Steeds meer Hagenaars in financiële problemen door stijgende prijzen

Een gasmeter in een woning
Een gasmeter in een woning © ANP
DEN HAAG - Het aantal mensen dat in de financiële problemen komt door de stijgende (energie)prijzen is in Den Haag de afgelopen maand fors gestegen. Tot dusver kwamen er steeds tussen de 3500 en 3750 meldingen per maand binnen bij de gemeente van mensen die hun rekeningen niet meer kunnen betalen. De laatste maand waren dat er 4250. De gemeente moest daarom zelfs het aantal ambtenaren dat de meldingen afhandelt en mensen begeleidt naar hulpverlening, verdubbelen.
Het gaat daarbij om wat in vaktermen 'vroegsignaleringen' heet: meldingen van bijvoorbeeld energiebedrijven, waterleidingbedrijven, zorgverzekeraars of woningbouwcorporaties bij de gemeente over klanten die in de problemen komen. Op die manier kan de gemeente die mensen helpen bij het oplossen ervan. De gemeente houdt de situatie vanwege het oplopend aantal meldingen 'nauwlettend in de gaten', stelt de Haagse wethouder Mariëlle Vavier (GroenLinks).
Ook bij de diverse loketten van de gemeente zelf blijkt dat mensen zich zorgen maken over de energieprijzen, aldus de wethouder. Daar neemt het aantal gesprekken over de energietoeslag bijvoorbeeld sterk toe. 'Hierbij geven inwoners aan de rekeningen niet meer te kunnen betalen, ondanks de energietoeslag.'

Veel vragen

Veel Hagenaars blijken vragen te hebben over de uitkering of zijn op zoek naar andere mogelijkheden voor de gemeente om hen te helpen. Den Haag biedt daarom ook op zoveel mogelijk plekken informatie aan. In september nam de gemeente al een speciale webpagina in gebruik met informatie over wat bewoners en ondernemers kunnen doen en verwijzing naar hulp.
Vanaf nu worden ook bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties en bewonersorganisaties ingezet. Als eerste in de wijken waar de mensen lagere inkomens hebben en de huizen slecht geïsoleerd zijn. Komende maanden gaat de gemeente nog eens extra bewonersbijeenkomsten houden waar informatie wordt gegeven over het verlagen van energiekosten, het verduurzamen van woningen en hulp bij geldproblemen.

Zorgen bij maatschappelijke instellingen

Volgens wethouder Vavier hebben echter niet alleen bewoners last van de sterk gestegen energieprijzen. Ook maatschappelijke instellingen in de stad komen erdoor in de problemen. De afgelopen tijd heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de situatie bij bijvoorbeeld culturele instellingen, sportclubs, welzijnsorganisaties en scholen. Daarvoor nam het stadhuis contact op met meer dan 200 van die instellingen. Veel daarvan gaven aan zich zorgen te maken over de stijgende prijzen. Sommige moeten wel zes keer zoveel gaan betalen voor gas en stroom. Ze zijn dan ook op zoek naar oplossingen.
De gemeente wil niet wachten op maatregelen van het Rijk voor steun aan deze organisaties, stelt de wethouder. Daarom komen er al snel bijeenkomsten over mogelijkheden voor verduurzaming of het besparen op stroom en gas. Als het mogelijk is, gaat de gemeente ook coulant met hen om als zij zich niet aan afspraken kunnen houden. Als dat toch niet werkt, wil het stadsbestuur eventueel andere maatregelen treffen, zoals betalingsregelingen of steun.

Gemeente gaat bedrijven helpen

Verder gaat Den Haag ook bedrijven helpen. Bij onder meer het MKB blijkt dat er veel vragen leven over verduurzaming. Alle 12.000 van die kleinere en middelgrote ondernemers ontvangen binnenkort een brief over een collectieve inkoopactie om energie te besparen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om LED-lampen, elektrische kussens die als terrasverwarmer kunnen dienen en een hybride warmtepomp. Ook komt er snel een subsidieregeling voor MKB'ers die hun bedrijfspand willen verduurzamen en zijn er gratis energiescans beschikbaar. De gemeente roept ondernemers op om zelf maatregelen te nemen, zoals het gesloten houden van winkeldeuren.
De gemeente neemt ondertussen ook voorzorgsmaatregelen. Samen met de GGD werkt het stadhuis aan een 'koudeplan'. Onderdeel daarvan is dat er plekken in de stad komen waar mensen zich kunnen opwarmen. Daarvan moeten er in elke wijk een paar komen.

Veel mensen krijgen energietoeslag

Uit de meest recente gegevens van de gemeente blijkt dat per 1 november van dit jaar al aan 46.500 huishoudens in Den Haag energietoeslag is overgemaakt. Nog 725 aanvragen zijn behandeling. Die worden de komende paar weken afgehandeld. Per dag komen er nog steeds dertig tot vijftig aanvragen bij. In principe hebben ongeveer 50.000 huishoudens in de stad recht op de toeslag. Dat betekent dat nu 89 procent van de mensen die ervoor in aanmerking komt, een uitkering heeft gekregen of snel krijgt.
Ondanks dat volgens de wethouder zelf 'hoge' bereik, hebben van de mensen die eerder zijn aangeschreven om een aanvraag te doen, er toch nog 3.500 geen energietoeslag ontvangen. Die mensen krijgen nog een keer bericht.

Ruimhartig

De energietoeslag wordt in Den Haag ruimhartiger uitgevoerd dan de landelijke richtlijnen voorschrijven. Hier krijgen mensen 1400 euro in plaats van 1300. Ook is de doelgroep is ruimer. De inkomensgrens is 130 procent van het sociaal minimum in plaats van 120 procent.
Bovendien kunnen ook studenten in aanmerking komen voor hulp als ze de energierekening niet kunnen betalen. Dit gaat dan niet via een toeslag, maar via de bijzondere bijstand. Voor alleenstaande ouders is de regeling in Den Haag onlangs versoepeld. Dat leidde ertoe dat 336 mensen die eerst geen toeslag kregen, die alsnog hebben ontvangen.