Streep door de huisvesting van 228 arbeidsmigranten in Naaldwijk

Op de plek van de kassen zou het woonpark komen
Op de plek van de kassen zou het woonpark komen © Omroep West
NAALDWIJK - De gemeente Westland heeft de vergunningaanvraag voor de huisvesting van arbeidsmigranten in Naaldwijk afgewezen. Het plan was om onderdak te creëren voor 228 migranten op een locatie aan de Hoge Geest. Aanvrager Harold Gabeler van SG Architecten had deze beslissing niet zien aankomen.
Voor Gabeler is dit een bittere pil. Op grond van het overleg met het vorige college van burgemeester en wethouders verwachtte hij dat het wel goed zou komen met het plan. Maar deze inschatting bleek een verkeerde. Gabeler vraagt zich na de afwijzing van de gemeente vooral af hoe het kan dat een nieuw college in zo’n situatie een aanzienlijk andere opstelling kiest. Ook beraadt hij zich nu over stappen die hij nog kan ondernemen om alsnog een vergunning te krijgen.
Onlangs werd het plan voor huisvesting van 208 arbeidsmigranten op een locatie aan de Zijdijk in 's-Gravenzande na overleg met het college door de initiatiefnemer ook al teruggenomen. Die onderzoekt nu of een kleinschaliger opzet haalbaar kan zijn. Daarover is nog geen beslissing genomen.

Geen 'groen licht'

Er is overigens ook nog steeds geen echt ‘groen licht’ voor het voorgenomen woonpark aan de Oostbuurtseweg in De Lier. Eind vorig jaar ging het Westlandse college akkoord met dat plan voor 688 bedden. Tegen de vergunning zijn alleen bezwaren ingediend. Burgemeester en wethouders moeten daarom nog een beslissing nemen over het advies van de bezwarencommissie. En mocht de gemeente zich niets van deze commissie aantrekken dan is het nog steeds geen zekerheid dat de 688 bedden daadwerkelijk komen. De bezwaarmakers kunnen daarna namelijk ook nog naar de Raad van State stappen.