Duizenden kantoren nog niet energiezuinig genoeg, boetes en sluiting dreigen

Foto ter illustratie
Foto ter illustratie © ANP
REGIO - Ongeveer de helft van alle kantoorgebouwen zal op 1 januari niet het verplichte energielabel C of hoger hebben. Dat blijkt uit een brief van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) aan de Tweede Kamer. Ook in Zuid-Holland voldoen veel gebouwen nog niet aan die verplichtingen, waaronder tientallen overheidsgebouwen.
In 2018 is in het Bouwbesluit vastgelegd dat alle kantoorgebouwen op 1 januari 2023 minimaal energielabel C moeten hebben. Zo niet, dan kunnen gemeenten boetes opleggen en in het uiterste geval een kantoorpand zelfs sluiten.
Enkele maanden voordat de nieuwe regeling ingaat voldoen nog veel kantoorgebouwen niet aan de gestelde eisen. Uit de brief van minister De Jonge blijkt dat op dit moment 50 procent van de gebouwen aan de regelgeving voldoet. Daarnaast heeft 39 procent van de kantoorgebouwen nog geen label en heeft 11 procent een label D of lager.

Van honderd gebouwen label onbekend

Uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS blijkt dat minimaal 275 overheidsgebouwen nog geen label C of beter hebben. Hiervan staan er 35 in onze regio. Daarnaast is van meer dan honderd overheidsgebouwen in de regio het label onbekend.
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de openbare data van de rijksoverheid. In totaal staan er 2707 (semi-)overheidsgebouwen in dit bestand. Er zijn uitzonderingen mogelijk op de nieuwe regelingen. Zo hoeven onder meer monumenten en kantoorgebouwen met een vloeroppervlakte van minder dan 100 vierkante meter op 1 januari geen energielabel C of beter te hebben.
Vooral de politie beschikt nog niet over energiezuinige panden. Zo hebben de politiebureaus van Delft, Gouda, Leiden, Lisse, Noordwijk, Rijswijk, Den Haag Beresteinlaan, Den Haag Burgemeester Patijnlaan, Wassenaar en Zoetermeer op dit moment energielabel D of slechter. Het eenheidsbureau aan de Burgemeester Patijnlaan heeft zelfs het label G, het slechts mogelijke energielabel.

Uitstel bij plan van aanpak

De politie erkent dat nog lang niet alle gebouwen energiezuinig zijn. Volgens een woordvoerder is het niet gelukt om alle panden op tijd te verduurzamen omdat het aantal panden te groot is. 'Bij de vorming van de nationale politie tien jaar geleden verkeerden veel van onze vijfhonderd gebouwen in slechte staat', legt de woordvoerder uit. 'Bij gebouwen die sindsdien gerenoveerd zijn, maken we meteen een grote sprong naar bijna of volledig energieneutraal.'
Ongeveer honderd organisaties met veel vastgoed, waaronder de politie, krijgen van de minister uitstel, mits ze een plan hebben om hun gebouwen de komende jaren wel duurzamer te maken. De politiewoordvoerder geeft aan dat ze dit de komende jaren zeker gaan doen. Tot die tijd zullen de 91 politiebureaus die niet aan de norm voldoen openblijven. 'Deze zullen zo snel mogelijk en zeker in de komende jaren alsnog aangepakt worden.'
Duizenden kantoren nog niet energiezuinig genoeg
Ook de Veiligheidsregio Midden Holland in Leiden beschikt nog niet over een pand dat aan de gestelde eisen voldoet. Volgens een woordvoerder gaat het de Veiligheidsregio ook niet lukken om voor 1 januari aan de eisen te voldoen. 'Het klopt dat ons hoofdkantoor aan de Rooseveltstraat in Leiden nog geen label C heeft. Op dit moment wordt deze locatie verbouwd en worden er maatregelen getroffen om minimaal te voldoen aan het energielabel C. De verbouwing is voor de zomer volgend jaar gereed.'
De nieuwe energieregels gelden niet alleen voor overheidsgebouwen, maar voor alle kantoorgebouwen. De sluiting van duizenden kantoorgebouwen dreigt. De gemeenten worden ook belast met het handhaven van de energielabels. Minister De Jonge zegt dat hij de gemeenten gevraagd heeft dit 'voortvarend' op te pakken.

Eerst een waarschuwing

Toch hoeven de kantoren niet direct dicht als ze niet aan de eisen voldoen. Uit de brief van de minister blijkt dat gemeenten eerst waarschuwen, daarna een boete en pas als er daarna geen verbetering is en geen verbeterplan, dan kan een gemeente een pand sluiten.
Robert Barker van de Partij voor de Dieren in Den Haag roept de gemeente Den Haag dan ook op om in te grijpen. 'Als er niets gebeurd, hebben we volgend jaar de helft minder kantoren in Den Haag. De gemeente moet met een actieplan komen om te zorgen dat kantoren snel verduurzamen.'