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven en meer moet sturen op duurzamer voedsel. Wij zagen namelijk dat in de kantine of bij feesten van de gemeente geen vegetarische opties waren en daarmee geef je een slecht voorbeeld. Dat is nu omgedraaid.

Het is het goede voorbeeld uit het oogpunt van de Partij voor de Dieren, niet vanuit bijvoorbeeld de protesterende boeren?

In Nederland is altijd ingezet op schaalvergroting en meer vee. Daardoor zijn wij in de huidige situatie terecht gekomen. Maar die schaalvergroting is onwenselijk voor de natuur en het klimaat en dus voor de toekomst van de boeren. Daarom is het van belang dat we inzetten op meer plantaardig eten en minder vlees. Daar moet de gemeente een rol in spelen. Wij zijn als Partij voor de Dieren niet alleen voor persoonlijke verantwoordelijkheid, maar ook voor een duidelijke overheid die regels stelt.

Moet de Partij voor de Dieren dan niet eens het college in? U had de afgelopen formatie die kans.

We hadden heel graag gesproken over een nieuw college, maar het was in Den Haag nooit een realistische optie. Voor ons is het uitgangspunt dat er een echt groen, progressief akkoord komt en de partijen waarmee we om tafel moesten gaan zitten zijn dat totaal niet. Het coalitieakkoord dat nu voorligt bewijst dat, want het is gewoon niet groen en progressief. De Partij voor de Dieren doet overigens wel mee in Amersfoort, Arnhem en Groningen.
Haagse raadsleden en fractievertegenwoordigers van de Partij voor de Dieren in 2022
Haagse raadsleden en fractievertegenwoordigers van de Partij voor de Dieren in 2022 © Partij voor de Dieren

In één zin: wat heeft de Partij voor de Dieren de afgelopen 12,5 jaar voor Den Haag betekent?

Wij hebben ervoor gezorgd dat Den Haag duurzamer, groener en diervriendelijker is geworden. Maar het moet nog beter.'
Sinds de zomer van 2020 mogen Haagse wethouders, ambtenaren en medewerkers niet meer met het vliegtuig naar steden die binnen acht uur per trein te bereiken zijn. Toen nam de gemeenteraad het initiatiefvoorstel 'Duurzame dienstreizen. Ik ga op reis en ik neem mee, een trein' van de Partij voor de Dieren aan. Bestuurders en ambtenaren moeten voortaan de trein pakken naar steden als Londen, Parijs en Berlijn. Hiermee worden duizenden kilo's CO2 bespaard, aldus de Partij voor de Dieren.