Gevolgen stikstofuitspraak voor Den Haag nog onduidelijk: oppositie maant tot spoed

Bouwvakkers aan het werk
Bouwvakkers aan het werk © ANP
DEN HAAG - De oppositie in de Haagse gemeenteraad wil dat wethouder Arjen Kapteijns (GroenLinks) opschiet met het in kaart brengen van de gevolgen van de stikstofuitspraak voor de stad. De Raad van State zette de bouw van woningen in Nederland onlangs op slot door de bouwvrijstelling van tafel te vegen. Wethouder Kapteijns zegt nog niet te weten wat de uitspraak betekent voor bouwprojecten in Den Haag. Dat stoort de oppositie: 'Iedereen zag deze uitspraak mijlenver aankomen.'
De Partij voor de Dieren is de aanjager van een spoeddebat dat donderdag in de gemeenteraad werd gehouden. Volgens de partij maakt wethouder Kapteijns zich schuldig aan struisvogelpolitiek. 'Het college blijft plannen presenteren waarbij de bouwvrijstelling wordt gebruikt', zei fractievoorzitter Robert Barker van de Partij voor de Dieren. 'Is het college ziende blind en horende doof?' Ook drong Barker aan op duidelijkheid over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State. 'Wanneer komt die er eindelijk?'
De bouwvrijstelling was een juridisch geitenpaadje dat het kabinet nam toen de Raad van State de hele stikstofaanpak in 2019 verwierp. Die uitspraak betekende dat om de natuur te beschermen voortaan alle stikstofuitstoot ergens anders moest worden gecompenseerd. Maar omdat uitstootvermindering lang duurt en intussen de woningbouw stil kwam te liggen, besloot het kabinet onderscheid te maken in soorten uitstoot. Uitstoot bij de bouw is eenmalig, beargumenteerde het kabinet, en zou daardoor minder permanente schade veroorzaken dan het gebruik van woningen. Daarom stelde het bouwuitstoot vrij van de vergunningsverplichting. Dat is onlangs dus teruggedraaid door de Raad van State.
Kapteijns ontkende dat hij plannen blijft maken waarbij de bouwvrijstelling wordt ingezet. 'De Raad van State heeft een streep gezet door de bouwvrijstelling en dus kan Den Haag hier geen gebruik van maken', stelde hij. Wel zei de wethouder dat hij 'met zorg' kennis heeft genomen van de uitspraak. 'We onderschrijven het belang van natuurherstel, maar tegelijkertijd komt de woningbouw in de stad hiermee in gevaar.' Maar welke gevolgen het heeft weet hij nog niet. 'Dat moeten we afwachten. We zijn afhankelijk van het kabinet en zitten met smart te wachten op een brief van die kant.'
Dat leverde verontwaardigde reacties op. 'Wat een prutswerk', zei PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis. 'Iedereen zag de uitspraak mijlenver aankomen. Als wethouder moet je niet alleen afwachten, je moet ook aanjagen.' En Constant Martini van Hart voor Den Haag begreep de opstelling van de wethouder ook niet. 'Is afwachten, handelen bij u?'

Duingebieden

Volgens Kapteijns heeft het college niet op zijn handen gezeten. 'We hielden al rekening met deze uitspraak', zei hij. 'Daarom gebruiken we bijvoorbeeld uitstootvrije materialen en zijn we met ontwikkelaars bezig om emissieloos te bouwen. Daarnaast kijken we naar het uitbreiden van natuur rondom duingebieden, zodat we stikstofruimte creëren.'
Er is dus al veel voorbereidend werk gedaan vindt de wethouder. 'Maar hoe deze uitspraak precies uitpakt moeten we afwachten.' Hij beloofde zo snel mogelijk een brief naar de raad te sturen met een overzicht van de gevolgen.