Politiek wil strengere regels voor padelbanen: 'Het is letterlijk een pokkenherrie'

Padel is een mix van tennis en squash
Padel is een mix van tennis en squash © ANP
DEN HAAG - De Haagse politiek wil grenzen stellen aan het snel groeiend aantal padelbanen in de stad. Een meerderheid in de gemeenteraad wil dat Den Haag terughoudend omgaat met het geven van nieuwe vergunningen totdat er landelijk regels zijn vastgelegd.
Padel. De kruising tussen tennis en squash is in korte tijd enorm populair geworden. Het aantal mensen dat de uit Spanje overgewaaide sport beoefent, neemt snel toe. Waren er in oktober vorig jaar in heel Nederland nog 755 padelbanen; nu zijn dat er al 1.450. Ook in Den Haag neemt het aantal aanvragen voor de aanleg van banen flink toe. Maar omwonenden zijn daar niet altijd blij mee. Het spel zou leiden tot geluidsoverlast.
Zo ziet een professionele padelbaan eruit
Zo ziet een professionele padelbaan eruit © ANP
Dat leidde onder meer in de Vogelwijk en het Benoordenhout als tot onrust bij sommige omwonenden van plekken waar nieuwe banen komen of bestaande worden uitgebreid. Nu is ook Mariahoeve aan de beurt. Er zijn aanvragen ingediend om op drie plekken in totaal elf banen in die wijk aan te leggen. Vlakbij een school, een flat met tientallen woningen of een beschermd vogelrustgebied. 'Dus wordt het Wijkberaad Mariahoeve overspoeld met reacties van bezorgde bewoners', aldus Kasper van de Gugten van die bewonersorganisatie.

Waar is de regie?

Het wijkberaad sloeg al eerder alarm in het stadhuis. Een petitie kon rekenen op 700 handtekeningen. 'Maar nog steeds zien of horen wij de gemeente niet', vertelde hij donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering. 'Onze vraag aan u allen is dan ook: waar is de regie?'
Van Gugten benadrukte donderdag tijdens de raadsvergadering niets tegen de spelers of eigenaren van de banen te hebben. 'Wij gunnen de spelers hun plezier. En ook de ondernemers die hierop inspelen. Alleen mag dit niet ten koste van omwonenden.' Vandaar zijn pleidooi om bij een nieuwe aanvraag met bewoners te praten of om draagvlak te peilen. 'Dat is andere gemeenten wel mogelijk.' Of om de nieuwe banen in een hal aan te leggen. 'Wij vestigen onze hoop op u', sprak hij tegen de raadsleden.

150.000 euro verder

Ralf van Ginkel is eigenaar van tennispark in Mariahoeve dat aanvraag heeft gedaan om padelbanen aan te leggen. Een onontkoombare stap, vertelde hij de raadsleden. Want tennis neemt in snel tempo af in populariteit. 'Padel is nodig om de racketsport levend te houden.'
De spelregels zijn vrijwel hetzelfde als bij tennis, alleen mag je de bal ook via de omheining slaan
De spelregels zijn vrijwel hetzelfde als bij tennis, alleen mag je de bal ook via de omheining slaan © ANP
Volgens hem is het helemaal niet makkelijk om zo maar een padelbaan aan te leggen. 'Ik ben vijftien maanden en 150.000 euro verder met alle rapporten die ik moest laten maken. Ik ben vijf maanden bezig met mensen die in bosjes liggen om vleermuizen-routes in kaart te brengen.' Bovendien verklaarde hij dat hij volledig open was over zijn plannen. En ze zouden niet leiden tot geluidsoverlast.

Spagaat

Veel raadslieden lieten duidelijk merken in een spagaat te zitten. Ze zijn blij dat mensen meer sporten. Maar tegelijk zijn er zorgen over de gevolgen. De natuur en dieren kunnen er onder lijden. Omwonenden kunnen last krijgen van geluidsoverlast. Zo liet raadslid Coen Bom van Hart voor Den Haag tijdens de vergadering een opname horen van het harde, ploppende geluid van mensen een wedstrijd spelen. 'Het is ontzettend leuk om te doen.' Toch pleitte ook hij maatregelen. 'Het is letterlijk een pokkenherrie.'
Zijn collega Robert Barker van de Partij voor de Dieren wees ook nog op een ander punt. Padelbanen zijn omgeven met glazen wanden. Daar vliegen vogels tegenaan. Uit onderzoek zou blijken dat al 75.000 dieren zo om het leven zijn gekomen. Dat er nu ook banen komen vlakbij een een rustgebied voor vogels zou aantonen dat het huidige beleid 'faalt'. 'Er moeten regels komen.' Zo dacht een ruime meerderheid van de raad er ook over. Voorstellen van de PvdA en Hart voor Den Haag/Partij voor de Dieren om beperkingen op te leggen, konden rekenen op riante steun van andere fracties.

Nieuwe uitdagingen

Wethouder Robert van Asten (D66, stedelijke ontwikkeling) benadrukte ook dat sprake is van een relatief nieuwe sport die ook voor de gemeente nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. Binnenkort komen er waarschijnlijk ook landelijke richtlijnen die door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in samenwerking met de sportbonden worden opgesteld. Den Haag wil zich waarschijnlijk daarbij aansluiten.
Wethouder Robert van Asten
Wethouder Robert van Asten © Gemeente Den Haag/Martijn Beekman
Neemt niet weg, volgens de wethouder, dat nieuwe padelbanen tot het zover is wel degelijk aan strenge regels moeten voldoen. Zo moeten de eigenaren zelf een onderzoek laten uitvoeren naar mogelijke overschrijdingen van de geluidsnormen. Dat wordt dan door de omgevingsdienst beoordeeld. 'Het is helemaal niet zo makkelijk om een padelbaan aan te leggen.' Een aanvraag, in het Bezuidenhout, zou vanwege die belemmering al zijn teruggetrokken. 'Dat betekent dat onze regels ook al werken', aldus Van Asten.

Terughoudend

De wethouder wilde echter niet toezeggen dat de gemeente stopt met het beoordelen van vergunningen die inmiddels in behandeling zijn tot de nieuwe regels er zijn. Dat mag volgens hem niet. Wel kan de stad terughoudend zijn met het verlenen van toestemming van banen die op grond van de gemeente zelf worden aangelegd, zoals een meerderheid van de raad wil.