Onderzoek: te weinig betaalbare huurwoningen gebouwd in Den Haag

Woningbouw in Den Haag
Woningbouw in Den Haag © ANP
DEN HAAG - Er worden in Den Haag nog te weinig betaalbare huurwoningen gebouwd. Dat zegt de Rekenkamer Den Haag na onderzoek. De gemeente houdt zich aan de doelstelling van het aantal gebouwde huurwoningen, maar dat is volgens de rekenkamer niet genoeg.
In de doelstelling van de gemeente staat dat 20 procent van de nieuwe woningen bestemd is voor middelhuur. 'Dat wordt door de gemeente gehaald. Tegelijk worden in Den Haag niet zoveel woningen gerealiseerd als de gemeente zou willen, waardoor er te weinig betaalbare woningen bij komen', aldus de rekenkamer.
Elke bestuurslaag is bij wet verplicht een onafhankelijke toezichthouder in te stellen: de rekenkamer. De rekenkamer beoordeelt hoe het gemeentebestuur functioneert. Dat gebeurt door drie leden die onafhankelijk zijn van de lokale politiek.
Ook zegt de organisatie die de uitgaven van de gemeente controleert dat de rapporten over de woningbouw die de gemeenteraad krijgt, beter kunnen. 'Het is niet altijd helder dat de betaalbaarheidsambitie gaat om het aantal opgeleverde woningen en niet het aantal in aanbouw genomen woningen.'

Middelhuur en goedkope huur

Daarnaast gaan de ambities over betaalbare huur alleen over de categorie middelhuur, terwijl in de rapportages een cijfer wordt genoemd over goedkope (huurprijs tot circa 750 euro per maand) én middeldure huur (huurprijs 750 tot circa 1000 euro per maand) samen, stelt de rekenkamer vast.
Daarom beveelt de rekenkamer aan om ook de ambitie voor betaalbare woningen in absolute aantallen te vermelden en geeft ze tips om de rapporten te verbeteren. De gemeente kan overwegen om aan te geven hoeveel goedkope huurwoningen ze willen laten bouwen. 'Er is geen ambitie geformuleerd voor goedkope huurwoningen, terwijl dat wel bijdraagt aan het realiseren van betaalbare woningen.'

Mammoettanker

Volgens wethouder Martijn Balster (PvdA) zet de gemeente sinds twee jaar 'vol in' op het realiseren van meer betaalbare woningen. 'Dat is niet iets dat van de een op andere dag in de vorm van woningen terug te zien is in de stad. Dat duurt jaren en heeft meer weg van de koers van een mammoettanker', zegt hij.
'Maar de juiste gang is ingezet en deze koers zetten we in de komende jaren onverminderd door. De trendbreuk is al zichtbaar; zo was vorig jaar voor het eerst 35 procent van de in aanbouw genomen woningen sociaal. En dat smaakt naar meer.'

Advies 'ter harte'

Balster neemt het advies van de rekenkamer om de manier van rapporteren te verbeteren 'ter harte'. 'Tegelijkertijd zijn ontwikkeltrajecten een kwestie van een lange adem en kan er binnen een collegeperiode niet anders dan worden gesproken over in aanbouw genomen woningen', stelt Balster.
'Het effect van de koerswijziging van twee jaar geleden en de ambities in het huidige coalitieakkoord zullen dan ook pas over jaren te zien zijn in absolute aantallen opgeleverde woningen. Daarbij speelt mee dat de gemeente niet zelf bouwt. Ook spelen externe factoren een rol waardoor de productie vertraging kan oplopen.'