Een nieuwe coalitie zorgt nog niet voor een ander geluid in Haagse raad

De raadzaal van Den Haag
De raadzaal van Den Haag © ANP Bart Maat
DEN HAAG - Een liefdeloos, gedwongen huwelijk dat niet meer te redden is? Een ploeg zonder gedeelde visie? Een coalitie die te weinig oog heeft voor de zwakken? Of juist een nieuw stadsbestuur dat met veel enthousiasme aan de slag gaat. Wethouders die flink willen investeren in het mooier maken van de stad. Een college dat tegelijk ook nog een sociaal beleid gaat voeren en naar de inwoners wil luisteren.
De recensies van het nieuwe coalitieakkoord ('Voor een stad die tegen een stootje kan') en eigenlijk toch ook al het nieuwe college dat het moeten gaan uitvoeren verschilden maandagavond radicaal in toon.
Maar tegelijk paste dat prima bij een debat waarvan ondanks dat het vele uren duurde, de afloop bij het begin al vast stond. De huidige en toekomstige coalitiepartijen D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA waren geen seconde van plan om zich na maanden onderhandelen op deze maandagavond uit elkaar te laten spelen. Ze prezen zich gelukkig met het geld dat of de aandacht die de voor hen belangrijke onderwerpen in het stuk hadden gekregen. Of dat de schade beperkt was gebleven bij het snijden in budgetten voor thema's die bij hun idealen horen.

Gebrek aan aandacht

De oppositiepartijen wisten dat stiekem eigenlijk ook wel. Die grepen het debat dus vooral aan om te wijzen op dat wat volgens hen in het stuk miste. Linkse partijen zagen een gebrek aan aandacht voor emancipatie, voor duurzaamheid, voor integratie. Voor de zwakken in de samenleving die komende tijd heel wat te wachten staat. 'Er komt een storm aan. Maar dit college heeft niet door hoe destructief die zal zijn', aldus Nur Icar van Denk.
De Haagse gemeenteraad praat in twee ronden over de nieuwe coalitie en de plannen. Maandag was er een debat over het coalitieakkoord. Dinsdagavond worden de beoogd wethouders aan de tand gevoeld. En als alles voor hen positief verloopt, worden ze daarna geïnstalleerd.
Rechts hekelde vooral de belastingverhogingen die de burgers te wachten staan en het vermeende gebrek aan inzet om bij het Rijk veel meer geld binnen te slepen. Richard de Mos van Hart voor Den Haag pleitte ervoor om als stad desnoods taken neer te leggen als het kabinet echt niet over de brug wil komen. 'Bijt dan ook een keer door.'

Geen eenheid

Daarbij zocht de oppositie, die vanwege de grote politieke verschillen ook totaal geen eenheid is, naar de verwachte zwakke plekken. Zo probeerde De Mos vooral de VVD los te weken van de rest. 'Alle idealen zijn bij het grofvuil gezet', foeterde de voorman van Hart voor Den Haag richting de liberale leider Anne Mulder. Maar die gaf geen krimp. Hij wees op alle punten die zijn partij wel zou hebben binnengehaald. Het geld dat via het verhogen van de lasten wordt binnengehaald, gaat naar bijvoorbeeld het versterken van de economie en de veiligheid en naar het verbeteren van wegen.
Vooral de Partij voor de Dieren, PVV en Haagse Stadspartij probeerden ook nog GroenLinks te laten bekennen te hebben gefaald tijdens de onderhandelingen. Want waarom had die partij durven instemmen met een vage passage over de toekomst van de raamprostitutie in de stad? Na jaren van discussie en onderzoeken moest toch wel duidelijk zijn dat de sekswerkers graag willen blijven en dat er weinig mogelijkheden zijn om te komen tot een einde van de ramen. Maar GroenLinks-fractieleider en beoogd wethouder Mariëlle Vavier legde geduldig uit dat de bedoeling is dat over tien jaar de ramen uit het bestemmingsplan worden gehaald en daarmee dan toch echt moeten verdwijnen. De nieuwe coalitie, verklaarde zij, gaat graag met de sector in overleg over alternatieven.

Verhit debatje

Rond middernacht volgde ook nog een verhit debatje met PVV-leider Sebastian Kruis. Hij kondigde aan om toekomstig PvdA-wethouder Martijn Balster voortaan met een Afrikaans klinkende nepnaam aan te spreken. Op die manier wilde hij duidelijk maken dat er geen zwarte mensen in het college komen, terwijl de PvdA pleit voor meer diversiteit.
Daarmee was voor veel raadsleden een grens bereikt. Boos stapten onder meer de PvdA'ers uit de zaal. D66-leider Robert van Asten en Fatima Faid van de HSP vroegen de voorzitter om in te grijpen. Na een schorsing en een waarschuwing van de voorzitter dat de grenzen van wat mag in de Haagse raad waren bereikt, ging het verder.

Geen verrassing

Een nieuwe coalitie, die eigenlijk de oude is, een nieuw akkoord, dat in grove lijnen een voortzetting is van het oude. Het kan dus geen verrassing zijn dat er ook geen nieuwe politieke verhoudingen zijn ontstaan. 'We moeten meer de stad centraal stellen en minder het stadhuis', had VVD-leider Anne Mulder ook nog gezegd in zijn bijdrage. Maar of dat inderdaad gaat gebeuren zal dan tijdens de volgende vergaderingen moeten gaan blijken.
Het radioprogramma Haagse Nieuwe op Radio West tussen 16.00 uur en 19.00 staat dinsdagmiddag volledig in het teken van de nieuwe Haagse wethoudersploeg. Tjeerd Spoor, Lot van Bree en Maarten Brakema praten live vanuit het Atrium van het stadhuis met de beoogde Haagse wethouders. Wat zijn hun plannen en verwachtingen? In het eerste uur geven betrokkenen uit de stad hun mening over het coalitieakkoord.